מדריך למשתמש של JETSON אופניים חשמליים

מדריך למשתמש של JETSON Electric Bike אזהרות בטיחות לפני השימוש, אנא קרא בעיון את המדריך למשתמש ואת אזהרות הבטיחות, וודא שאתה מבין ומקבל את כל הוראות הבטיחות. המשתמש יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה משימוש לא נכון. לפני כל מחזור פעולה, המפעיל יבצע...