מדריך למשתמש של מערכת מוזיקה משולבת JBL L75MS

מערכת מוזיקה משולבת JBL L75MS מערכת מוזיקה משולבת ודא את תכולת התיבה קבע את מיקום הרמקול הגדר את מתג קווי המתאר של הבס בהתבסס על קרבת הרמקולים לגבולות צד כמו קירות ובתוך כוננית או ארון. כאשר קרוב לגבול, המתג צריך להיות במצב -3dB על מנת לשמור על בס ברמה...