מדריך למשתמש של מכונת איטום ואקום pendoo 32814564

מדריך למשתמש של מכונת איטום ואקום עצות חמות למען בטיחותך, פתח את המכסה העליון משני צידי המכונה, לעולם אל תיגע במוט האיטום הצהוב לחימום כדי למנוע כוויות, במיוחד לאחר איטום. ודא שאתה משתמש בשקיות איטום שתוכננו במיוחד עבור מערכות ואקום לאיטום מזון עם המרקם באחד הצדדים או בשני הצדדים; …