Apple Airpods Pro With Magsafe Charging Case Օգտագործողի ուղեցույց

Իմացեք, թե ինչպես օգտագործել Apple Airpods Pro-ը Magsafe լիցքավորման պատյանով այս համապարփակ օգտագործողի ձեռնարկի միջոցով: Կարգավորեք ձայնի ձայնը, միացեք այլ սարքերին, փոխեք ականջի ծայրերը և լիցքավորեք ձեր AirPods Pro-ն առանց ջանքերի: Ստացեք ամբողջ տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է լսելու փորձը բարելավելու համար: