מדריך למשתמש של Apple AirPods Pro Gen 2

Apple AirPods Pro Gen 2 בטיחות וטיפול למידע נוסף על בטיחות וטיפול, עיין במדריך למשתמש של AirPods בכתובת support.apple.com/guide/airpods מידע בטיחות חשוב טפל ב-AirPods ובמארז בזהירות. הם מכילים רכיבים אלקטרוניים רגישים, כולל סוללות, ויכולים להינזק, לפגוע בפונקציונליות או לגרום לפציעה אם נופלים, נשרפים, מחוררים, נמעכים, מפורקים או אם נחשפים...