KOHLER Társaság

Mira Őszinteség
ERD rudas szelep és szerelvények

Mira Őszinteség ERD rudas szelep és szerelvények

Ezeket az utasításokat a felhasználónak kell meghagynia

Mira Őszinteség ERD rudas szelep és szerelvények 1

Bevezetés

Köszönjük, hogy Mira zuhanyt választott. Kérjük, szánjon időt arra, hogy alaposan elolvassa az új zuhanyzóban rejlő lehetőségeket, és tartsa kéznél későbbi felhasználás céljából.

Garancia

Háztartási telepítéseknél a Mira Showers a vásárlás napjától számított öt évig garantálja ezt a terméket az anyag vagy a gyártás meghibásodása ellen (egy év zuhanykabinok).

Nem háztartási telepítéseknél a Mira Showers a vásárlástól számított egy évig garanciát vállal erre a termékre az anyag- vagy gyártási hibák ellen.

A zuhany alatt kapott utasítások be nem tartása érvényteleníti a garanciát.

Az Általános Szerződési Feltételeket lásd az „Ügyfélszolgálat” oldalon.

Ajánlott használat

Mira Honesty ERD rudas szelep és szerelvények - ajánlott használat

Design regisztráció

Tervezési nyilvántartási szám - 005259041-0006-0007

A csomag tartalma

Mira Honesty ERD rudas szelep és szerelvények - a csomag tartalma

Biztonsági információk

FIGYELMEZTETÉS - Ez a termék forrázási hőmérsékleteket képes előállítani, ha nem az ebben az útmutatóban található utasításoknak, figyelmeztetéseknek és figyelmeztetéseknek megfelelően működtetik, telepítik vagy karbantartják. A termosztatikus keverőszelep feladata a víz folyamatos, biztonságos hőmérsékleten történő leadása. Minden más mechanizmusnak megfelelően nem tekinthető funkcionálisan tévedhetetlennek, és mint ilyen, nem helyettesítheti teljes mértékben a felügyelő éberségét, ha ez szükséges. Feltéve, hogy a gyártó ajánlásai szerint telepítik, üzembe helyezik, üzemeltetik és karbantartják, a meghibásodás kockázata, ha nem szüntethető meg, a lehető legkisebbre csökken. KÉRJÜK, MEGFIGYELJE A KÖVETKEZŐKET A SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSökkentésére:

A TUSZ TELEPÍTÉSE

 1. A zuhany felszerelését képzett, hozzáértő személyzetnek ezen utasításoknak megfelelően kell elvégeznie. A zuhany felszerelése előtt olvassa el az összes utasítást.
 2. NE szerelje be a zuhanyt olyan helyre, ahol fagyveszélynek lehet kitéve. Győződjön meg arról, hogy minden csővezeték, amely megfagyhat, megfelelően szigetelt.
 3. NE végezzen meghatározatlan módosításokat, ne fúrjon vagy vágjon lyukakat a zuhanyzóban vagy a szerelvényekben, az útmutató útmutatásain kívül. Karbantartáskor csak eredeti Kohler Mira pótalkatrészeket használjon.
 4. Ha a zuhanyt a szerelés vagy szervizelés során szétszerelik, akkor a befejezés után ellenőrizni kell, hogy minden csatlakozás szoros-e és nincs-e szivárgás.

A ZUHANY HASZNÁLATA

 1. A zuhanyt a jelen útmutató követelményeinek megfelelően kell üzemeltetni és karbantartani. Használat előtt győződjön meg róla, hogy teljesen megérti a zuhany használatát, olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg ezt az útmutatót későbbi felhasználás céljából.
 2. NE kapcsolja be a zuhanyt, ha fennáll annak a lehetősége, hogy a zuhany egységben vagy annak szerelvényeiben megfagyott a víz.
 3. A zuhanyt 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket magában foglal. A gyermekek nem játszhatnak a zuhany alatt.
 4. Bárkit, akinek nehézségei vannak bármelyik zuhany kezelőszervének megértésével vagy működtetésével, zuhanyozás közben figyelni kell. Különös figyelmet kell fordítani a fiatalokra, az idősekre, a fogyatékkal élőkre vagy bárki másra, aki járatlan a kontrollok megfelelő működésében.
 5. NE engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül tisztítsák meg vagy végezzék el a felhasználó bármilyen karbantartását.
 6. A zuhany alá való belépés előtt mindig ellenőrizze a víz hőmérsékletét.
 7. Vigyázzon, amikor használat közben megváltoztatja a víz hőmérsékletét, mindig ellenőrizze a hőmérsékletet, mielőtt folytatná a zuhanyzást.
 8. NE illesszen be semmilyen kimeneti áramlásszabályozót. Csak a Mira által ajánlott kimeneti szerelvényeket szabad használni.
 9. NE működtesse gyorsan a hőmérséklet-szabályozót, használat előtt hagyjon 10-15 másodpercet, hogy a hőmérséklet stabilizálódjon.
 10. Vigyázzon, amikor használat közben megváltoztatja a víz hőmérsékletét, mindig ellenőrizze a hőmérsékletet, mielőtt folytatná a zuhanyzást.
 11. NE kapcsolja ki és be a zuhanyt, miközben a vízáramban áll.
 12. NE csatlakoztassa a zuhany kimenetét más csapokhoz, vezérlőszelepekhez, kioldó kézibeszélőkhöz vagy zuhanyfejekhez, csak azok, amelyeket ennél a zuhanynál használnak. Csak a Kohler Mira által ajánlott tartozékokat szabad használni.
 13. A zuhanyfejet rendszeresen vízkőteleníteni kell. A zuhanyfej vagy tömlő bármilyen eltömődése befolyásolhatja a zuhanyozás teljesítményét.

Leírás

nyomás

 • Max. Statikus nyomás: 10 bar.
 • Max. Fenntartott nyomás: 5 bar.
 • Min. Fenntartott nyomás: (gázvízmelegítő): 1.0 bar (az optimális teljesítmény érdekében a névleges névnek egyenlőnek kell lennie).
 • Min. Fenntartott nyomás (gravitációs rendszer): 0.1 bar (0.1 bar = 1 méteres fej a hideg tartály talpától a zuhanykészülék kimenetéig).

Hőmérséklet

 • 20 ° C és 50 ° C közötti hőmérséklet-szabályozás biztosított.
 • Optimális termosztatikus szabályozási tartomány: 35 ° C és 45 ° C között (15 ° C hideg, 65 ° C meleg és névlegesen egyenlő nyomás mellett).
 • Ajánlott melegellátás: 60 ° C és 65 ° C között (Megjegyzés! A keverőszelep 85 ° C hőmérsékleten is képes rövid ideig működni, sérülés nélkül. Biztonsági okokból azonban a melegvíz maximális hőmérsékletét 65 ° C-ra kell korlátozni. C).
 • Minimális ajánlott különbség a meleg és a kimenő hőmérséklet között: 12 ° C a kívánt áramlási sebességnél.
 • Minimális melegvíz-hőmérséklet: 55 ° C.

Termosztatikus leállítás

 • A biztonság és a kényelem érdekében a termosztát 2 másodpercen belül leállítja a keverőszelepet, ha bármelyik tápellátás meghibásodik (csak akkor érhető el, ha a keverési hőmérséklet legalább 12 ° C-os eltéréssel rendelkezik bármelyik betáplálási hőmérséklettől).

kapcsolatok

 • Forró: Bal - 15 mm-es csővezeték, 3/4 ”BSP a szelephez.
 • Hideg: Jobb - 15 mm a csővezetékekhez, 3/4 ”BSP a szelephez.
 • Kimenet: Alul - 1/2 ”BSP dugó egy rugalmas tömlőhöz.
  Jegyzet! Ez a termék nem engedi megfordítani a bemeneti nyílásokat, és helytelen felszerelés esetén instabil hőmérsékletet biztosít.

Telepítés

Megfelelő vízvezeték rendszerek
Gravitációs Fed:
A termosztátos keverőt egy hidegvíztartályból (általában a padlástérbe szerelve) és egy melegvíz-palackból (általában a szellőzőszekrénybe szerelve) kell táplálni, névlegesen azonos nyomást biztosítva.
Gázzal fűtött rendszer:
A termosztatikus keverő kombinált kazánnal telepíthető.
Nem feltárt hálózati nyomásrendszer:
A termosztatikus keverő szellőző nélküli, tárolt melegvíz rendszerrel felszerelhető.
Hálózati túlnyomásos pillanatnyi melegvíz rendszer:
A termosztatikus keverő ilyen típusú, kiegyensúlyozott nyomású rendszerekkel felszerelhető.
Szivattyús rendszer:
A termosztatikus keverő beépíthető egy szivattyúval (ikerkerék). A szivattyút a melegvíz-palack melletti padlóra kell felszerelni.

