ASՈՈՎԻ ՈՒUԵՈՒՅ

Ֆիքսված շրջանակ
Պրոյեկտորի էկրան
NS-SCR120FIX19W / NS-SCR100FIX19WINSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector ScreenՆախքան ձեր նոր ապրանքը օգտագործելը, խնդրում ենք կարդալ այս հրահանգները `վնասը կանխելու համար:
Բովանդակություն

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

 • Don’t install the product on a plasterboard surface. You can mount it on a  brick surface, concrete surface, and wooden surface (wooden thickness is more than 0.5 in. [12 mm]).
 • Be careful of the burrs and sharp cuts in the aluminum frames when installing.
 •  Use two people to assemble this product.
 •  After assembly, you’ll need two people to carry your frame.
 •  Make sure that you install the projection screen in a horizontal position.
 • We suggest that you use the product indoors. Using your screen outdoors for
  an extended time can make the screen surface turn yellow.
 • WARNING: Take care when installing this product. Installation faults, incorrect operation, and any natural calamities that cause damage to your screen or injuries to persons is not covered by the Warranty.
 •  Do not touch the screen surface with your hand.
 •  Do not clean the screen surface with corrosive detergent.
 • Do not scratch the screen surface with a hand or sharp object.

Հատկություններ

 •  A simple solution for your home theater needs
 •  The high-quality matte white screen supports resolutions as high as 4K Ultra HD
 • Rigid and durable aluminum frame keeps the screen flat and taunt
 • Black velvet frame gives the screen an elegant, theatrical look with a 152° viewing angle Dimensions

INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - screen flat 1

Գործիքներ

You need the following tools to assemble your projector screen:

Phillips պտուտակահան INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 1
Մատիտ INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 2
Մուրճ կամ մուրճ INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 5
Drill with 8 mm bit INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 9

Փաթեթի բովանդակությունը

Make sure that you have all the parts and hardware needed to assemble your new projector screen.
Մասեր

INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts Right horizontal frame piece (2)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 1 Left horizontal frame piece (2)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 3 Vertical frame piece (2)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 4 Support rod (1)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 5 Screen fabric (1 roll)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 7 Short fiberglass tube (4)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 6 Long fiberglass tube (2)

Hardware

Հարդարանք #
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 8 Corner bracket 4
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 9Screw (24 + 2 spares) 26
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 9Hanging bracket A 2
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 11Hanging bracket B 2
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 12Spring (100 in. model: 38 + 4 spares)
(120 in. model 48 + 4 spares)
83 / 48
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 17Համատեղ բրա 2
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 16Installation hook 2
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 15Bakelite screw 6
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 14Պլաստիկ խարիսխ 6
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 13Fiberglass tube joint 2

Assemblyողովի ցուցումներ
Step 1 – Assemble the frame
Դուք պետք է

INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 1 Left horizontal frame piece (2)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts Right horizontal frame piece (2)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 3 Vertical frame piece (2)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 1 Phillips պտուտակահան
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 17 Joint bracket (2)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 9 Պտուտակ (24)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 8 Corner bracket (4)

1 Connect a left horizontal frame piece to a right horizontal tube with a joint bracket and four screws to create a long horizontal tube. Repeat to connect the other left and right horizontal frame pieces.INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - the frame 8

2 Place the four frame pieces on the ground to form a rectangle.INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - the frame 7

3 Slide a corner bracket into a horizontal frame piece and into a vertical frame piece. Repeat for the other three frame sides.

Adjust the four frame pieces to create a rectangle. The outer corners of the frame should be 90° angles.INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - the frame 6

Lock the frame pieces into place using four screws for each corner.INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - frame pieces

Նշում: If there’s a big gap between the frame pieces, adjust the tightness of the screws to reduce the gap.
Քայլ 2 – Assemble the screen You’ll need

INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - the frame 5Connect two of the short fiberglass tubes with a fiberglass joint to create one extra-long fiberglass tube. Repeat to connect the other two short fiberglass tubes. INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - the frame 4

2 Insert the long fiberglass tubes vertically and the extra-long fiberglass tubes horizontally into the tube slots on the screen fabric.INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - the frame 3

3 Make sure that the white side of the fabric is facing down, then place the screen flat into the frame.INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - screen flat

Step 3 – Attach the screen to the frame You’ll need

INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 12 Spring (100 in. models: 38) (120 in. model 48)
Note: Each model comes with 4 spare springs
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 7 Support rod (1)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 16 Spring hook (1)

On the back of the frame, insert the small hook on hook into the grove near the outer edge of the frame. Repeat this step to install 37 (100 in. model) or 47 (120 in. model) springs. INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - the frame 2

Use the installation hook to pull the large hook toward the center of the frame, then insert the large hook into the hole in the screen fabric. Repeat with all the remaining springs.INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - the frame 1

Locate the springs in the middle of the top and bottom of the frame, then insert the top of the support rod into the notch groove on the spring. Repeat to install the bottom of the rod. The rod should snap into place.INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - the frame

Step 4 – Hang your projector screen You’ll need

INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 17 Hanging bracket A (2)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 11 Hanging bracket B (2)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 5 Մատիտ
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 1 Phillips պտուտակահան
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 9 Drill with 8 mm bit
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 15 Bakelite screws (6)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 14 Plastic anchors (6)
INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Parts 2 Մուրճ կամ մուրճ
 1.  Align one of the hanging brackets A on the wall where you want to install the top of your projector screen. Make sure that the top of the bracket is level on the wall.
  The distance between the hanging brackets A should be 100 in. the model: More than 4.8 (1.45 m) and less than 5.9 ft. (1.8 m). 120 in. model: More than 5.7 ft. (1.75 m) and less than 6.6 ft. (2 m).INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Moving your screen 3
 2. Drill pilot holes through the screw holes on the bracket and into the wall with a drill with an 8 mm bit.INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - drill 1
 3. Insert a plastic anchor into each screw hole you drilled. Make sure that the anchor is flush with the wall. If needed, tap the anchors with a hammer or mallet.
 4.  Secure the bracket to the wall with two of the Bakelite screws.
 5. Install the other hanging bracket A. Make sure that the tops of both brackets are level with each other.
 6. Hang the top of your projector screen on the A brackets.
 7.  Hang the hanging brackets B on the bottom of the aluminum frame, then slide the brackets so they align with the A brackets. The distance between brackets B should be the same as the distance you used for brackets A.
  Նշում: Make sure that you attach brackets B to the aluminum frame first, then secure the brackets to the wall.
 8. Mark the screw holes in brackets B, then drill pilot holes through the screw holes on the brackets and into the wall with a drill with an 8 mm bit.
 9. INSIGNIA NS SCR120FI 19WInsert a plastic anchor into each screw hole you drilled. Make sure that the anchor is flush with the wall. If needed, tap the anchors with a mallet or hammer.
  Secure the brackets B to the wall with one screw per bracket.INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Moving your screen 1

Maintaining your screen

 •  Use a soft brush or wet cloth to clean the screen surface.
 •  Don’t clean the screen surface with corrosive detergents. Wipe the screen surface with a non-corrosive detergent.

Moving your screen

 • Have two people move your projector screen, one on each side.
 •  Make sure that the screen stays level during moving.
 •  Don’t twist the frame.

INSIGNIA NS SCR120FI 19W Fixed Frame Projector Screen - Moving your screen

Storing your screen

 1. Remove the screen from brackets B.
 2. If you want to roll the fabric, remove the springs. Roll the fabric into a tube to prevent damage.
 3.  Do not disassemble the frame. You can damage the frame pieces.
  Նշում: To protect the screen, cover it with a piece of cloth or plastic.

