LG légkondicionáló távirányító kézikönyve

LG légkondicionáló távirányító kézikönyve

Az LG légkondicionálóval és távirányítóval kapcsolatos teljes útmutatóért olvassa el ezt az útmutatót:

Az LG fali klímaberendezés használati útmutatója és a távvezérlő gombok súgója

 

A vezeték nélküli távirányító használata
A légkondicionálót kényelmesen kezelheti a távirányítóval.
A vezeték nélküli távirányító használata

kényelmesen a távirányítóval

kényelmesen a távirányítóval 2

MEGJEGYZÉS • A modelltől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem támogatottak. • A * gombok a típus típusától függően megváltozhatnak. • • Nyomja meg a SET / CANCEL gombot a kiválasztott FUNC működéséhez.

A légkondicionáló automatikus újraindítása

Ha a légkondicionálót áramkimaradás után újra bekapcsolják, ez a funkció visszaállítja a korábbi beállításokat.

Az automatikus újraindítás letiltása

1. Nyissa ki az elülső fedelet (2. típus) vagy a vízszintes lapátot (1. típus).

2. Nyomja meg az ON/OFF gombot és tartsa lenyomva 6 másodpercig, majd a készülék kétszer sípol, és a lamp kétszer négyszer villog. •

• A funkció újbóli engedélyezéséhez nyomja meg az ON/OFF gombot, és tartsa lenyomva 6 másodpercig. A készülék kétszer sípol, és a lamp 4 -szer villog.

újraindítása

MEGJEGYZÉS • A funkció a modell típusától függően megváltoztatható.

• Ha 3 másodperc helyett 5-6 másodpercig lenyomva tartja az ON / OFF gombot, akkor a készülék teszt üzemmódra vált.

A próbaüzem során az egység erős hűtő levegőt fúj ki 18 percig, majd visszatér a gyári alapbeállításokra.

A Mode funkció használata

Ez a funkció lehetővé teszi a kívánt funkció kiválasztását.

Csak hűtő modell

Csak hűtő modell

Hűtési mód1

Kapcsolja be a készüléket. 2Nyomja meg a MODE gombot többször a Hűtés mód kiválasztásához. • • jelenik meg a kijelzőn. 3A vagy a gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Fűtés mód

Ventilátor mód

ENAutomata (mesterséges intelligencia)

A Jet Mode funkció használata

A ventilátorsebesség funkció használata

A ventilátorsebesség funkció használata

A légáramlás-irányú funkció használata
A légáramlás-irányú funkció használata

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az alábbi biztonsági irányelvek célja a készülék nem biztonságos vagy helytelen üzemeltetéséből eredő, előre nem látható kockázatok vagy károk megelőzése.
Az irányelveket „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” választja el az alábbiakban leírtak szerint.

Figyelmeztető ikon Ez a szimbólum a kockázatot jelentő ügyeket és műveleteket jelöli. Gondosan olvassa el a szimbólummal ellátott részt, és kövesse az utasításokat a kockázat elkerülése érdekében.
Figyelmeztető ikon FIGYELEM
Ez azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
Figyelmeztető ikon VIGYÁZAT
Ez azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása könnyű sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Figyelmeztető ikon FIGYELEM
A termék használata során a robbanás, tűz, halál, áramütés, személyi sérülések vagy forrázás kockázatának csökkentése érdekében kövesse az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:
Gyermekek a háztartásban
Ezt a készüléket nem korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást kapott a készülék használatával kapcsolatban. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Telepítés

 • Ne szerelje a légkondicionálót instabil felületre vagy olyan helyre, ahol leesés veszélye áll fenn.
 • A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.
 • Helyezze biztonságosan a panelt és a vezérlődoboz fedelét.
 • Ne helyezze a légkondicionálót olyan helyre, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt, festékhígítót stb. Tárolnak.
 • A légkondicionáló felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a beltéri és kültéri egységeket összekötő cső és tápkábel ne legyen meghúzva.
 • Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amely megfelel a légkondicionáló névleges értékének.
 • Ne vezessen levegőt vagy gázt a rendszerbe, kivéve az adott hűtőközeget.
 • Használjon nem gyúlékony gázt (nitrogént) a szivárgás ellenőrzéséhez és a levegő tisztításához; sűrített levegő vagy gyúlékony gáz használata tüzet vagy robbanást okozhat.
 • A beltéri / kültéri vezetékcsatlakozásokat szorosan kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell vezetni, hogy ne erőltesse a kábel a csatlakozókapcsokból. A helytelen vagy laza csatlakozások hőtermelést vagy tüzet okozhatnak.
 • A légkondicionáló használata előtt szereljen be külön elektromos aljzatot és megszakítót.
 • Ne csatlakoztassa a földelő vezetéket gázvezetékhez, villámhárítóhoz vagy telefonos földelő vezetékhez.

Művelet

 • Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrészek listájában felsorolt ​​alkatrészeket használja. Soha ne próbálja meg megváltoztatni a berendezést.
 • Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne másszanak fel a kültéri egységre, és ne érjenek rá.
 • Az elemeket olyan helyen dobja el, ahol nincs tűzveszély.
 • Csak a légkondicionáló címkéjén megadott hűtőközeget használja.
 • Szüntesse meg az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst származik a légkondicionálóból.
 • Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
 • Ha a légkondicionálót elárasztják az árvizek, forduljon hivatalos szervizhez.
 • Ne használja a légkondicionálót hosszabb ideig kis helyen, megfelelő szellőzés nélkül.
 • Gázszivárgás esetén (például freon, propángáz, LP gáz stb.) Kellő mértékben szellőztetni kell, mielőtt újból használná a légkondicionálót.
 • A belső tér tisztításához vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal vagy kereskedővel.
  A kemény mosószerek használata korróziót vagy károsíthatja az egységet.
 • Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például fűtőtestet egyidejűleg használják
 • Ne akadályozza a légáram be- vagy kimenetét.
 • Ne tegyen kezet vagy más tárgyat a légbemeneti vagy kimeneti nyíláson keresztül, amíg a légkondicionáló működik.
 • Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem piszkos, laza vagy törött.
 • Soha ne érjen nedves kézzel, ne működtesse vagy javítsa a légkondicionálót.
 • Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
 • Ne helyezzen fűtőt vagy más fűtőberendezést a tápkábel közelébe.
 • Ne módosítsa és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelek karcolódása vagy lehúzódó szigetelése tüzet vagy áramütést okozhat, ezért ki kell cserélni.
 • Áramkimaradás vagy zivatar esetén azonnal szakítsa meg az áramellátást.
 • Ügyeljen arra, hogy működés közben ne lehessen kihúzni vagy megrongálni a tápkábelt.
 • Ne érjen a hűtőközegcsőhöz, a vízcsőhöz vagy a belső részekhez, amíg a készülék működik, vagy közvetlenül működés után.

karbantartás

 • Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet szór a termékre.
 • Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki az áramellátást, és várja meg, amíg a ventilátor leáll.

Műszaki biztonság

 • Illetéktelen személyek által végzett telepítés vagy javítás veszélyt jelenthet Önre és másokra.
 • A kézikönyvben szereplő információkat szakképzett szerviztechnikusnak kell használni, aki ismeri a biztonsági eljárásokat, és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és teszteszközökkel.
 • Ha nem olvassa el és nem tartja be az ebben a kézikönyvben szereplő utasításokat, a készülék meghibásodását, anyagi károkat, személyi sérüléseket és / vagy halált okozhat.
 • A készüléket a nemzeti bekötési előírásoknak megfelelően kell felszerelni.
 • A tápkábel cseréjekor a cserét csak arra jogosult személyzet végezheti el, kizárólag eredeti alkatrészeket használva.
 • A készüléket megfelelően földelni kell az áramütés kockázatának minimalizálása érdekében.
 • Ne vágja le és ne távolítsa el a földelővezetéket a hálózati csatlakozóból.
 • Az adapter földelő csatlakozójának a fali aljzat burkolatának csavarjára történő csatlakoztatása csak akkor földeli a készüléket, ha a fedél csavarja fém, szigetelés nélküli, és a fali aljzat földelve van a ház vezetékein keresztül.
 • Ha kétségei vannak a légkondicionáló megfelelő földeléséről, ellenőrizze a fali aljzatot és áramkört szakképzett villanyszerelővel.
 • A készülékben használt hűtőközeg és hőszigetelő gáz speciális hulladékkezelési eljárásokat igényel. Mielőtt ártalmatlanítaná, forduljon szervizközvetítőhöz vagy hasonló képesítésű személyhez.
 • • Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártót, szervizképviseletét vagy hasonlóan képzett személyt kell kicserélnie.

Figyelmeztető ikonVIGYÁZAT
Kövesse az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket: a személyek kisebb sérülésének, meghibásodásának vagy a termék vagy az ingatlan károsodásának kockázatának csökkentése érdekében.

Telepítés

 • Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve a tengeri szélnek (sópor).
 • Helyezze be megfelelően a leeresztő tömlőt a víz kondenzációjának zavartalan elvezetése érdekében.
 • Legyen óvatos a légkondicionáló kicsomagolásakor vagy felszerelésekor.
 • Telepítés vagy javítás közben ne érintse meg a szivárgó hűtőközeget.
 • Szállítsa a légkondicionálót két vagy több emberrel, vagy használjon targoncát.
 • A kültéri egységet úgy kell felszerelni, hogy védve legyen a közvetlen napfénytől.
  Ne helyezze a beltéri egységet olyan helyre, ahol az ablakokon keresztül közvetlen napfénynek van kitéve.
 • A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket vagy elemeket, biztonságos csomagolással helyezze el megfelelő csomagolással a telepítés vagy javítás után.
 • Telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol a kültéri egység zaj vagy a kipufogógázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak. Ennek elmulasztása konfliktust okozhat a szomszédokkal.

Művelet

 • Vegye ki az elemeket, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.
 • A légkondicionáló működtetése előtt ellenőrizze, hogy a szűrő be van-e szerelve.
 • A légkondicionáló felszerelése vagy javítása után ellenőrizze, hogy van-e hűtőközeg-szivárgás.
 • Ne tegyen semmilyen tárgyat a légkondicionálóra.
 • Soha ne keverjen különböző típusú elemeket, vagy régi és új elemeket a távirányítóhoz.
 • Ne hagyja sokáig működni a légkondicionálót, ha nagyon magas a páratartalom, vagy ha nyitva hagyott egy ajtót vagy ablakot.
 • Ha folyadék szivárog az elemben, ne használja a távirányítót. Ha ruháját vagy bőrét kiszivárogtatja az elemfolyadék, mossa le tiszta vízzel.
 • Ne tegye ki huzamosabb ideig az embereket, állatokat vagy növényeket a légkondicionáló hideg vagy forró szélének.
 • Ha a szivárgó akkumulátorfolyadékot lenyelte, alaposan mossa le a száj belsejét és forduljon orvoshoz.
 • Ne igyon vizet a légkondicionálóból.
 • Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek, műalkotások stb. Tartósítására. Ez fogyasztói célokra szolgáló légkondicionáló, nem precíziós hűtőrendszer. Vagyonkárosodás vagy -vesztés veszélye áll fenn.
 • Ne töltse fel és ne szerelje szét az elemeket.

karbantartás

 • Soha ne érintse meg a légkondicionáló fém alkatrészeit, amikor eltávolítja a légszűrőt.
 • A klímaberendezés magasságban történő tisztításakor, karbantartásakor vagy javításakor használjon erős székletet vagy létrát.
 • Soha ne használjon erős tisztítószereket vagy oldószereket a légkondicionáló vagy a vízpermet tisztításához. Használjon sima ruhát

Kérdése van az LG légkondicionáló távirányítójával kapcsolatban? Hozzászólás a kommentekben!

Csatlakozz a beszélgetés

23 Comments

 1. Az egység kikapcsol a sajátján, és később visszakapcsol, és éjszaka nagyon meleg lesz. Hogyan érhetném el, hogy az éjszaka folyamán folyamatosan maradjon, és köszönöm, hogy segítettél.

 2. HŐ üzemmódban az egység bekapcsol, és a külső kompresszor egység ventilátorai működnek, de az egység nem fúj forró levegőt a helyiség körül. A beltéri egység ventilátora néha beindul, de aztán gyorsan kikapcsol.

  A jelzőpanelen a panel közepén világít, amely folyamatosan világít. A beltéri egység ventilátorának működtetéséhez ez a lámpa kialszik. Ez a fény csak néhány másodpercre kialszik fűtési módban.
  A hőhőmérsékletet maximum 30C-ra, a szobahőmérsékletet pedig jóval az alatt 15C-ra állítják be.

 3. nemrég telepítettünk új LG AC-t. de nem hűt. néhány másodperc múlva a JET Mode megnyomása után is visszatér normál hőmérsékletére. a képernyőn 20d jelenik meg, de a helyiség hőmérséklete változatlan 28-30d. kipróbáltam a csak hűtés üzemmód lépését is, ott az A1 jelenik meg, de amikor megpróbálok 2-re állítani, akkor megint visszatér az A1-re. Szóval, nem értem, mi a probléma.
  Nagyon nehéz ebben az időben maradni az AC nélkül, különösen, ha gyermekei vannak. gyors segítségét nagyra értékeljük.

 4. Az egység semmilyen oknál fogva nem melegszik! Olyan hűvös 30 gr Celsius-ban és fűtési üzemmódot választva.

 5. Szia, van-e mód a háttérvilágítás aktiválására a távirányító kijelzőjén? Éjjel nagyon nehéz kezelni a távirányítót

 6. Az AC kettős inverterem nem reagál a távirányítóra. Elemeket cseréltem a távirányítón, és még keményen visszaállítottam is, de nem reagál a távirányítóra. van valami tanács?

 7. Nem tudok váltani C-ről F-re. A távirányítómban CF [5s] van, de nincs gomb.

  1. Megjegyzés nyugdíjas le kód ch38
   Kérdés empêche le fonctionnement du climatiseur

 8. Amikor bekapcsolom a váltakozó áramú rendszert, a CH és a 23 jelenik meg, és nem működik. Mit kellene tennem?
  Cuando prendo el sistemas de AC aparece CH y 23 y no funciona. Que debo hacer?

 9. Milyen szüntelenül magas hangjelzés hallható a fali egységből, amikor az egységet teljesen kikapcsolják?

 10. Valaki meg tudná mondani, hogyan kell bekapcsolni a fűtést? Szeretnék egy képet, hogy milyennek kell lennie a beállításoknak. Régimódinak érzem magam - szeretem ezeket az egységeket, de biztosan örülnék a „hűvös” és a „hő” funkciónak. Mindezek az ikonok olyanok számomra, mint egy új nyelv, és az ezen az oldalon közzétett utasítások nem jók. Ha követem őket, nem tudtam bekapcsolni a 12 egység egyikét.

  1. Használja a mód gombot... a napsütéssel… szerintem ez a 4. lehetőség..1. a hűtés, a 2. az automatikus váltás, a 3. a párátlanítás, a 4. a fűtés.
   állítsa be a hőmérsékletet, és menjen

 11. Helló
  Probléma van a kétenergiás készülékemben.

  22-re teszem a hőfokot és felmegy 25-26-ra.
  Meg tudom mozgatni a távirányítót és a készülék elé helyezni, hogy érezze a meleget és magától megálljon, de nincs mit tenni.

  Tudnál segíteni
  Helló
  Mon appareil bi-énergie a un problème.

  Je met la température la 22 et sa monte jusqu'à 25-26.
  J'ai beau déplacer la télécommande de place et la mettre devant l'appareil pour qu'elle puisse sentir la chaleur et arrêter par elle même mais rien à faire.

  Pouvez-vous m'aider svp

Véleménye fontos számunkra!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.