általános

 1. A zuhany felszerelését képzett, hozzáértő személyzetnek ezen utasításoknak megfelelően kell elvégeznie.
 2. A vízvezeték-szerelésnek meg kell felelnie az összes nemzeti vagy helyi vízügyi előírásnak és minden vonatkozó építési szabályzatnak, vagy a helyi vízellátó társaság által meghatározott különös előírásoknak vagy gyakorlatoknak.
 3. Ellenőrizze, hogy minden nyomás és hőmérséklet megfelel-e a zuhany követelményeinek. Lásd: „Műszaki adatok”.
 4. A teljes furatú / korlátozás nélküli leválasztó szelepeket könnyen hozzáférhető helyzetben kell elhelyezni a zuhany mellett, a zuhany karbantartásának megkönnyítése érdekében.
  NE használjon laza alátétlemezzel (áthidalóval) ellátott szelepet, mert ez statikus nyomás felhalmozódásához vezethet.
 5. Minden vízvezetékhez használjon rézcsövet.
 6. NE alkalmazzon túlzott erőt a vízvezeték csatlakozásokra; mindig biztosítson mechanikai támaszt a vízvezeték-csatlakozások készítésekor. A forrasztott kötéseket a zuhany csatlakoztatása előtt kell elvégezni. A csővezetékeket mereven kell alátámasztani, és kerülni kell a csatlakozások megterhelését.
 7. A csővezeték holtpontjait a lehető legkisebbre kell csökkenteni.
 8. Helyezze a zuhanyegységet oda, ahol a kezelőszervek a felhasználó számára megfelelő magasságban vannak. Helyezze a zuhanyfejet úgy, hogy a víz a káddal egy vonalban vagy a zuhanykabin nyílásán át szóródjon. A felszerelés nem okozhatja a zuhanycső megszakadását normál használat során, és nem akadályozhatja a kezelőfogantyúk használatát.
 9. A zuhanyzó egységnek és a tömlőtartó gyűrűnek legalább 25 mm légrést kell biztosítania a zuhanyfej és a kád, a zuhanytálca vagy a mosdó átfolyási szintje között. Bármely WC-k, bidék vagy egyéb, 30. folyadékkategóriás visszafolyás kockázatú készülékek zuhanyzója és átfolyó karja között legalább 5 mm távolságnak kell lennie.
  Jegyzet! Vannak olyan esetek, amikor a tömlőtartó gyűrű nem nyújt megfelelő megoldást a 3. folyadék kategóriájú berendezésekhez, ezekben az esetekben egy kettős kimeneti visszacsapó szelepet kell felszerelni, ez általában 10 kPa-val (0.1 bar) növeli a szükséges tápnyomást. A készülék beömlőnyílásába szerelt kettős visszacsapó szelepek nyomásképződést okoznak, amely befolyásolja a készülék maximális statikus bemeneti nyomását, és nem szabad felszerelni. Az 5. folyadék kategóriájához a kettős visszacsapó szelepek nem alkalmasak.
  Mira Honesty ERD rudas szelep és szerelvények - megfelelő vízvezeték rendszerek
 10. Csak a termékhez mellékelt bemeneti csatlakozásokat használja. NE használjon más típusú szerelvényeket.
 11. NE húzza meg túl szorosan a csatlakozásokat, a csavarokat vagy a csavarokat, mert a termék károsodhat.

A rudas szelep gyorsjavító készletének telepítése

A csővezeték telepítése előtt ellenőrizze, hogy legalább 1260 mm-es magasság van-e a merev felszálló és a fej fölött történő felszereléséhez. Ha korlátozott magasságú helyre telepíti, rövidebb felszálló sín is rendelhető pótalkatrészként.

A rudas szelep gyorsjavító készletének telepítése 1Helyezze a műanyag csővezetéket a bemeneti csövek fölé. Állítsa be a csővezetőt és rögzítse a falhoz, hogy a helyén maradjon. Hagyja a vezetőt a helyén, és fejezze be a falat.

