Jetson JBOLT-BLK Bolt Folding Electric Ride on User Manual

Jetson JBOLT-BLK Bolt Folding Electric Ride on Անվտանգության նախազգուշացումներ Օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք օգտագործողի ձեռնարկը և անվտանգության նախազգուշացումները և համոզվեք, որ հասկանում և ընդունում եք անվտանգության բոլոր հրահանգները: Օգտագործողը պատասխանատվություն է կրելու ոչ պատշաճ օգտագործման հետևանքով առաջացած ցանկացած կորստի կամ վնասի համար: Գործողության յուրաքանչյուր փուլից առաջ օպերատորը պետք է կատարի…