INSIGNIA NS-HTBOLT1 מדריך למשתמש של ערכת חומרה להחלפת תושבת קיר

INSIGNIA NS-HTBOLT1 ערכת חומרה להחלפה לתלייה על הקיר מאפיינים ערכת חומרה מלאה להרכבת טלוויזיה חדשה לתלייה קיימת על הקיר תומך בטלוויזיות עד 90 אינץ' (מדידה אלכסונית) או עד 125 פאונד. כאשר מותקן בהתאם להוראות התלייה לטלוויזיה ולקיר הערה: אינו כולל חומרה להרכבת תושבת לטלוויזיה על...