LKGPS LK209 GPS Tracker מדריך למשתמש

מעקב GPS מגנטי כוח ידני הקדמה LK209 תודה שרכשתם את הגשש. מדריך זה מראה כיצד להפעיל את המכשיר בצורה חלקה ונכונה. הקפד לקרוא את המדריך הזה בעיון לפני השימוש במוצר זה. שים לב כי המפרט והמידע כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת במדריך זה. כל שינוי ישולב [...]