Spotify Connect - Սկսեք

Spotify Connect Spotify Connect- ի միջոցով կարող եք լսել բարձրախոսներով, հեռուստացույցներով և այլ սարքերով `օգտագործելով Spotify ծրագիրը որպես հեռակառավարիչ: Ստուգեք Spotify Everywhere- ը համատեղելի սարքերի համար: Եթե ​​ձերն այնտեղ չեք տեսնում, կարող եք ստուգել արտադրողի հետ: Սկսեք, նախ համոզվեք. Բոլոր սարքերը միևնույն WiFi ցանցի վրա են: Ձեր Spotify ծրագիրը…