מדריך למשתמש של Apple MV7N2 AirPods עם נרתיק טעינה

Apple MV7N2 AirPods עם נרתיק טעינה התחבר למכשירים אחרים עם AirPods במארז והמכסה פתוחים, לחץ על הלחצן עד שהנורה מהבהבת. לאחר מכן עבור להגדרות Bluetooth ובחר AirPods. שליטה ב-AirPods הקש פעמיים על AirPods כדי לשחק או לדלג קדימה. אמור "היי סירי" כדי לעשות דברים כמו להשמיע שיר, להתקשר או לקבל הנחיות. …