Ընթացիկ WF20 Wall Forms LED Light Instruction ձեռնարկ

Իմացեք, թե ինչպես տեղադրել WF20 Wall Forms LED լույսը տեղադրման այս համապարփակ հրահանգներով: Համոզվեք, որ ձեր սարքը պատշաճ կերպով հիմնավորված և կնքված է՝ ջրի ներթափանցումը կանխելու համար: Հետևեք քայլ առ քայլ հրահանգներին ափսեի տեղադրման, հերմետիկ նյութի կիրառման, ամրացման պատյան տեղադրելու և լարերը միացնելու համար: Պահպանեք այս տեղեկանքը ապագա օգտագործման համար: