Laserliner - logoCondense Spot XP
User ManualLaserliner Condense Spot XPLaserliner Condense Spot XP 2

Laserliner Condense Spot XP - icon 2Read the operating instructions and the enclosed brochure „Guarantee and additional notices“ completely. Follow the instructions they contain. Safely keep these documents for future reference.

Գործառույթ/Կիրառում

The CondenseSpot is an infrared temperature measuring instrument with an integrated hygrometer that permits non-contact temperature measurements on surfaces as well as the measurement of relative humidity and ambient temperature. The instrument measures how much electromagnetic energy is emitted in the infrared wavelength range and uses this information to calculate surface temperature. During this process, two additional integrated sensors detect relative humidity and ambient temperature. The dew point is also calculated.

Laserliner Condense Spot XP - figure 1Laserliner Condense Spot XP 3

1 low battery charge 6 min/max and average measurement values
2 stability progress bar for relative
humidity measurement
7 dew point temperature (D Temp) and ambient temperature  (A Temp) in °C or °F
3 laser beam switched on, temperature measurement (infrared) 8 condense water indicator
4 measurements in °C or °F 9 last measurement value will be displayed brie y (7s)
5 relative humidity in % 10 replace battery

Laserliner Condense Spot XP 4Laserliner Condense Spot XP 5

Laser: The laser is a targeting aid to sight the location for the infrared measurement. Only the surface‘s temperature is measured. Laserliner Condense Spot XP 6

7. Displaying Min/Max/Avg, Ambient temperature, Dew point temperatureLaserliner Condense Spot XP 7

8. Dew point temperature is the temperature at which current air conditions would produce condensation. The CondenseSpot calculates the dew point temperature from ambient temperature, relative humidity, and ambient atmospheric pressure. In combination with the infrared thermometer, thermal bridges are easily detected. If the temperature of the measured location drops below the dew point, condensation (water) will form on the surface.Laserliner Condense Spot XP 8

9. Հարաբերական խոնավությունը
The relative humidity is indicated in relation to the maximum possible humidity (100 %) at which air forms water vapor. The ability of air to hold water is temperature-dependent. Thus humidity is the volume of water vapor in the air. The range for humidity is 0 … 100%. 100% = saturation point.
Under these conditions for temperature and atmospheric pressure, air cannot absorb any more water.Laserliner Condense Spot XP 9

When temperature fluctuations (± 1 °C) and/or changes to relative humidity (± 1%) are rapid, the sensor must adapt itself to the new conditions. An hourglass with a progress bar is displayed during this stabilization process.
During this process, displayed values are only approximations. Only after these symbols have been switched off is a stable value presented which represents maximum accuracy.

10. Setting the emission coef cientLaserliner Condense Spot XP 10

A built-in sensor head detects the material/surface-specific infrared rays emitted by every object. The level of these emissions is determined by the material‘s emission coefficient (0.01 to 0.99). This instrument is preset to an emission coefficient of 0.95, which is applicable to most organic materials as well as plastics,  ceramics, wood, rubber, and stone. For details of those materials with a different emission coefficient, please refer to the table.

Unknown emission coefficient:
Apply masking tape or black matt paint to the surface of the area whose temperature you wish to measure. Wait until the tape/paint has heated up.
The temperature of the surface can then be measured with an emission coefficient of 0.95.

11. Emission coef cient tables
Ոչ մետաղներ

Ասբեստ 0.93 Կրաքար 0.98
Ասֆալտ 0.95 Մարմար
Black, dull finish Greyish, polished
0.94
0.93
Բազալտ 0.70
Brick, red 0.93
Կարբորունդ 0.90 Քարի կամ աղյուսի շարվածքծ որմածք 0.93
խեցեգործություն 0.95 Նկարել
Black, matt
Heat-resistant White
0.96-0.98 0.92
0.85-0.95
ճենապակի
Brilliant white With glaze
0.7 - 0.75 0.92
Կավ 0.95 Թուղթ
Բոլոր գույները
0.95-0.97
Coal Non-oxidised 0.8-0.9
Պլաստիկ
Translucent PE, P, PVC
0.95
0.94
Concrete, plaster, mortar 0.93
Բամբակ 0.77 Ռետին
Դժվար
Փափուկ, մոխրագույն
0.94-0.95 0.89
Earthenware, matt 0.93
Հյուսվածք 0.95
Ապակի 0.85-0.94 Քվարց ապակի 0.93
գրաֆիտ 0.7-0.8 Ձյուն 0.80
մանրախիճ 0.95 Հողը 0.9-0.98
Գիպս 0.8-0.95 Տառ 0.79-0.84
Ջերմային լվացարան Սև, անոդացված 0.98 Թարթաթուղթ 0.91-0.93
Տրանսֆորմատորային ներկ 0.94
Մարդու մաշկ 0.98 Wallpaper, light-colored 0.88-0.90
սառույց
Մաքրել
With heavy frost
0.97
0.98
Ջուր 0.93
Փայտ
Չօգտագործված
Հաճարենի, պլանավորված
0.8 -0.95 0.94
լայմ 0.3-0.4
Lime maim brick 0.95

