Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc


Exact tooth shape and count may vary depending on model.
בקר שלנו webהאתר ב: http://www.harborfreight.com
שלח דוא"ל לתמיכה הטכנית שלנו בכתובת: [מוגן בדוא"ל]

שמור את המדריך הזה שמור מדריך זה עבור אזהרות הבטיחות ואמצעי הזהירות, ההרכבה, ההפעלה, הבדיקה, התחזוקה והניקוי. כתוב את המספר הסידורי של המוצר בחלק האחורי של המדריך ליד דיאגרמת ההרכבה (או חודש ושנת הרכישה אם למוצר אין מספר). שמור מדריך זה ואת הקבלה במקום בטוח ויבש לעיון עתידי.

בעת פריקה, וודא כי המוצר שלם ובלתי פגום. אם חלקים חסרים או שבורים, אנא התקשר למספר 1-888-866-5797 בהקדם האפשרי.

זכויות יוצרים © 2021 מאת Harbor Freight Tools®. כל הזכויות שמורות. אין לשכפל שום חלק ממדריך זה או מכל יצירות אמנות הכלולות בו בשום צורה או צורה ללא הסכמה מפורשת בכתב של Harbor Freight Tools. אי אפשר לצייר דיאגרמות במדריך זה באופן פרופורציונלי. עקב שיפורים מתמשכים, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהמוצר המתואר כאן. ייתכן שלא ייכללו כלים הנדרשים להרכבה ושירות.

סימני אזהרה והגדרות

זהו סמל התראת הבטיחות. הוא משמש כדי להתריע בפניכם על סכנות פוטנציאליות לפציעה בגוף. ציית לכל הודעות הבטיחות העוקבות אחר סמל זה כדי להימנע מפציעה או מוות.
מציין מצב מסוכן אשר, אם לא נמנע ממנו, יביא למוות או לפציעה קשה.
מעיד על מצב מסוכן אשר, אם לא נמנע ממנו, עלול לגרום למוות או לפציעה קשה.
מציין מצב מסוכן אשר, אם לא נמנע ממנו, עלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.
מתייחס לשיטות עבודה שאינן קשורות לנזק אישי.

מידע בטיחות חשוב

To prevent serious injury, amputation, and DEATH, read and follow all power tool instructions and all instructions included with this item.
שמור את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

הגדר אמצעי זהירות
 1. The grinder’s safety guard MUST be positioned as described in Adjusting the Safety Guard on page 5 prior to installing and using Carving Disc.
 2. DO NOT install Carving Disc on any grinder that requires mechanically modifying the safety guard to achieve proper positioning.
 3. Set up only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
 4. Install only on 4″ or 4-1/2″ angle grinder equipped with a constant pressure switch (paddle, dead man or kill switch), with a 5/8″ spindle and a maximum speed of 14,000 RPM or less.
 5. ללבוש משקפי בטיחות מאושרים על ידי ANSI וכפפות עבודה כבדות במהלך ההתקנה.
 6. Do not carve wood containing foreign objects. Remove all screws, nails, staples and other obstructions from workpiece before using Carving Disc.
 7. Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any set up procedures.
 8. Keep set up area clean and well lit.
 9. הרחק עוברי אורח מהאזור במהלך ההתקנה.
 10. אין להגדיר כשהוא עייף או תחת השפעת אלכוהול, סמים או תרופות.
השתמש באמצעי זהירות
 1. DANGER: Keep hands away from cutting area and the Carving Disc. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing. If both hands are holding the grinder, they cannot be cut by the Carving Disc.
 2. Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform. It is important to support the work properly to minimize body exposure, Disc binding, or loss of control.
 3. Do not reach underneath the workpiece or remove wood shavings from the cutting area while the Disc is rotating. The safety guard cannot protect you from the Carving Disc below the workpiece.
 4. Do not use to carve wood with embedded foreign objects like nails, screws or rocks.
 5. Operate a power tool equipped with this Carving Disc with both hands only. Using equipment with only one hand can easily result in loss of control.
 6. Do not operate a power tool equipped with this Carving Disc near the face or in a position above the head.
 7. אל תגשימו יתר על המידה. שמור על רגל ואיזון תקין בכל עת. זה מאפשר שליטה טובה יותר בכלי החשמל במצבים בלתי צפויים.
 8. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 9. מוצר זה אינו צעצוע. אין לאפשר לילדים לשחק עם פריט זה או בקרבתו.
 10. השתמש כמתוכנן בלבד.
 11. בדוק לפני כל שימוש; אין להשתמש אם חלקים רופפים או פגומים.
 12. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool equipped with this Carving Disc. Do not use while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
 13. התלבש בהתאם. אין ללבוש בגדים או תכשיטים רפויים. הרחק שיער, בגדים וכפפות מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.
 14. האזהרות, אמצעי הזהירות וההוראות שנדונו במדריך הוראות זה אינם יכולים לכסות את כל התנאים והמצבים האפשריים. יש להבין על ידי המפעיל כי השכל הישר וזהירות הם גורמים שלא ניתן לבנות במוצר זה, אך הם חייבים לספק על ידי המפעיל.
קיקבק ואזהרות קשורות

