Zhongshan Chuangxi Electronic Technology CX-XK02 Music Starry Projector top

Zhongshan Chuangxi logoԵրաժշտական ​​աստղային պրոյեկտոր

User Manual

Zhongshan Chuangxi Electronic Technology Music Starry Projector

Unboxing Chek
Thank you for purchasing our products, please read the instruction manual carefully before use. Instruction manual contains necessary safety advice and user instructions, follow the instruction manual to operate in order to avoid damaging the product for misuse.Check whether the product is damaged or not when you receive the product

Փաթեթ ցանկը:
Երաժշտական ​​աստղային պրոյեկտոր x 1
Հեռակա հսկիչ x 1
USB մալուխ x 1
Օգտագործման ձեռնարկ x 1

Warning:
The power requirement of this product is USB DC 5V.Once the range exceeded,please use the regulator device,otherwise it ‘II affect its service life.

Նշում:

 1. Strictly in accordance with the instructions of this operation,do not disassemble the host and accessories.
 2. Այս ապրանքը հարմար է ներքին օգտագործման համար:
 3. The product is projected by LED and laser combinations,please do riot use laser shone directly in eyes and keep away from children.

Թե ինչպես կարելի է օգտագործել

 1. Indoor use,projecting in the sky direction.
 2. How to use the light projector,as shown below.
 3. Connect Bluetooth “BTK10 “of the smart phone to play music.
 4. Օգտագործեք հեռակառավարման վահանակի ճիշտ մեթոդը՝ համոզվելու համար, որ հեռակառավարման վահանակը ուղղված է ինֆրակարմիր սենսորին:

Zhongshan Chuangxi Electronic Technology Music Starry Projector A

Host button function description: (from left to right)

 1. Short press is laser + LED switch key (this button area is the infrared signal receiving place of remote controller).
 2. USB jack, projector can automatically identify songs inserted into USB memory and play music at the same time.
 3. Turn on/off the power supply
 4. USB data power cord socket (Note: the power adapter must use the specified voltage. Current 5V. 2A product)

Հայտարարություն
This product has been comprehensive and rigorous tested at the factory,the user should strictly follow the warning and instructions Improper use resulting in product damage is not covered by the Company’s warranty.

Հեռակառավարման գործառույթի նկարագրությունը

1 AUDIO ON/OFF: Press short to enter standby mode (low power consumption), and then press short to cancel standby mode (low power consumption).
2 MODE : Press short to switch Bluetooth, MUSIC mode (USB music playing mode)
3 MUTE: short press mute, unmute
4 pause/play, up and down music, volume addition and subtraction to the function of conventional music playing
5 Color Light ON/OFF: LED switch key, turn on the default blue light, brightness is the brightness of the previous adjustment, if the color is adjusted, turn off and then turn on to restore the original color, turn on the colored light to turn off the white light

Zhongshan Chuangxi Electronic Technology Music Starry Projector B

6 JUMP: short press to switch between the two color conversion modes.
7 LASER: Short press alternates from breathing mode to normally bright mode, long press turns off the laser lamp, and then short press enters normally bright mode after turning off the laser lamp.
8 SOUND FLASH: microphone key, colored light and laser all jump
9 according to mic detection energy, NightLight ON/OFF: short press switch white light. If you press the color light on/OFF key in this mode, the blue monochrome laser lamp breathing mode will be released. If you press the Jump key in cover mode to enter Jump mode directly, pressing other color mode keys will not work.
10 COLOR+: short press color adjustment (color cycle), blue → purple (blue+ red), → red → orange (red + green) → green → green → (green +blue)
11 COLOR-: short press color adjustment (color cycle), blue ← purple (blue+red)← red← Orange (red +green)← green ← green (green + blue)
12 MOTO STOP: short press motor control (speed cycle), initial default 60%-100%-off-40%-60%-100% cycle.
13 LUMINANCE-: short press brightness level minus, each press minus 10%, minimum to 10%
14 LUMINANCE +: short press brightness level plus, each press increase 10%, maximum to 100%
15 1H: short press turn on the automatic optical machine for 1 hour, long press (1 H or 3H or 5H) can turn off the timing shutdown
16 3H: short press turn on the automatic optical machine for 3 hours, long press (1H or 3H or 5H) can turn off the timing shutdown
17 5H: short press turn on the automatic optical machine for 5 hours, long press (1 H or 3H or 5H) can turn off the timing shutdown

Notice:

The transparent spherical surface of this product belongs to vulnerable parts, please do not impact.

մասնագիր

Maximum LED power:   2*4W
Green laser:                     < 1 mW
Power input:                    USB DC5V.2A
Operating temperature:   14F ~ 104F (-10°C ~ 40°C)
Projection Coverage:       161 ~ 538 ft² (15 ~ 50m² )
Product size:                   123*128mm

FCC- ի նախազգուշացման հայտարարություն
Համապատասխանության համար պատասխանատու կողմի կողմից հստակ չհաստատված փոփոխությունները կամ փոփոխությունները կարող են անվավեր դարձնել օգտագործողի կողմից սարքավորումները շահագործելու իրավասությունը: Այս սարքավորումը փորձարկվել է և պարզվել է, որ համապատասխանում է B կարգի թվային սարքի սահմանափակումներին, համաձայն FCC- ի Կանոնների 15-րդ մասի: Այս սահմանները նախատեսված են բնակելի կայանում վնասակար միջամտությունից ողջամիտ պաշտպանություն ապահովելու համար: Այս սարքավորումը օգտագործում է առաջացնում և կարող է ճառագայթել ռադիոհաճախականության էներգիա, և եթե տեղադրված չէ և չի օգտագործվում հրահանգներին համապատասխան, կարող է վնասակար միջամտություն առաջացնել ռադիոհաղորդակցությանը: Այնուամենայնիվ, երաշխիք չկա, որ որոշակի տեղադրման մեջ միջամտություն չի առաջանա: Եթե ​​այս սարքավորումը վնասակար միջամտություն է առաջացնում ռադիոյի կամ հեռուստատեսության ընդունմանը, որը կարող է որոշվել սարքավորումը անջատելով, օգտագործողը խրախուսվում է փորձել ուղղել միջամտությունը հետևյալ միջոցներից մեկով կամ մի քանիով.
- Վերամիավորեք կամ տեղափոխեք ստացող ալեհավաքը:
- Բարձրացնել սարքավորումների և ստացողի միջև տարանջատումը:
–Սարքերը միացրեք վարդակից այն շղթայի վրա, որը տարբերվում է այն հոսանքից, որին միացված է ստացողը:
- Օգնության համար դիմեք դիլերին կամ ռադիոյի / հեռուստատեսության փորձառու տեխնիկին:
Այս սարքը համապատասխանում է FCC կանոնների 15-րդ մասին: Շահագործումը ենթակա է հետևյալ երկու պայմաններին. (1) Այս սարքը չի կարող վնասակար միջամտություն առաջացնել, և (2) այս սարքը պետք է ընդունի ցանկացած ստացված միջամտություն, ներառյալ միջամտությունը, որը կարող է առաջացնել անցանկալի շահագործում: Սարքը գնահատվել է ՌԴ ճառագայթման ընդհանուր պահանջներին համապատասխանելու համար:

Փաստաթղթեր / ռեսուրսներ

Zhongshan Chuangxi Electronic Technology CX-XK02 Music Starry Projector [pdf] Օգտագործողի ձեռնարկ
CX-XK02, CXXK02, 2A7NB-CX-XK02, 2A7NBCXXK02, CX-XK02 Music Starry Projector, CX-XK02, Music Starry Projector

Թողնել մեկնաբանություն

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվելու.