כפתור גדול של AT&T / טלפון תצוגה גדול / מערכת מענה עם זיהוי מתקשר / שיחה ממתינה [CL4940] מדריך למשתמש

כפתור גדול של AT&T / טלפון גדול לתצוגה / מערכת מענה עם זיהוי מתקשר / שיחה ממתינה [CL4940] מדריך למשתמש - PDF ממוטב כפתור AT&T גדול / טלפון גדול / מענה לתצוגה עם מזהה מתקשר / שיחה ממתינה [CL4940] הוראות שימוש - PDF מקורי

כפתור גדול של AT&T וטלפון תצוגה גדול [CL4940, CD4930] מדריך למשתמש

מדריך למשתמש CL4940/CD4930 כפתור גדול/טלפון/מערכת מענה עם תצוגה גדולה עם זיהוי מתקשר/שיחה ממתינה ברכות על רכישת מוצר AT&T זה. לפני השימוש במוצר AT&T זה, אנא קרא את סעיף מידע בטיחות חשוב בעמוד 52 של מדריך זה. אנא קרא ביסודיות את המדריך למשתמש זה עבור כל פעולות התכונה ומידע על פתרון בעיות הדרושות להתקנה...