Bissell ProHeat 2X 8960 Upright Carpet Cleaner Օգտագործողի ձեռնարկ

Bissell ProHeat 2X 8960 Upright Carpet Cleaner Օգտագործողի ձեռնարկ Շնորհակալություն BISSELL ProHeat 2X գնելու համար Մենք ուրախ ենք, որ գնել եք BISSELL ProHeat 2X տաքացվող բանաձևով խորը մաքրող միջոց: Այն ամենը, ինչ մենք գիտենք հատակի խնամքի մասին, ներառվել է տան մաքրման այս ամբողջական, բարձր տեխնոլոգիական համակարգի նախագծման և կառուցման մեջ: Ձեր ProHeat 2X-ը լավ պատրաստված է, և մենք…

BISSELL ProHeat 2X Revolution Carpet Cleaner Օգտագործողի ձեռնարկ

BISSELL ProHeat 2X Revolution գորգ մաքրող միջոց ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ԿԱՐԴԱՑԵ՛Ք ԲՈԼՈՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՁԵՐ ԽՈՐ ՄԱՔՐԻՉԸ Օգտագործելուց առաջ: Էլեկտրական սարք օգտագործելիս պետք է պահպանվեն հիմնական նախազգուշական միջոցները, ներառյալ հետևյալը ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ Հրդեհի, էլեկտրական ցնցումների կամ վնասվածքի վտանգը նվազեցնելու համար Անջատեք էլեկտրական վարդակից, երբ այն չի օգտագործվում և նախքան մաքրումը, սպասարկումը կամ սպասարկումը…

STAINMASTER LB034-12-L001 Bold Selection II Dakota Land Textured Indoor Carpet User Guide

CARPET LIMITED WARRANTIES GUIDE LIMITED WARRANTIES AT A GLANCE To see which limited warranties apply to the carpet you purchased, please refer to the table below. These limited warranties apply for STAINMASTER® carpet purchased for indoor installation by the owner for an owner-occupied residence, on or after March 7, 2022. “Warranty Period” shall be i) …

trafficMaster H2038-803-1200 Sand Indoor 12 ft. Texture Beige Carpet Օգտագործողի ձեռնարկ

trafficMaster H2038-803-1200 Sand Indoor 12 ft. Texture Beige Carpet SEAMING INSTRUCTIONS STYLE NAME: Cay STYLE NO. H2038 DATE: 9/23/2016 REVISED DATE: SIDE SEAMS Photo A shows two light color yarns, Photo B shows the results of seaming two light colors together, a light line. Photo C shows two dark color yarns, Photo D shows the …

trafficMaster TMCSBRN4212CTL Green Artificial Grass Carpet Installation Guide

trafficMaster TMCSBRN4212CTL Green Artificial Grass Carpet Installation Guide Artificial Grass Installation Guide Site Base Preparation Remove 2- 3 inches of existing sod and/or dirt. Cap and/or remove any sprinklers. Be sure to set a rough grade for drainage. Compact natural soil. Lay 2-3 inches of base material. (Material may vary regionally; however, it is like …

Homedepot ԳՈՐԳԻ ԳՆՈՒՄ Օգտվողի ձեռնարկ

Homedepot CARPET BUYING 5 EASY STEPS T O BUYING CARPET AT THE HOME DEPOT Carpet buying is now easier than ever with Home Depot’s 5-step guide. STEP 1: PICK YOUR CARPET The Home Depot has a wide range of carpet choices to fit any room, lifestyle, budget and timeline. We offer the best assortment with …

Nature s CARPET 80498 Wool Carpet Օգտագործման ուղեցույց

80498 Wool Carpet User Guide Wool Carpet Care & Maintenance Guide Why Choose Wool? Wool is a Natural Fiber – Soft and Warm There is no denying that consumer preference for stylish, quality natural products can be seen in all areas of interior design. Wool sets the bar for all other carpets and has advantages…

BISSELL 48F3E Big Green Carpet & Upholstery Cleaner Օգտագործողի ուղեցույց

BIG GREEN® ԳՈՐԳԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ՄԱՔՐԻ ՄՈԴԵԼ 48F3E ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 48F3E Մեծ կանաչ գորգերի և պաստառագործության մաքրող միջոց ՍԻՄԲՈԼ ԲԱՑԱՏՐԱՄՈՒԹՅՈՒՆ Ուշադրություն: Կարդացեք օպերատորի ձեռնարկը: Հրդեհի վտանգ. Էլեկտրական ցնցումների վտանգ. Միայն ներքին օգտագործման համար: Օգտագործեք միայն BISSELL® մաքրող բանաձևերը, որոնք նախատեսված են այս մեքենայի հետ օգտագործելու համար: Սպասարկումից առաջ անջատեք հոսանքը: Ավտոմատ գործարկման ռիսկը. …

DE HYGIENIQUE վիրուսի ախտահանման գորգի հրահանգների ձեռնարկ

Վիրուսային վարակազերծման գորգի օգտագործման ցուցումներ Քայլ 1 Նախ, հատակին տեղադրեք հակասողանքային գորգը: Քայլ 2 Տեղադրեք ջուրը կլանող գորգը աջ կողմում գտնվող հակասողանքային բարձիկի վրա: Քայլ 3 Տեղադրեք սպունգի մաքրման պահոցը կողքին և կողպեք այն միասին: Քայլ 4 Լրացրեք 0.5-ից 1 լիտր վիրուսային ախտահանման լուծույթ սպունգ մաքրող միջոցի մեջ…