Kickback היא תגובה פתאומית לגלגל מסתובב צבט או סגור, כרית גיבוי, מברשת או כל אביזר אחר. צביטה או התקררות גורמים לדרישה מהירה של האביזר המסתובב אשר בתורו גורם לכלי החשמל הבלתי נשלט לכפות בכיוון ההפוך מסיבוב האביזר בנקודת הכריכה.
למשלampאם גלגל שוחק נתקע או נצבט על ידי חומר העבודה, קצה הגלגל שנכנס לנקודת הצביטה יכול לחפור אל פני החומר ולגרום לגלגל לטפס החוצה או לבעוט החוצה. הגלגל עשוי לקפוץ לכיוון או להתרחק מהמפעיל, בהתאם לכיוון תנועת הגלגל בנקודה של צביטה. גם גלגלים שוחקים עלולים להישבר בתנאים אלה.
החזרה היא תוצאה של שימוש לרעה בכלי החשמל ו/או הליכי פעולה או תנאים לא נכונים וניתן להימנע מהם על ידי נקיטת אמצעי זהירות נאותים כמפורט להלן.

 1. שמרו על אחיזה איתנה בכלי החשמל והציבו את גופכם וזרועכם כדי לאפשר לכם להתנגד לכוחות החזרה. השתמש תמיד בידית עזר, אם קיימת, לשליטה מקסימאלית על החזרת או תגובת מומנט במהלך ההפעלה. המפעיל יכול לשלוט בתגובות מומנט או בכוחות החזרה, אם ננקטים אמצעי זהירות מתאימים.
 2. לעולם אל תניח את ידך ליד אביזר מסתובב. אביזר עשוי להפיל את ידך.
 3. אל תמקם את גופך באזור אליו יעבור כלי החשמל במקרה של נפילה. קיקבק יניע את הכלי בכיוון ההפוך לתנועת הגלגל בנקודה של נפילה.
 4. היזהר במיוחד בעת עבודה בפינות, בקצוות חדים וכו 'הימנע מקפצה וחוטף אביזר.
  לפינות, לקצוות חדים או להקפצה יש נטייה לתפוס את האביזר המסתובב ולגרום לאובדן שליטה או בעיטה.
 5. This tool is designed to reduce the risk of kickback. However, improper assembly, installation, or usage may still cause kickback.

הגדר הוראות

קרא את שלם סעיף מידע חשוב בנושא בטיחות בתחילת מסמך זה, כולל כל הטקסט בכותרות המשנה בו לפני הגדרת המוצר או השימוש בו.


למניעת פגיעות חמורות בפעולה תאונתית:
Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

Installing the Carving Disc
 1. Press in and hold the grinder’s spindle lock (if equipped) and use a spanner wrench (not included) to loosen and remove the grinder’s outer flange nut.
 2. Carefully remove center plug holding the Note: If components become separated refer three components of the Carving Disc to Disc and Chain Assembly on page 5. assembly together and retain for future use. 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.
 3. Hold Disc firmly so the components don’tseparate and with the side stamped TOP facing up, place it over the grinder spindle until seated on the grinder’s inner flange.
  הערה: If components become separated refer to Disc and Chain Assembly on page 5.
 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.

לשאלות טכניות, אנא התקשרו למספר 1-888-866-5797.