Տեխնիկական

Չափսեր (H × D × D) 100 in. model:
54 × 92 × 1.4 դյույմ (137 × 234 × 3.6 սմ)
120 in. model:
64 × 110 × 1.4 դյույմ (163 × 280 × 3.6 սմ)
քաշ 100 in. model: 17.4 lbs (7.9 կգ)
120 in. model: 21.1 lbs: (9.6 kg)
Screen gain 1.05
Viewանգլ 152 °
Էկրանի նյութ PVC

ՄԻ ՏԱՐԻ սահմանափակ սահմանված երաշխիք

Սահմանումներ:
Insignia ապրանքանիշի արտադրանքի դիստրիբյուտորը երաշխավորում է ձեզ ՝ այս նոր Insignia ապրանքանիշի արտադրանքի («Ապրանք») սկզբնական գնորդին, որ Ապրանքը զերծ կլինի նյութի կամ արտադրության բնօրինակ արտադրողի թերություններից մեկով մեկ ժամանակահատվածով ( 1) ապրանքը գնելու օրվանից («Երաշխիքային ժամկետ»): Որպեսզի այս երաշխիքը կիրառվի, ձեր Ապրանքը պետք է գնվի Միացյալ Նահանգներում կամ Կանադայում ՝ Best Buy ապրանքանիշի մանրածախ խանութից կամ առցանց ՝ www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca և փաթեթավորված է այս երաշխիքային հայտարարագրով:
Որքա՞ն է տևում լուսաբանումը:
Երաշխիքային ժամկետը տևում է 1 տարի (365 օր) Ապրանքը ձեռք բերելու օրվանից: Ձեր գնման ամսաթիվը տպագրվում է Ապրանքի հետ ստացված անդորրագրի վրա:
Ի՞նչ է ընդգրկում այս երաշխիքը:
Երաշխիքային ժամանակահատվածում, եթե Ապրանքի նյութի կամ արտադրության բնօրինակ արտադրությունը որոշվի թերի լինել Insignia- ի նորոգման կենտրոնի կամ խանութի անձնակազմի կողմից, Insignia- ն (իր միակ տարբերակով). (1) կվերականգնի Ապրանքը նորով կամ վերակառուցված մասեր; կամ (2) ապրանքը անվճար փոխարինել նոր կամ վերակառուցված համադրելի ապրանքներով կամ մասերով: Այս երաշխիքի ներքո փոխարինված ապրանքներն ու մասերը դառնում են Insignia- ի սեփականությունը և չեն վերադարձվում ձեզ: Եթե ​​Երաշխիքային ժամկետի ավարտից հետո պահանջվում է Ապրանքների կամ մասերի սպասարկում, դուք պետք է վճարեք աշխատուժի և մասերի բոլոր գանձումները: Այս երաշխիքը տևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Երաշխիքային ժամանակահատվածում ձեր Insignia Ապրանքը պատկանում է: Երաշխիքի ծածկույթը դադարում է, եթե Դուք ապրանքը վաճառում եք կամ այլ կերպ եք փոխանցում:
Ինչպե՞ս ձեռք բերել երաշխիքային ծառայություն:
Եթե ​​Ապրանքը գնել եք Best Buy մանրածախ խանութի գտնվելու վայրում կամ Best Buy- ից առցանց webկայք (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), խնդրում ենք վերցնել ձեր բնօրինակ անդորրագիրը և Ապրանքը Best Buy ցանկացած խանութ: Համոզվեք, որ Ապրանքը տեղադրում եք իր նախնական փաթեթավորման մեջ կամ փաթեթավորման մեջ, որն ապահովում է նույն քանակի պաշտպանություն, ինչ բնօրինակ փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ծառայություն ստանալու համար Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում զանգահարեք 1-877-467-4289: Callանգահարող գործակալները կարող են հեռախոսի միջոցով ախտորոշել և շտկել խնդիրը:
Որտեղ է երաշխիքը գործում:
Այս երաշխիքը գործում է միայն ԱՄՆ-ում և Կանադայում Best Buy ապրանքանիշի մանրածախ խանութներում կամ webկայք ՝ ապրանքի սկզբնական գնորդին այն երկրում, որտեղ կատարվել է սկզբնական գնումը:
Ի՞նչ չի երաշխավորում երաշխիքը:
Այս երաշխիքը չի ներառում.

