Spotify Connect - התחל בעבודה

Spotify Connect בעזרת Spotify Connect תוכל להאזין ברמקולים, בטלוויזיות ומכשירים אחרים באמצעות אפליקציית Spotify כשלט. בדוק את Spotify Everywhere למכשירים תואמים. אם אינך רואה את שלך שם, תוכל לבדוק עם היצרן. התחל בעבודה ראשית, וודא: כל המכשירים נמצאים באותה רשת WiFi. אפליקציית Spotify שלך היא [...]