JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar Օգտագործողի ձեռնարկ

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ Բոլոր ապրանքների համար. Կարդացեք այս հրահանգները: Պահպանեք այս հրահանգները: Ուշադրություն դարձրեք բոլոր նախազգուշացումներին: Հետևեք բոլոր հրահանգներին: Մաքրեք միայն չոր շորով։ Մի արգելափակեք օդափոխության բացվածքները: Տեղադրեք այս սարքը արտադրողի հրահանգներին համապատասխան: Մի տեղադրեք այս սարքը որևէ ջերմային աղբյուրների մոտ, ինչպիսիք են…