anko 43190454 Bluetooth Light up Party Speaker Instruction ձեռնարկ

anko 43190454 Bluetooth Light up Party Speaker Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ բոլոր հրահանգները և պահել հետագա օգտագործման համար: Կարևոր նախազգուշական միջոցներ Սարքը չպետք է ենթարկվի կաթելու կամ ցողելու, և որ հեղուկներով լցված առարկաներ, օրինակ՝ ծաղկամաններ, չպետք է տեղադրվեն սարքի վրա: Սարքի շուրջը նվազագույնը 100 սմ հեռավորություն բավարար…