לוגו של Honeywellמקפיא חזה 3.5 רגל מעוקב
מדריך למשתמש
קרא ושמור הוראות אלה לפני השימוש
H35CFW

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer

אזהרות בטיחות

1.1 אזהרה

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning אזהרה: סכנת שריפה / חומרים דליקים
מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים, שאינם קמעונאיים.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, אלא אם כן ניתן להם אישור מאדם האחראי לבטיחותם. יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.
אם כבל האספקה ​​ניזוק, עליו להחליף אותו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.
יש לנתק את המכשיר מהחשמל לאחר השימוש ולפני ביצוע תחזוקת המשתמש.
אין לאחסן חומרים נפיצים כגון פחיות אירוסול במכשיר זה.
DO NOT use extension cords or ungrounded (two prongs) adapters.
אזהרה: שמור על פתחי אוורור, במתחם המכשיר או במבנה המובנה, ללא הפרעה.
אזהרה: אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה, למעט אלה המומלצים על ידי היצרן.
אזהרה: אל תזיק למעגל הקירור.
אזהרה: אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך תאי אחסון המזון של המכשיר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.
WARNING: This freezer uses flammable blowing gas and refrigerant. Please dispose of according to local regulators.
אזהרה: בעת מיקום המכשיר, ודא שכבל החשמל אינו לכוד או פגום, וכי הוא ממוקם בהתאם להוראות.
אזהרה: אין לאתר שקעים ניידים מרובים או ספקי כוח ניידים בחלק האחורי של המכשיר.
DANGER: Risk of child entrapment. Before disposing of your old freezer:

 • תוריד את הדלתות.
 • השאירו את המדפים במקום כך שילדים לא יטפסו בקלות פנימה.

The freezer must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of the accessory.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. To prevent damage to the environment or any other harm, when the appliance is scrapped, please keep it away from any fire source.
עבור תקן EN: מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות חושיות או נפשיות מופחתות אם קיבלו הדרכה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה. ילדים בגילאי 3 עד 8 רשאים להעלות ולפרוק מכשירי קירור.

1.2 Electricity Related Warnings

 • אין למשוך את כבל החשמל בעת ניתוק המקפיא. נא לתפוס היטב את התקע ולשלוף אותו ישירות מהשקע.
 • Do not damage the power cord under any condition, do not use it when the power cord is damaged or the plug is worn.
 • Replace worn or damaged power cords in manufacturer-authorized maintenance stations.
 • כדי למנוע שריפה, יש ליצור קשר חזק בין תקע החשמל לשקע. אנא ודא שאלקטרודת ההארקה של שקע החשמל מצוידת בקו הארקה אמין.
 • In case of a gas leak, please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows. Do not unplug the freezer and other electrical appliances since that spark may cause a fire.
 • To ensure safety, it is not recommended to place regulators, rice cookers, microwave ovens, and other appliances on the top of the freezer, unless recommended by the manufacturer.

1.3 Related Warnings for Use 

 • אין לפרק או לשחזר את המקפיא באופן שרירותי, ולא לפגוע במעגל הקירור. תחזוקת המכשיר חייבת להתבצע על ידי מומחה.
 • יש להחליף את כבל החשמל הפגום על ידי היצרן, מחלקת התחזוקה שלו או אנשי מקצוע קשורים על מנת למנוע סכנה.
 • To prevent injury, do not put your hand between the freezer doors and body. Please be gentle when opening the door to avoid falling items.
 • To avoid frostbite, do not handle food or containers, especially metal, with wet hands in the freezing chamber when the freezer is running.
 • Do not allow children to enter or climb the freezer to prevent entrapment or injury.
 • Do not spray, wash, or put the freezer in moist places or places where it can be easily splashed with water to protect the electrical insulation properties.
 • Do not place heavy objects on the top of the appliance. Objects may fall when opening the door and may cause accidental injury.
 • נא להוציא את התקע במקרה של הפסקת חשמל או ניקוי. אל תחבר את המקפיא לאספקת החשמל בתוך חמש דקות כדי למנוע נזק למדחס עקב התנעות עוקבות.

1.4 Warnings Related to Placing Items

 • Do not put flammable, explosive, volatile, and highly corrosive items in the freezer to prevent damage to the product or fires.
 • אין להניח פריטים דליקים ליד המקפיא כדי להימנע משריפות.
 • According to national standards, household freezers should not be used for other purposes, such as the storage of blood, drugs, or biological products.
 • Do not place items such as bottled or sealed containers of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer.

1.5 Warnings for Energy

 • The freezer might not operate consistently when sited for an extended period of time below the range of temperatures that it is designed to withstand.
 • Do not exceed the storage time recommended by the food manufacturers for any kind of food and commercially quick-frozen food in the freezer.
 • A rise in the temperature of the frozen food during maintenance or cleaning could shorten the storage life.

1.6 Warnings Related to Disposal

The freezer’s refrigerant and cyclopentane foam materials are combustible materials. Discarded freezers should be isolated from fire sources and can not be burned. Please transfer the freezer to qualified professional recycling companies for processing to avoid damage to the environment or other hazards.
Please remove the door of the freezer and shelves to prevent children from entering and playing in the freezer.

סילוק נכון של מוצר זה:
אייקון פח אשפהThis marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. Contact the retailer as many will take them back for recycling.

PROPER USE OF FREEZER

2.1 Names of Components

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - Names of ComponentsThe freezing speed of the product is related to the amount and temperature of contents stored in the freezer. The thermostat should be adjusted to maximum gear 24 hours before placing room temperature contents into the freezer. If contents are added to the freezer at room temperature prepare ice for cold storage. The large food should be divided into small pieces for better freezing.
הערה: It is recommended to grease the hinge of the freezer regularly to extend the life of the hinge.

2.2 בקרת טמפרטורה

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - Temperature ControlConnect the freezer to the power supply and the green power indicator light will shine.
The interior temperature of the freezer is adjusted through the thermostat knob.
Rotate the knob clockwise to adjust.

2.3 מיקום

 • Before using the freezer, remove all packaging materials including bottom cushions, foam pads, and tape inside, and tear off the protective film on the door and the freezer body.
 • The freezer should be placed in a well-ventilated indoor place on the ground that is flat and sturdy.
 • Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulation.
 • Please leave at least 70 cm of space above the freezer, and 20 cm from both sides and backside to facilitate heat dissipation.

2.4 Start to Use

 • The freezer must stand for half an hour before connecting power when it is first started.
 • Run the freezer for 2 to 3 hours, or 4+ hours in the summer, before loading fresh or frozen food.

2.5 Energy Saving Tips

 • המכשיר צריך להיות ממוקם באזור הכי קריר של החדר, הרחק ממכשירים המייצרים חום או מתעלות חימום, ומתוך אור שמש ישיר.
 • תנו למאכלים חמים להתקרר לטמפרטורת החדר לפני שמכניסים אותם למכשיר.
  Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Food that freezes too slowly may lose quality or spoil.
 • הקפד לעטוף מזון כראוי, ולנגב מיכלים יבשים לפני הכנסתם למכשיר כדי לצמצם את הצטברות הכפור בתוך המכשיר.
 • Do not line the storage bin with aluminum foil, wax paper, or paper towels.
  ספינות מפריעות לזרימת האוויר הקר, מה שהופך את המכשיר פחות יעיל.
 • ארגן ותייג מזון כדי לצמצם את פתחי הדלתות ואת החיפושים המורחבים. הסר כמה שיותר פריטים בו זמנית, וסגור את הדלת בהקדם האפשרי.

