מדריך למשתמש של JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar הוראות בטיחות חשובות לכל המוצרים: קרא הוראות אלה. שמור את ההוראות האלה. שימו לב לכל האזהרות. בצע את כל ההוראות. נקה רק עם מטלית יבשה. אין לחסום פתחי אוורור. התקן מכשיר זה בהתאם להוראות היצרן. אל תתקין מכשיר זה ליד מקורות חום כלשהם כגון...