A rudas szelep gyorsjavító készletének telepítése 2Győződjön meg arról, hogy a csővezetékeket megfelelően telepítették és 25 mm-re kinyúlik a kész falfelülettől.
A rudas szelep gyorsjavító készletének telepítése 3Tartsa a fali konzolt a helyén, és jelölje meg a rögzítő furatok helyzetét.

A rudas szelep gyorsjavító készletének telepítése 4

Fúrja ki a rögzítő furatokat egy 8 mm átmérőjű fúróval.

A rudas szelep gyorsjavító készletének telepítése 5

Szerelje be a fali csatlakozókat.

A rudas szelep gyorsjavító készletének telepítése 6

Szerelje be a rögzítőcsavarokat és húzza meg őket.

A rudas szelep gyorsjavító készletének telepítése 7

Szerelje be az olajbogyót és a csatlakozókat. Húzza meg szorosan az ujját, majd fordítson még 1/4 - 1/2 fordulatot.

A rudas szelep gyorsjavító készletének telepítése 8

Kapcsolja be a vízellátást és öblítse le a csővezetéket.

A rudas szelep gyorsjavító készletének telepítése 9

Szerelje be az elrejtő lemezeket.

A rudas szelep gyorsjavító készletének telepítése 10

Szerelje össze a rúdszelepet egy tömítő alátéttel / szűrővel az egyes bemeneteknél, és rögzítse a fali konzolhoz.
Jegyzet! A kapcsolatok a következők: Forró-Bal, Hideg-Jobb.

A zuhanyszerelvények felszerelése

 1. Szerelje fel a tömlő rögzítőgyűrűjét és clamp rögzítse a középső rúdhoz, majd csavarja össze mindhárom rudat.
 2. Illessze a fali konzolt a felszálló karba a felső csavarral.
 3. Győződjön meg arról, hogy az alsó rúd teljesen be van tolva a szelepbe a tömítés rögzítéséhez. Ennek elmulasztása helytelenül helyezi el a fali konzolt, és szivárgást okozhat a szelep kimenetének környékén.
 4. Jelöljön lyukakat a függőleges falrögzítő konzolhoz. Használja a felszálló kar szerelvényt vezetőként, és győződjön meg arról, hogy függőleges.
 5. Távolítsa el az összeszerelt rudat és a rögzítő konzolt.
 6. Fúrja ki a lyukakat a fali rögzítő konzolhoz. Helyezze be a fali csatlakozókat és rögzítse a konzolt a falhoz a mellékelt csavarokkal.
 7. Helyezze vissza a rudat a zuhanykabinba, és lazán illessze a rejtőfedelet a felszálló karra. Győződjön meg arról, hogy az alsó rúd megfelelően van felszerelve, az alábbi ábra szerint.
 8. Illessze a felszálló kart a falra rögzítő konzolra, és húzza meg a csavarokat 2.5 mm-es hatszögletű kulccsal. Helyezze az elrejtő fedelet a konzolra.
 9. Húzza meg a zuhanyzó hátulján található csavart, hogy a rudat az 1.5 mm-es hatszögletű kulcs segítségével rögzítse. Helyezze be a dugót.
 10. Helyezze be a felső spray-t.
  Jegyzet! Áramlásszabályozóra (nem tartozék) lehet szükség nagynyomású (0.5 bar feletti) rendszerekbe történő telepítéshez.
 11. Helyezze be a zuhanytömlőt a tömlő rögzítő gyűrűjén keresztül, és csatlakoztassa mind a zuhany egységhez, mind a zuhanyfejhez. Csatlakoztassa a kúpot a piros borítóval vagy a fehér címkével a zuhanyfejhez.

A zuhanyszerelvények felszerelése

Üzembe

Maximális hőmérséklet beállítása
A zuhany első használata előtt kövesse ezt az eljárást a hőmérséklet ellenőrzéséhez és beállításához. Győződjön meg arról, hogy minden felhasználó ismeri a zuhany működését. Ez az útmutató a háztulajdonos tulajdonát képezi, és a telepítés befejezése után nekik kell meghagyni.

A zuhany maximális hőmérsékletét 46 ° C-ra állították be, de beállítást igényelhet a következő okok miatt:
• Kényelmes hőmérsékletre történő visszaállítás (szükség lehet a vízvezeték-rendszerhez).
• A zuhanyzási preferenciáknak megfelelően.

