Raycop Omni Air אלחוטי שואב אבק מדריך הוראות

מדריך הוראות Omni Air אלחוטי UV מקל תוכן ואקום לפני תחילת השימוש וההתייחסות אנא קראו במדריך זה לפני השימוש. השתמש באומני אייר בצורה בטוחה ונכונה כמתואר. שמור מדריך הוראות זה לעיון עתידי. אמצעי בטיחות השתמש באמצעי זהירות בסיסיים בעת השימוש במוצר כדי למנוע נזקים פיזיים או כספיים ל [...]