מדריך למשתמש anko DP317 הוליווד מראה

אנקות DP317 הוליווד מראה לפני השימוש במכשיר זה, קרא ופעל לפי כל האזהרות וההוראות במדריך זה, גם אם אתה מכיר את המוצר הזה. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם היו ...