JETSON էլեկտրական հեծանիվ օգտագործողի ուղեցույց

JETSON Electric Bike Օգտագործողի ուղեցույց Անվտանգության նախազգուշացումներ Օգտագործելուց առաջ, խնդրում ենք ուշադիր կարդալ օգտվողի ձեռնարկը և անվտանգության նախազգուշացումները և համոզվել, որ հասկանում և ընդունում եք անվտանգության բոլոր հրահանգները: Օգտագործողը պատասխանատու կլինի ոչ պատշաճ օգտագործման հետևանքով առաջացած կորստի կամ վնասի համար: Գործողության յուրաքանչյուր ցիկլից առաջ օպերատորը պետք է կատարի…