ALORAIR Storm Pro LGR מדריך למשתמש של מסיר לחות בדרגה מסחרית

ALORAIR Storm Pro LGR מסיר לחות מסחרי Storm Pro LGR מסיר לחות מסחרי הערות בטיחות מסיר הלחות מסדרת Storm שלך חייב להיות מתוחזק ולתחזק על ידי טכנאים מוסמכים. מסיר לחות סערה מיועדים לשימוש רק כאשר היחידה מותקנת במצב ישר וזקוף. הפעלת היחידה בכל עמדה אחרת עלולה לגרום למים...