מדריך למשתמש של אוזניות אלחוטיות JBL BAR21SUBMK2

אוזניות אלחוטיות JBL BAR21SUBMK2 הורד את תעודת האחריות המלאה ומידע בטיחות ומידע מועיל אחר מהאתר שלנו webאתר: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks הוראות בטיחות חשובות עבור כל המוצרים קרא הוראות אלה. שמור את ההוראות האלה. שימו לב לכל האזהרות. בצע את כל ההוראות. נקה רק עם מטלית יבשה. אין לחסום פתחי אוורור. התקן מכשיר זה בהתאם...