Մետաղներ

Alloy A3003 Oxidised
Կոշտացած
0.3
0.1 - 03
Երկաթ, դարբնոց Մատթ 0.9
Կապար
Կոպիտ
Օքսիդացված
0.4
0.2 - 0.6
Aluminium Oxidised
Նուրբ
0.2 - 0.4
0.04 - 0.06
Molybdenum Oxidised 0.2 - 0.6
արույր
Նուրբ
Օքսիդացված
0.3
0.5
Nickel Oxidised 0.2 - 0.6
Պլատինե սև 0.9
պղինձ
Օքսիդացված
Elect. terminal strips
0.4 - 0.8 0.6 պողպատ
Cold rolled Ground plate
Polished plate
խառնուրդ (8% նիկել,
18% chromium) Galvanised Oxidised
Heavily oxidised
Freshly rolled Rough, flat surface
Rusty, red
Sheet, nickel-plated Sheet, rolled
0.7 - 0.9 0.4 - 0.6 0.1
0.35
0.28
0.80
0.88
0.24
0.95- 0.98 0.69
0.11
0.56
Haynes Metal alloy 0.3 - 0.8
Inconel
Օքսիդացված
Sandblasted Electropolished
0.7 - 0.95 0.3 - 0.6 0.15
երկաթ
Օքսիդացված
With rust
With red rust
0.5 - 0.9 0.5 - 0.7 0.61 - 0.85
Iron, cast
Օքսիդացված
Non-oxidised
Molten mass
0.6 - 0.95 0.2
02 - 03
Zinc Oxidised 0.1

Տեխնիկական տվյալներ

Technical revisions reserved. 08.13

Measured quantities °C (°F) infrared temperature measurement, %rH relative humidity, °C (°F) ambient temperature measurement
Infrared measurement range -40 °C … 350 °C (-40 °F … 662 °F)
Ambient temperature measurement range -10 °C … 60 °C (14 °F … 140 °F)
Relative humidity measurement range 20 % … 90 % rH
Dew point indicator -20 ° C… 60 ° C
Ինֆրակարմիր ճշգրտություն t 1 °C (-10 °C … 60 °C); t 1.5 °C (< 10 °C and > 60 °C) or t 1.5 % whichever value is greater
Ambient temperature accuracy t 2 °C
Relative humidity accuracy տ 3%
Infrared resolution 0.1 ° C
Relative humidity resolution 1%
Dew point resolution 1 ° C
Արտանետումների գործակիցը Adjustable, 0.10 … 0.99
Օպերացիոն ջերմաստիճանը 0 ° C… 40 ° C
Պահպանման ջերմաստիճանը -20 ° C… 70 ° C
Օպտիկա 8:1 (distance: measured spot)
Լազերային ալիքի երկարություն 650 NM
Laser տեսակ Class 2, < 1 mW
Սնուցման սարքեր Type 9 V E block battery

General safety instructions.
Attention: Do not look directly into the laser beam! The laser may not get into the hands of children! Do not point this device unnecessarily toward persons.Laserliner Condense Spot XP - warning

ԵՄ հրահանգներ և հեռացում
Laserliner Condense Spot XP - ce
Այս սարքը համապատասխանում է ԵՄ-ի ներսում ապրանքների ազատ տեղաշարժի համար անհրաժեշտ բոլոր չափանիշներին:
Այս ապրանքը էլեկտրական սարք է և պետք է հավաքվի առանձին՝ հեռացնելու համար՝ համաձայն էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնների վերաբերյալ Եվրոպական դիրեկտիվի:
Անվտանգության և լրացուցիչ ծանուցումներ հետևյալ հասցեով՝ www.laserliner.com/info
CondenseSpotLaserliner Condense Spot XP - CondenseSpot

Laserliner Condense Spot XP - iconՍԵՐՎԻՍ
Umarex GmbH & Co KG
- լազերային մեքենա -
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Գերմանիա
Հեռ.՝ +49 2932 638-300, Ֆաքս՝ +49 2932 638-333
[էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]
Umarex GmbH & Co KG
Դոներֆելդ 2
59757 Արնսբերգ, Գերմանիա
Հեռ.՝ +49 2932 638-300, Ֆաքս՝ -333
www.laserliner.com
Laserliner - logoLaserliner Condense Spot XP - ce

Փաստաթղթեր / ռեսուրսներ

Laserliner Condense Spot XP [pdf] Օգտագործողի ձեռնարկ
Condense Spot XP

Թողնել մեկնաբանություն

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվելու.