SUNFORCE 80033 מנורות מחרוזת שמש עם שלט רחוק מדריך הוראות

SUNFORCE 80033 מנורת מחרוזת שמש עם שלט רחוק SUNFORCE 80033 מיתרי שמש עם שלט רחוק אזהרה לפני תליית הנורות, ודא שהן אינן מונחות על כל משטח חם או היכן שהן עלולות להינזק. אם אתה טוען את הסוללות מבלי לחבר את הנורות, שמור את הנורות בקופסה הקמעונאית או...