 • Հաճախորդների հրահանգներ / կրթություն
 • տեղակայում
 • Կարգավորեք ճշգրտումները
 •  Կոսմետիկ վնաս
 •  Վնասներ եղանակի, կայծակի և Աստծո այլ գործողությունների պատճառով, ինչպիսիք են հոսանքի ալիքը
 •  Պատահական վնաս
 • Չարաշահում
 • համբույր
 • Անփութություն
 •  Առևտրային նպատակներ / օգտագործում, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով օգտագործման համար `գործարար վայրում կամ բազմաբնակարան համատիրության կամ բազմաբնակարան համալիրի համայնքային տարածքներում, կամ այլ կերպ օգտագործվում է մասնավոր տան այլ վայրում:
 • Ապրանքի ցանկացած մասի, ներառյալ ալեհավաքի փոփոխություն
 • Displayուցադրել վահանակը, որը վնասվել է ստատիկ (ոչ շարժվող) պատկերներից, որոնք կիրառվել են երկար ժամանակահատվածների համար (այրել):
 •  Սխալ շահագործման կամ պահպանման պատճառով վնաս
 • Միացում սխալ ծավալինtagէլեկտրոնային կամ էլեկտրամատակարարում
 • Վերականգնման փորձ `Insignia- ի կողմից ոչ լիազորված անձի կողմից` Ապրանքը սպասարկելու համար
 • Ապրանքներ, որոնք վաճառվում են «ինչպես կա» կամ «բոլոր մեղքերով»
 •  Umախսվող նյութեր, ներառյալ, բայց չեն սահմանափակվում մարտկոցներով (այսինքն ՝ AA, AAA, C և այլն)
 •  Ապրանքներ, որտեղ գործարանում կիրառվող սերիական համարը փոխվել կամ հանվել է
 •  Այս ապրանքի կամ արտադրանքի որևէ մասի կորուստ կամ գողություն
 • Displayուցադրման վահանակներ, որոնք պարունակում են մինչև երեք (3) պիքսել խափանումներ (մութ կամ սխալ լուսավորված կետեր) խմբավորված են ցուցադրման չափի մեկ տասներորդից (1/10) -ից փոքր տարածքում կամ մինչև հինգ (5) պիքսել խափանումներ ամբողջ էկրանով , (Pixel- ի վրա հիմնված էկրանները կարող են պարունակել սահմանափակ թվով պիքսելներ, որոնք կարող են նորմալ չգործել):
 • Contactանկացած շփման արդյունքում առաջացած ձախողումներ կամ վնասներ, ներառյալ հեղուկները, գելերը կամ մածուկները, բայց չեն սահմանափակվում դրանցով:

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. INSIGNIA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS  PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. INSIGNIA  PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A  PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON
HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.
Կապ Insignia:
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA- ն Best Buy- ի և դրան հարակից ընկերությունների ապրանքային նշանն է:
* Բաշխված է Best Buy Purchasing, LLC- ի կողմից
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 ԱՄՆ
© 2020 Լավագույն գնում. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են.

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (ԱՄՆ և Կանադա) կամ 01-800-926-3000 (Մեքսիկա)
INSIGNIA- ն Best Buy- ի և դրան հարակից ընկերությունների ապրանքային նշանն է:
Բաշխված է Best Buy Purchasing, LLC- ի կողմից
© 2020 Լավագույն գնում. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են.
V1 ԱՆԳԼԵՐԵՆ
20-0294

Փաստաթղթեր / ռեսուրսներ

INSIGNIA NS-SCR120FIX19W Fixed Frame Projector Screen [pdf] Տեղադրման ուղեցույց
NS-SCR120FIX19W, NS-SCR100FIX19W, NS-SCR120FIX19W Fixed Frame Projector Screen, Fixed Frame Projector Screen

Թողնել մեկնաբանություն

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվելու. Պահանջվող դաշտերը նշված են աստղանիշով *