HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Mat מדריך הוראות הפעלה

המדריך למשתמש של HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat מספק הוראות בטיחות חשובות לשימוש בשטיח, כולל אמצעי זהירות למניעת התחשמלות, כוויות ופציעות. המדריך גם ממליץ למשתמשים להשתמש במחצלת רק למטרה המיועדת לו ולא להשתמש בתוספות שאינן מומלצות על ידי HoMedics. חשוב למשתמשים לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש ולשמור על פתחי האוויר נקיים ממוך ושיער. מוצר זה אינו מיועד לשימוש רפואי.