Notkunarhandbók fyrir Miele CS-7101 SmartLine Gas Wok brennara

Vinna í vinnslu CS-7101 SmartLine gas wok brennari Notkunar- og uppsetningarleiðbeiningar SmartLine gas wok brennari Til að koma í veg fyrir slysahættu eða skemmdir á heimilistækinu er nauðsynlegt að lesa þessar leiðbeiningar áður en það er sett upp og notað í fyrsta sinn. en-AU, NZ M.-Nr. 11 503 510 Þetta tæki er hægt að nota …

Ailun-E5 þráðlaus heyrnartól notendahandbók

Verk í vinnslu Ailun-E5 Wireless Earbuds HNN LL 8 * 3 & - & 44 & "3 # 6% 4 64 & 3." / 6 "-" JMVO & 1SPEVDU * OGPSNBUJPO 8JSFMFTTFBSCVET $ IBSHJOHDBTF -. &% JOEJDBUPS 8IJUF LRRL 5ZQF $ DIBSHJOHQPSU 1MFBTFSFBEUIJTNBOVBMDBSFGVMMZCFGPSFVTFBOELFFQJUGPSGVUVSFSFGFSFODF '# CVUUPO .VMUJGVODUJPOCVUUPO 4VCNJDSPQIPOF "OTXFS & OEDBMM R 1MBZ1BVTF 1SFWJPVTTPOH / FYUTPOH .JDSPQIPOF $ IBSHJOHQPJOUT 1BDLJOH-JTU $ IBSHJOH $ BTF 5ZQF $$ BCMF RL 8JSFMFTT & BSCVET 8 * 3 & - & 44 &". 3 # 6% 4 64 & 3 "/ 6" "JMVO & 4. - 4 .- & BSUJQTQBJST 1MFBTFSFBEUIJTNBOVBMDBSFGVMMZCFGPSFVTFBOELFFQJUGPSGVUVSFSFGFSFODF .BOVBM 5JQ5IFFBSUJQTJONFEJVNTJ [FIBWFCFFOJOTUBMMFEPOUIF FBSCVETJOBEWBODF * NQPSUBOU3FNJOEFS * NQPSUBOU3FNJOEFS 1MFBTFUBLFUIFGPMMPXJOHTUFQTCFGPSFVTJOHUIFFBSCVET GPSUIFSTUUJNF 4UFQ1FFMPUIFCMVFJOTVMBUJOHMNTPOUIFDIBSHJOH DPOUBDUTPGUIFFBSCVET 4UFQ1VUUIFFBSCVETCBDLJOUPUIFDIBSHJOHDBTF L ...

Skullcandy Push Active Series S2BPW-P750 True Wireless heyrnartól notendahandbók

Push Active Series S2BPW-P750 True Wireless heyrnartól 16dBm 16dBm 16dBm 16dBm 16dBm E 1.0.0.6 D 4.5.ER07 018-210081 Þessi búnaður er í samræmi við FCC geislaálagsmörk sem sett eru fram fyrir óviðráðanlegt umhverfi. Endanlegur notandi verður að fylgja sérstökum notkunarleiðbeiningum til að fullnægja RF váhrifum. Þessi sendir má ekki vera staðsettur samhliða eða starfa í tengslum við …

MEET239 snjall sótthreinsandi ruslaskála notendahandbók

MEET239 Smart dauðhreinsun Sorp Cabin "8VHU * XLGH 6PDUW6WHULOL] LQJ / LWWHU & DELQ 3OHDVHUHDGWKHXVHUJXLGHFDUHIXOOEHIRUHXVH & 217 (176 & DXWLRQ 3DFNLQJ / LVW, QWURGXFWLRQ) HDWXUHV 9HGLRGLUHFWLRQ 3UHXVH, QVSHFWLRQ / LQHEDUEDJHELQ & RQQHFWHGWR $ 33 .H $ QG / LJKW $ 336SHFLFDWLRQ 6HWWLQJV 7LSV $ QG $ ODUPV & OHDQ 3URGXFW3DUDPHWHUV $ ERXW8V & $ 87,21 7KDQNVIRUFKRVLQJVPDUWVWHULOL] LQJOLWWHUFDELQSOHDVH NLQGOUHDGLQJEHORZWLSVEHIRUHWXUQRQWKHPDFKLQH 3OHDVHNLQGOUHDGLQJXVHUPDQXDOEHIRUHWXUQRQWKHPDFKLQHZKHQ RXWXUQRQWKHPDFKLQHWKDWPHDQVRXKDYHDOUHDGUHDGDQGIROORZ WKHLQVWUXFWLRQ: HZLOOQRWUHVSRQVLEOHIRUDQEURNHRUGDPDJHPDGHEXVHUWKDWGLGQW IROORZWKHLQVWUXFWLRQ 3OHDVHGRQWXVHDXWRPRGHLIFDWLVOHVVWKDQNJRURXQJHUWKDQ PRQWKVDQGLIFDWKHDYWKDQNJWKHUHPDEHDOLWWOHELWFURZGHG 0DNHVXUHWKDWWKHFDWLVQRWLQVLGHRURQWKHWRSRIWKHGHYLFHEHIRUH SRZHURQDQGGXULQJWKHVHOIWHVWPDNHVXUHWKDW & DWVZLOOQRWHQWHUWKH PDFKLQHDlHFWWKHJUDYLWVHQVRUDQGFDXVHGDQJHU 7KHDSSFDQQRWUHFRJQL] HDQGFROOHFWGDWDIRUGLlHUHQWFDWVQRZZLOO XSGDWHGLQIXWXUH 7KLVPDFKLQHLVVXLWDEOHIRUVPDOOSDUWLFOHVRIFDWOLWWHUV XFKDVEHQWRQLWH FDWOLWWHUDQGWRIXFUXVKHGVDQG 3OHDVHNLQGOSXWWKHPDFKLQHRQGUVWHDGDQGKRUL] RQLRRUDQGWKH LRRUVKRXOGQRWEHVRIWRWKHUZLVHWKDWZLOODlHFWWKHZHLJKWVHQVRU 3OHDVHNLQGOXVHWKHPDFKLQHLQGRRUDQGDYRLGXVLQJLQKRWDQGPRLVW SODFHDQGNHHSDZDIURPGLUHFWVXQOLJKWDQGNHHSWKHEDVHPHQWDZD IURPZDWHU 3OHDVHNLQGOFKDQJHWKHJDUEDJHEDJVQRORQJHUWKDQRQHZHHNVR WKDWZLOOQRWVPHOO 7KLVSURGXFWLVRQOVXLWDEOHIRU *: L) L, IDQSUREOHPFDQQRWVROYHSOHDVHFRQWDFWZLWKXV 2XUFRPSDQKDVWKHULJKWRILQWHUSUHWDWLRQDQGPRGLFDWLRQRIWKLVPDQXDO 3DFNLQJ / LVW 3RZHUDGDSWHU * DUEDJHEDJ ...

HYJOY TP901 9 tommu spjaldtölvuhandbók

TP901 9 tommu spjaldtölva 0$75,; &$0(5$ 51! VTFS!HVJEF Qmfbtf!sfbe!uif!jotusvdujpot!dbsfgvmmz!cfgpsf!vtjoh!uijt! qspevdu!boe!lffq!ju!gps!gvuvsf!vtf/ +TMYROYN LK¬GT ZGROGTU +YVG¶UR &RQWHQWV )81&7,2129(59,(: 63(&,),&$7,21 67$57 +20(6&5((1 6(77,1*%$6,&6 1(7:25. &211(&7,21 $330$1$*(0(17 ,17(51(71$9,*$7,21 08/7,0(',$ 7528%/(6+227,1* )81&7,2129(59 ,(: 0$75,; &$0(5$ FO 3RZHURQR 9ROXPH 9ROXPH 5HVHW 5LJKWVSHDNHU /HIWVSHDNHU )URQW&DPHUD 86%&SRUW 0LFUR6'FDUGVORW 0LF +HDGSKRODQHM63 <-7,21<6DEOHW2SHFLFDWLRQ &RQQHFWLRQ ::), $ &7 ELW6XDG&RUH&RUWH[$ *38 *( 4$38 …