lowes 44868132 מדריך הוראות לכיסא טרקלין

lowes 44868132 מדריך הוראות לכיסא טרקלין לפני ההתקנה אנא רשום את כל החלקים להלן תחילה כדי לבדוק אם חלק כלשהו חסר ולהקל על ההרכבה. היזהר שחלקים מסוימים יהיו כבדים וחדים. אנא עקוב אחר שלבי ההרכבה כדי להתקין את המוצר, אם אתה מוצא חלקי חילוף שנותרו, אל תדאג, ה...