STIEBEL ELTRON logo

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit

Ընդհանուր տեղեկություններ

This document is intended for qualified contractors
Նշում: Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference. Pass on these instructions to a new user if required.
Այս փաստաթղթերի այլ խորհրդանիշներ
Նշում: General information is identifed by the adjacent symbol.

Այս խորհրդանիշը ցույց է տալիս, որ դուք ինչ-որ բան պետք է անեք: Գործողությունը, որը դուք պետք է կատարեք, նկարագրվում է քայլ առ քայլ:

Համապատասխան փաստաթղթեր
Heat pump operating and installation instructions
Չափման միավորներ
Note: All measurements are given in mm unless stated oth­erwise.

անվտանգություն

Only a qualified contractor should carry out installation, com­missioning, maintenance and repair of the appliance.
 Անվտանգության ընդհանուր ցուցումներ
Մենք երաշխավորում ենք անխափան գործառույթ և շահագործման հուսալիություն միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում են սարքի համար նախատեսված օրիգինալ պարագաներ և պահեստամասեր:
Հրահանգներ, ստանդարտներ և կանոնակարգեր
Note: Observe all applicable national and regional regula­tion
Նախատեսված է օգտագործման համար
The brine charging unit is a multi-function valve for filling and filtering brine-based fluids. Any other use beyond that described shall be deemed inappro­priate. Observation of these instructions and of the instructions for any accessories used is also part of the correct use of this appliance.

Ապրանքի նկարագրությունը

The product includes a safety valve, a pressure gauge, a filter, a quick-action air vent valve and a microbubble separator.

Ստանդարտ առաքում

 • Անվտանգության փական
 • Կեռիկ բանալին

Պատրաստում

The product is installed in the heat source system in the heat pump installation room.

 • Observe the flow direction (see chapter “Specification/Dimensions and connections”).
 • When installing the product, ensure that it is horizontal and free from stress.

Նվազագույն բացթողումներ 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 1

Maintain the minimum clearances to ensure trouble-free operation of the appliance and facilitate maintenance work.

տեղակայում

Fitting the drain hose 

 •  Fit the drain hose supplied to the safety valve.
 • Size the drain hose so that brine can drain off unimpeded when the safety valve is fully opened.
 • Lay the safety valve drain hose with a constant fall to the drain.
 •  Ensure that the safety valve drain hose is open to the outside.

Charging the heat source system

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 2

 1. Shut-off valve, heat source flow
 2. Quick-action air vent valves
 3. Shut-off valve, heat pump flow
 4. Լցնում
 5. Քամել
 • Close the shut-off valve in the heat source flow.
 • Open the shut-off valve in the heat pump flow.
 • Connect the refrigerant flow line to the charging side of the unit.
 • Connect the refrigerant return line to the draining side of the unit.
 •  Carry out a pressure test. Remove the safety valve and in­sert the plug supplied.

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 3

 1. Անվտանգության փական
 2. Շտեպսել
 • Check for tightness.
 •  Charge the heat source system to the required operating pressure. For this, observe the maximum operating pres­sure (see chapter “Specification/ Data table”)
 •  Close the shut-off valve in the heat pump flow.
 •  Remove the plug and refit the safety valve.
 •  Vent the heat source system via the quick-action air vent valve.
 •  After venting, close the quick-action air vent valve.

Removing the strainer
If there is a high pressure drop in the heat source system, you can remove the strainer in the filter chamber of the product (see chapter “Specification/ Pressure drop diagram”).

Նյութական կորուստներ 

For opening and closing the filter chamber, use exclusively the hook wrench supplied.

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 4

 1. Քամիչ
 2. Զտիչ քարթրիջ
 • Open the filter chamber. Remove the filter cartridge.
 • Remove the strainer from the heat pump flow.
 •  Re-insert the filter cartridge. Close the filter chamber.
 •  Tighten the cover with a torque of 15 Nm.
 •  Open the shut-off valves in the heat source flow and the heat pump flow.
 •  Vent the heat source system via the quick-action air vent valve.
 •  After venting, close the quick-action air vent valve.

պահպանում

 • Clean the filter cartridge if required.

մասնագիր

Չափերը և կապերը 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 5

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 7

Pressure drop diagram 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 6

 • Y Pressure drop [hPa]
 • X Flow rate [1/h]
 • 1 Pressure drop with filter cartridge and strainer
 • 2 Pressure drop with filter cartridge

Տվյալների աղյուսակը

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit 8

Երաշխիք

The guarantee conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products a guarantee can only be issued by those subsidiaries. Such guarantee is only grant­ed if the subsidiary has issued its own terms of guarantee. No other guarantee will be granted. We shall not provide any guarantee for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

Բնապահպանություն և վերամշակում

Մենք կխնդրենք ձեզ օգնել պաշտպանել շրջակա միջավայրը: Օգտագործելուց հետո տնօրինեք տարբեր նյութերը՝ համաձայն ազգային կանոնակարգերի:

Փաստաթղթեր / ռեսուրսներ

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Brine Filling Unit [pdf] Տեղադրման ուղեցույց
233307, WPSF Brine Filling Unit, 233307 WPSF Brine Filling Unit

Թողնել մեկնաբանություն

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվելու.