JBL BAR21SUBMK2 անլար ականջակալների օգտագործման ձեռնարկ

Ապահովեք JBL BAR21SUBMK2 անլար ականջակալների անվտանգ օգտագործումը անվտանգության այս կարևոր հրահանգներով: Գտեք օգտակար տեղեկատվություն, ներառյալ երաշխիքային մանրամասները և անվտանգության մասին տեղեկությունները, JBL-ում webկայք։ Հետևեք արտադրողի հրահանգներին, օգտագործեք միայն նշված պարագաներ և դիմեք որակավորված սպասարկող անձնակազմին՝ անհրաժեշտ վերանորոգման համար: