מדריך התקנת מחמם פאנל של Honeywell Reflector

מדריך התקנת מחמם לוח רפלקטור של Honeywell 1 מבוא מחמם הפנל הרפלקטור מיועד לשימוש עם גלאי גז אינפרא אדום של Searchline Excel Cross Duct (ראה מדריך 2104M0511 לפרטים נוספים על מערכת זו). לוח המחממים רפלקטור מחליף את רפלקטור הרטרו כפול הסטנדרטי ביישומים שבהם קיים סיכון להתעבות על...