התאמת מגן הבטיחות
 1. Lay the grinder to be used on its side and loosen the hardware securing the safety guard in place.
 2. Rotate the safety guard until it is at an approximate 45° angle with the grinder body. Refer to Figure B.
 3. Tighten the hardware holding the guard in place and ensure it is secure. Adjust if necessary before proceeding.
Disc and Chain Assembly

The Carving Disc consists of three components, a top disc stamped TOP, a bottom disc stamped BOTTOM, and a saw chain. To assemble the components use the following procedure:

 1. Place the bottom disc with the word BOTTOM facing up on a flat surface.
 2. Place the saw chain on the bottom disc with rakers facing left as shown in
  Figure C and arrange chain around the outside edge of the disc, making sure chain link tangs fit over disc perimeter.
  הערה: Chain direction is critical for proper operation. If assembled in the wrong direction, the saw chain blades will not cut effectively and may burn the wood due to heat buildup.
 3. Place the top disc with the word TOP facing up onto the saw chain and bottom disc. Make sure that the slots in the top disc line up with the slots in the bottom disc and make minor adjustments to the position of the top and bottom discs until the chain is secured between them.

הוראות הפעלה

קרא את שלם בטיחות חשובה INFORMATION section at the beginning of this document including all text under subheadings therein before set up or use of this product.
הגדרת חומר עבודה ואזור עבודה
 1. ייעד אזור עבודה נקי ומואר היטב. אסור שאזור העבודה יאפשר גישה לילדים או לחיות מחמד כדי למנוע הסחת דעת ופציעה.
 2. Route the power cord along a safe route to reach the work area without creating a tripping hazard or exposing the power cord to possible damage.
 3. The power cord must reach the work area with enough extra length to allow free movement while working.
 4. אבטח את חלקי העבודה הרופפים באמצעות מגן או CLamps (לא כלול) למניעת תנועה בזמן העבודה.
 5. There must not be hazardous objects, suchas utility lines or foreign objects, nearby that will present a hazard while working.
 6. You must use personal safety equipment including, but not limited to, ANSIapproved safety goggles underneath full face shield, hearing protection, and heavy-duty work gloves.
פעולה


כדי למנוע פציעה חמורה: אחוז את הכלי בחוזקה בשתי הידיים.

 1. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 2. Make sure that the switch/trigger is in the off-position, then plug in the tool.
 3. Turn on the switch or squeeze the trigger to start the tool. DO NOT start the tool with the Carving Disc in contact with the workpiece.
 4. Allow the Carving Disc to come up to full speed before touching the work material.
 5. Use both hands to operate grinder.
  Hold tool at main housing, and use auxiliary handle on top/side.
 6. Apply the Carving Disc to the work material, allowing the tool to operate at full speed.
  אזהרה! כדי למנוע רציני
  פציעה:
  Cut by pulling the saw back towards you, not pushing away from you.
 7. Do not use excessive pressure or force the Carving Disc into the workpiece. If the tool bogs down, use lighter pressure. Allow the tool to do the work.
 8. Periodically remove sawdust and wood shavings from around and under the grinder’s on/off switch to prevent buildup of debris and ensure safe switch operation.
 9. למניעת תאונות, לאחר השימוש:
  כבה את הכלי.
  אַזהָרָה! כדי למנוע פציעה חמורה: Allow the tool to come to a complete stop before setting it down. Unplug the tool. Remove the Carving
  Disc from the grinder, replace center plug to hold the Carving Disc assembly together, then store the Disc indoors out of children’s reach.

תחזוקה


למניעת פגיעות חמורות בפעולה תאונתית:
Make sure that the Power Switch/Trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

For optimum performance, periodically sharpen the saw chain:

a. Wear heavy-duty work gloves and remove the Carving Disc from the power tool.
b. Replace the center plug supplied with the accessory to hold the Carving Disc assembly together.
c. Hold the Disc assembly in one hand and sharpen the saw chain blades using a standard 1/8″ or 5/32″ chainsaw file.
d. Reinstall the Carving Disc or store indoors out of children’s reach.

הקלט את המספר הסידורי כאן:

הערה: אם למוצר אין מספר סידורי, הקליט במקום חודש ושנת רכישה.
הערה: חלקים מסוימים מפורטים ומוצגים להמחשה בלבד, ואינם זמינים בנפרד כחלקי חילוף. חלקים עשויים שלא להיות ניתנים להחלפה. ציין מספר UPC בעת ההזמנה:

26677 דרך אגורה • Calabasas, CA 91302 • 1-888-866-5797

לשאלות טכניות, נא להתקשר למספר 1-888-866-5797

מסמכים / משאבים

Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc [pdf] מדריך למשתמש
2061A-C35 Wood Carving Disc, 2061A-C35, Wood Carving Disc

הפניות

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.