הוראות שלט חכם של SAMSUNG RMCSPB1SP1

השלט החכם של Samsung (הפעלה) לחץ כדי להפעיל או לכבות את המקרן. (עוזר קולי) מפעיל את עוזר הקולי. לחץ והחזק את הלחצן, אמור פקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן כדי להפעיל את Voice Assistant. • השפות והתכונות של עוזר הקול הנתמך עשויים להיות שונים לפי אזור גיאוגרפי. שמור את השלט על יותר מ-0.6 אינץ'...