MAINTENANCE OF FREEZER

3.1 ניקיון

 • Clean dust behind the freezer and on the ground to improve the cooling effect and energy saving.
 • בדוק את אטם הדלת באופן קבוע כדי לוודא שאין פסולת. נקה את אטם הדלת עם מטלית רכה דampעם מים סבונים או חומר ניקוי מדולל.
 • Clean the interior of the freezer regularly to avoid odor.
 • Please turn off the power before cleaning the interior, and remove all food, shelves, drawers, etc.
 • Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the freezer, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After
  cleaning, open the door, and let it dry naturally before turning on the power.
 • For areas that are difficult to clean (such as narrow gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. to ensure no contaminants or
  bacteria accumulate in these areas.
 • Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the freezer or contaminate food.
 • נקו את הסלים במטלית רכה דampened with soapy water or diluted detergent. Then rinse with water and dry with a soft cloth or naturally.
 • נגב את המשטח החיצוני של המקפיא בעזרת מטלית רכה דampנשטף במי סבון, חומרי ניקוי וכו ', ולאחר מכן נגב.
 • Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpaste), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the cooler surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
 • אין לשטוף ישירות עם מים או נוזלים אחרים במהלך הניקוי כדי למנוע קצר חשמלי או נזק לבידוד החשמלי.

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning נא לנתק את המקפיא מהחשמל לצורך הפשרה וניקוי.

3.2 הפשרה

 • Manually defrost the freezer. Disconnect the plug from the wall socket, open the door and remove all contents and shelving baskets before defrosting. open the outflow hole and drainage hole (and place the water container at the outflow hole); It is recommended to remove the frost with a plastic scraper or let the temperature rise naturally until the frost melts. Then wipe away the remaining ice and water, and plug in the freezer.

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warningאין להשתמש במכשירים מכניים אחרים או באמצעים אחרים כדי להאיץ את תהליך ההפשרה מלבד אלו המומלצים על ידי היצרן.
אל תפגע במעגל הקירור.

3.3 Stop Using
Power failure: Food can usually be preserved for a couple of hours in case of power failure. It is recommended to reduce the frequency of opening the door and to not put fresh food into the freezer.
Long-time nonuse: Please unplug the unused freezer for cleaning. Keep the door open to avoid odor.
Moving: Do not turn upside down or shake the freezer, the carrying angle can not be greater than 45°.
אל תחזיק את הדלת והציר בעת העברת יחידה זו.
Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning Continuous operation is recommended when the freezer is started. To prevent affecting the freezer’s service life, please do not stop the freezer under normal circumstances.

פתרון תקלות

בפעולה Ensure the freezer is plugged in and connected to power Check that the voltage is not low The temperature control knob is not set to “OFF”
רֵיחַ Thoroughly clean the interior of the freezer.
פעולה ארוכת טווח של המדחס Do not overload the freezer
Do not put hot contents in the freezer
Do not open doors too frequently
Note that it is normal that the freezer operates for a longer time in summer when the ambient temperature is higher
לא ניתן לסגור את דלת המקפיא כראוי Check for any items blocking the freezer door or unbalanced placement of items.
רעשים חזקים ודא שהמקפיא יושב על משטח ישר ויציב
Ensure that the freezer accessories are properly placed
קושי חולף בפתיחת הדלת Pressure differences between the inside and outside of the freezer may result in transient difficulty in the door opening.
Freezer Enclosure Heat Condensation The freezer enclosure may emit heat during operation, especially in summer, caused by the radiation of the condenser; this is normal.
Condensation may be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when humidity is high; this is normal.
צליל זרימת אוויר באז צקשוק המדחס עלול לגרום לצליל זמזום בעת הפעלה או כיבוי.
The solenoid valve or electric switch valve may create a clattering sound that is normal and does not affect the operation.

אם ברצונך להחזיר או להחליף את המוצר יש לפנות לחנות בה נרכש (זכור להביא את חשבונית הרכישה). אם המוצר שלך זקוק לתיקון, אנא צור איתנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון.

לוגו של HoneywellBHRS Group, LLC
585 Prospect St.
לייקווד, ניו ג 'רזי 08701
שירות לקוחות טל': 1-800-604-0295
דוא"ל שירות לקוחות: [מוגן בדוא"ל]
Webאֲתַר: honeywellcoolingappliances.com 

©2021 BHRS Group, LLC. כל הזכויות שמורות.
The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. and makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by BHRS Group, LLC.
מיוצר בסין  

מסמכים / משאבים

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer [pdf] מדריך למשתמש
H35CFW, 3.5 Cubic Feet Chest Freezer, Feet Chest Freezer, Chest Freezer, H35CFW, Freezer

הפניות

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.