מדריך למשתמש בטלפון אלחוטי מסדרת ATT BL102 מסדרת DECT

טלפון אלחוטי DECT מסדרת BL102 טלפון אלחוטי DECT מלא מדריך למשתמש BL102/BL102-2/BL102-3/BL102-4/BL102-5 טלפון אלחוטי/מענה אלחוטי DECT 6.0 עם מזהה מתקשר/שיחה ממתינה ברכות לרכישת מוצר AT&T זה. לפני השימוש במוצר AT&T זה, קרא את סעיף מידע בטיחות חשוב בעמודים 1-2 במדריך זה. אנא קרא בעיון את מדריך למשתמש זה לכל ...

מדריך למשתמש ATT DTEC 6.0 טלפון DL72 ***

DTEC 6.0 טלפון DL72 *** מדריך התחלה מהירה DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 טלפון אלחוטי/מענה DECT 6.0 אלחוטי עם טכנולוגיית BLUETOOTH® ברכות על רכישת המוצר הזה של AT&T. לפני השימוש במוצר AT&T זה, אנא קרא את סעיף מידע בטיחות חשוב בעמודים 1-3 במדריך זה. גם הדגם וגם המספרים הסידוריים של AT&T שלך ...

מדריך למשתמש ATT BL103

מדריך התחלה מהירה של BL103 BL103-2/BL103-3/BL103-4 מערכת טלפון/מענה אלחוטי DECT 6.0 עם טכנולוגיית BLUETOOTH® אלחוטית ברכות על רכישת מוצר AT&T זה. לפני השימוש במוצר AT&T זה, אנא קרא את סעיף מידע בטיחות חשוב בעמודים 1-3 במדריך זה. ניתן למצוא גם את הדגם וגם את המספרים הסידוריים של מוצר AT&T שלך ב...