dokumentum

Miele logóDGC 7440 gőzsütő
Installation Guide

Biztonsági utasítások a telepítéshez

figyelmeztetés 2 Sérülésveszély a helytelen telepítés miatt. A helytelen telepítés a gőzsütő károsodását okozhatja. A gőzsütőt csak szakképzett személy szerelheti be.

▶ A csatlakozási adatok (frekvencia és térfogattage) a gőzsütő adattábláján meg kell egyeznie az elektromos hálózat adataival annak érdekében, hogy a gőzsütő ne sérülhessen meg. Hasonlítsa össze ezeket az adatokat a készülék csatlakoztatása előtt. Ha kétségei vannak, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
▶ A többcsatlakozós adapterek és a hosszabbító vezetékek nem garantálják a készülék megkövetelt biztonságát (tűzveszély). Ne használja őket a gőzsütő elektromos hálózatra csatlakoztatására.
▶ A dugaszolóaljzatnak és a be-ki kapcsolónak könnyen elérhetőnek kell lennie a gőzsütő felszerelése után.
▶ A gőzsütőt úgy kell elhelyezni, hogy a legfelső polcszinten elhelyezett főzőedény tartalma látható legyen. Ellenkező esetben fennáll a sérülések vagy a forró étel kiömlésének veszélye.

Telepítés

Telepítési megjegyzések
Minden méret mm-ben van megadva.
Kivágás a víztömlők felszereléséhez
A sérült csatlakozótömlők miatti vízkárok elkerülése érdekében a házegység közbenső polcán kivágást kell készíteni.

Miele DGC 7440 gőzsütő

HANNLOMAX CD Boombox rádióval és Bluetooth HX 322CD - gomb Hozzon létre egy kivágást Miele DGC 7440 gőzsütő - ikon 1  a közbenső polcra, amelyre a gőzsütőt el kell helyezni.

Beépítési méretek

Beépítés magas egységbe
A bútorháznak nem lehet hátlapja a beépítési fülke mögé szerelve.

Miele DGC 7440 gőzsütő – 1. ábra

Beépítés alapegységbe

A bútorháznak nem lehet hátlapja a beépítési fülke mögé szerelve.
Amikor a sütőt főzőlap alatti alapegységbe építi be, vegye figyelembe a főzőlap felszerelési útmutatóját, valamint a főzőlaphoz szükséges beépítési magasságot is.

Miele DGC 7440 gőzsütő – 2. ábra

Oldal view

Miele DGC 7440 gőzsütő – 3. ábra

A Üveg előlap: 22 mm, Fém előlap: 23.3 mm

Hely a vezérlőpanel nyitásához és zárásához

A vezérlőpanel előtti területet nem szabad elzárnia semmivel (például ajtókilinccsel), ami akadályozná a nyitását és zárását.

Miele DGC 7440 gőzsütő – 4. ábra

Csatlakozások és szellőzés

Miele DGC 7440 gőzsütő – 5. ábra

 1. Front view
 2. Hálózati csatlakozókábel, L = 2000 mm
 3. Rozsdamentes acél vízbevezető tömlő, L = 2000 mm
 4. Műanyag leeresztő tömlő, L = 3000 mm
  A leeresztő tömlő felső vége a szifonhoz való csatlakozásig nem lehet 500 mm-nél magasabban.
 5. Szellőztetés kikapcsolás, min. 180 cm
 6. Ezen a területen semmilyen csatlakozás nem megengedett

A gőzsütő felszerelése

A gőzsütő üzembe helyezése és csatlakoztatása előtt olvassa el az „Üzembe helyezés – Hálózati vízcsatlakozás” és a „Telepítés vízelvezetés” című fejezetben található utasításokat.

 • Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt a készülékhez.
 • Vezesse át a vízbevezető tömlőt és a leeresztő tömlőt a beépítési fülke alján lévő kivágáson keresztül.
  A készülék felemeléséhez használja a burkolat oldalán található fogantyúkivágásokat.
  A gőzfejlesztő meghibásodhat, ha a gőzsütő nincs vízszintes felületen.
  A vízszintestől való maximális eltérés 2°.
 • Tolja be a gőzsütőt a beépítési résbe, és igazítsa be. Ennek során ügyeljen arra, hogy a fő csatlakozókábel és a víztömlők ne szoruljanak be vagy sérüljenek meg.
 • Nyissa ki az ajtót.

  Miele DGC 7440 gőzsütő – 6. ábra

 • Rögzítse a gőzsütőt az egység oldalfalaihoz a mellékelt facsavarokkal (3.5 x 25 mm).
 • Csatlakoztassa a gőzsütőt a vízbemenethez, és ürítse le (lásd a „Telepítés a vízvezeték csatlakoztatása” és a „Üzembe helyezés – leeresztés” részt).
 • Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
 • Ellenőrizze a készülék megfelelő működését a használati utasításnak megfelelően.

Hálózati vízcsatlakozás

figyelmeztetés 2 Sérülés és károsodás veszélye a helytelen csatlakozás miatt. A készülék nem megfelelő csatlakoztatása személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat. A készüléket csak megfelelően képzett szakember csatlakoztathatja a vízhálózathoz.
figyelmeztetés 2 Egészség- és vagyonveszély a szennyezett víz miatt. A felhasznált víz minőségének meg kell felelnie az ivóvízre vonatkozó azon ország követelményeinek, ahol a gőzsütőt használják. Csatlakoztassa a gőzsütőt a vízhálózathoz.
A vízellátáshoz való csatlakoztatásnak meg kell felelnie az abban az országban érvényes előírásoknak, ahol a készüléket telepítik. Ezt a készüléket az AS/NZS 3500.1 szerint kell telepíteni. A visszafolyás-gátló már be van építve a készülékbe.
A gőzsütő megfelel a helyi és országos előírásoknak.
A gőzsütőt csak hidegvíz-hálózatra szabad csatlakoztatni.
Ha felfelé egy háztartási vízlágyító egység van csatlakoztatva, ügyeljen a víz vezetőképességi szintjének fenntartására.
figyelmeztetés 2 Szennyezés miatti vízkár.
A vízellátásban lévő szennyeződések felhalmozódhatnak a gőzsütő szelepében. A szelep már nem tud zárni, és víz folyik ki. Öblítse át a vízvezetékeket a gőzsütő csatlakoztatása előtt, vagy amikor a vízellátó vezetéken dolgozik.
A vízcsatlakozási nyomásnak 100 kPa (1 bar) és 600 kPa (6 bar) között kell lennie. Ha a nyomás nagyobb, mint 600 kPa, nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni.
A nemesacél tömlő és a háztartási vízellátás között csapot kell biztosítani, hogy szükség esetén a vízellátást le lehessen kapcsolni. A csapnak könnyen kell lennie
a gőzsütő beépítése után elérhető.

A rozsdamentes acél tömlő felszerelése a gőzsütőhöz

Csak a mellékelt rozsdamentes acél tömlőt használja. A rozsdamentes acél tömlőt nem szabad lerövidíteni, meghosszabbítani vagy másik tömlővel lecserélni. Régi vagy használt tömlőket nem szabad a gőzsütőhöz csatlakoztatni.
A rozsdamentes acél tömlőt csak eredeti Miele pótalkatrészre szabad cserélni. Ivóvízzel való használatra alkalmas rozsdamentes acél tömlő rendelhető a Miele-től (az elérhetőségeket lásd a hátsó borítón).
A mellékelt rozsdamentes acél tömlő hossza 2000 mm.

 • Távolítsa el a fedősapkát a hálózati vízcsatlakozásról a gőzsütő hátulján.
 • Vegye ki a szögletes a rozsdamentes acél tömlő végét, és ellenőrizze, hogy van-e alátét. Szükség esetén szereljen fel egyet.
 • Csavarja rá a rozsdamentes acél tömlő csatlakozó anyáját a menetes csatlakozásra.
 • Győződjön meg arról, hogy megfelelően és vízmentesen van becsavarva.

A vízellátás bekötése

 • Válassza le a gőzsütőt az elektromos hálózatról, mielőtt a vízhálózathoz csatlakoztatja.
  Zárja el a vízellátást a csapnál, mielőtt a gőzsütőt a vízellátáshoz csatlakoztatja.
  A gőzsütő beépítése után a csapnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
  A gőzsütő vízellátáshoz való csatlakoztatásához egy 3/4 hüvelykes csatlakozású csap szükséges.
 • Ellenőrizze, hogy van-e alátét. Szükség esetén szereljen fel egyet.Miele DGC 7440 gőzsütő – 7. ábra
 • Csatlakoztassa a rozsdamentes acél tömlőt a csaphoz.
 •  Győződjön meg arról, hogy megfelelően van csavarva a helyére.
 •  Lassan nyissa meg a csapot, és ellenőrizze a szivárgást.
  Ha szükséges, javítsa az alátét és a csatlakozó helyzetét.

csatornázás

Ezt a készüléket az AS/NZS 3500.2 szabvány szerint kell a vízelvezető rendszerhez csatlakoztatni.
A leeresztő szifon nem lehet magasabban, mint a gőzsütő leeresztő tömlő csatlakozási pontja. Ez annak biztosítására szolgál, hogy a víz teljesen ki tudjon folyni egy program után. A leeresztő tömlő felső vége a szifonhoz való csatlakozásig nem lehet 500 mm-nél magasabban. A mellékelt leeresztő tömlőt nem szabad lerövidíteni. A leeresztő tömlő csatlakoztatható
– felületre szerelt vagy süllyesztett szifon fix tömlőcsatlakozással, ill
– a csatlakozási pont egy mosogató vízelvezető szifonon.
A lefolyó víz hőmérséklete 70 °C.
Ezzel a készülékkel csak eredeti Miele tömlők használhatók.

A leeresztő tömlő csatlakoztatása

 • Csatlakoztassa a leeresztő tömlőt a szifonon lévő fúvókához.
 • Ezután rögzítse a leeresztő tömlőt a tömlőbilincssel.

Elektromos kapcsolat

Javasoljuk, hogy a gőzsütőt megfelelő kapcsolt elektromos aljzattal csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Ez leegyszerűsíti a szervizelést. A dugaszolóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a gőzsütő felszerelése után.
figyelmeztetés 2 Sérülésveszély a nem megfelelő csatlakozás miatt. Sérülésveszély! A Miele nem vállal felelősséget a jogosulatlan telepítési, karbantartási és javítási munkákért, mivel ezek veszélyesek lehetnek a felhasználókra. A Miele nem vállal felelősséget olyan károkért vagy sérülésekért (pl. áramütés), amelyeket a helyszíni földelés hiánya vagy nem megfelelősége okoz. Ha a dugót kihúzták a csatlakozókábelből, vagy ha a kábelt dugó nélkül szállítják, a gőzsütőt megfelelően képzett és hozzáértő villanyszerelőnek kell csatlakoztatnia az elektromos hálózathoz.
Ha az aljzathoz már nem lehet hozzáférni, vagy vezetékes bekötést terveznek, akkor minden póluson további leválasztási lehetőséget kell biztosítani. A megfelelő leválasztási eszközök közé tartoznak a legalább 3 mm-es minden pólusú érintkezési távolsággal rendelkező kapcsolók. Ide tartoznak a miniatűr megszakítók, biztosítékok és relék. A csatlakozási adatok az adattáblán vannak feltüntetve. Győződjön meg arról, hogy ezek az adatok megegyeznek a háztartási hálózati áramellátással. A beszerelés után győződjön meg arról, hogy minden elektromos alkatrész árnyékolt, és a felhasználók nem férhetnek hozzá.
Teljes teljesítmény
Lásd az adattáblát.
Kapcsolati adatok
A csatlakozási adatok az adattáblán vannak feltüntetve. Kérjük, győződjön meg arról, hogy ezek az adatok megegyeznek a háztartási hálózattal.
Maradékáram-készülék
A fokozott biztonság érdekében célszerű a gőzsütőt megfelelő hibaáram-védőkapcsolóval (RCD) védeni, amelynek kioldási tartománya 30 mA.
A hálózati csatlakozókábel cseréje
A hálózati csatlakozókábel cseréje esetén azt a Miele-től beszerezhető H 05 VV-F típusú kábelre kell kicserélni.

Leválasztás a hálózatról

figyelmeztetés 2 Áramütés veszélye!
Fennáll az áramütés veszélye, ha a készüléket javítási vagy szervizelési munkák közben csatlakoztatják a hálózathoz. Leválasztás után győződjön meg arról, hogy a készüléket nem lehet véletlenül újra bekapcsolni.

Dokumentumok / Források

Miele ‎DGC 7440 gőzsütő [pdf] Telepítési útmutató
DGC 7440, Gőzös sütő, sütő

Véleménye fontos számunkra!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra. Kötelező kitölteni *