Mous A-555 MagSafe Համատեղելի լիցքավորման տեղադրման հրահանգներ

Իմացեք, թե ինչպես անվտանգ օգտագործել MagSafe® Համատեղելի լիցքավորման ամրակը (մոդելներ A-532, A-554, A-555) այս հրահանգների գրքույկում: Մուտքը տատանվում է 5V-3A-ից մինչև 12-V1.67A, իսկ ելքային հզորությունը՝ 5W-ից մինչև 15W: Կատարյալ է ձեր մեքենայում կամ հարթ մակերեսի վրա օգտագործելու համար: FCC ID՝ 2AN72-A532, IC՝ 26279-A532: