Apple Airpods Pro עם מארז טעינה של Magsafe מדריך למשתמש

Apple Airpods Pro עם מארז טעינה של Magsafe החלק למעלה או למטה כדי לכוונן את עוצמת הקול. לחץ והחזק. מעבר בין מצב ביטול רעשים אקטיבי למצב שקיפות. בקרות שמע במרכז הבקרה. החלק מטה מהפינה השמאלית העליונה כדי לפתוח את מרכז הבקרה. גע והחזק את עוצמת הקול כדי לראות אפשרויות שמע. התחבר לאייפון או אייפד. התחבר ל-Wi-Fi…