A következő eljárás állandó forró vízellátást igényel legalább 55 ° C hőmérsékleten.

 1. Kapcsolja BE a zuhanyt teljes áramlásra.
 2. Forduljon teljesen melegre. Hagyja stabilizálni a hőmérsékletet és az áramlást.
 3. A hőmérséklet melegebbre vagy hűvösebbre állításához húzza le a hőmérséklet-szabályozó gombot, ügyelve arra, hogy ne forgassa el az agyat.
  A következő eljáráshoz 1 szükségesJegyzet! Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a krómot, ha szerszámot használnak a kar levételéhez.
 4. A hőmérséklet növeléséhez forgassa el az agyat az óramutató járásával ellentétes irányba, hidegebben az óramutató járásával megegyező irányba. A további beállítások előtt végezzen kisebb beállításokat, és hagyja a hőmérsékletet beállni. Addig folytassa a beállítást, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékletet.
 5. Távolítsa el az agyat rögzítő rögzítőcsavart, és szerelje vissza az agyat az ábra szerint. A 3, 6, 9 és 12 órás helyzetben lévő klipek.
  A következő eljáráshoz 2 szükséges
 6. Húzza meg újra a rögzítőcsavart az agy forgatása nélkül.
 7. Nyomja meg a hőmérséklet-szabályozó gombot, és győződjön meg arról, hogy helyesen van-e rögzítve.
  A következő eljáráshoz 3 szükségesJegyzet! A fogantyú belső oldalán lévő nyílnak lefelé kell mutatnia.
 8. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot teljesen hidegre, majd forgassa vissza teljesen melegre, és ellenőrizze, hogy a maximális hőmérséklet megfelelően van-e beállítva.

Művelet

Mira Őszinteség ERD rudas szelep és szerelvények - működés

Áramlási művelet
Használja az áramlási fogantyút a zuhany be- és kikapcsolásához, és válassza ki a felső vagy a zuhanyfejet.
A hőmérséklet beállítása
Használja a hőmérsékleti fogantyút a zuhany melegebbé vagy hűvösebbé tételéhez.

Felhasználói karbantartás

FIGYELEM! KÉRJÜK, MEGFIGYELJE A KÖVETKEZŐKET A SÉRÜLÉS VAGY A TERMÉKKÁROK KOCKÁZATÁNAK CSökkentésére:

1. NE engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül tisztítsák meg vagy végezzék el a felhasználói karbantartást a zuhanyzóban.
2. Ha a zuhanyt hosszú ideig nem használja, a zuhanyegység vízellátását el kell különíteni. Ha ebben az időszakban a zuhanyzó vagy a csővezeték fagyásveszélyt szenved, akkor képzett, hozzáértő személynek le kell engednie a vizet.

Tisztítás
Számos háztartási és kereskedelmi tisztítószer, beleértve a kéz- és felülettisztító törlőkendőket, csiszoló- és vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek károsíthatják a műanyagokat, a lemezeket és a nyomtatást, ezért nem szabad őket használni. Ezeket a felületeket enyhe mosogatószerrel vagy szappanoldattal kell megtisztítani, majd puha ruhával szárazra kell törölni.

Fontos! A zuhanyfejet rendszeresen vízkőteleníteni kell, a zuhanyfej tisztán tartása és vízkőmentesség biztosítása biztosítja, hogy a zuhany továbbra is a legjobb teljesítményt nyújtsa. A vízkő lerakódása korlátozhatja az áramlási sebességet, és károsíthatja a zuhanyt.

Mira Honesty ERD rudas szelep és szerelvények - Felhasználói karbantartás

A hüvelykujjával vagy egy puha ruhával törölje le a vízkő fúvókáiról.

A tömlő ellenőrzése
Fontos! A zuhanytömlőt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés vagy belső összeomlás, a belső összeomlás korlátozhatja a zuhanyfejből áramló áramlási sebességet, és károsíthatja a zuhanyt.

Mira Honesty ERD rudas szelep és szerelvények - a tömlő ellenőrzése

1. Csavarja le a tömlőt a zuhanyfejről és a zuhanykimenetről.
2. Vizsgálja meg a tömlőt.
3. Szükség esetén cserélje ki.

Hibadiagnosztika

Ha Mira képzett szervizmérnökre vagy ügynökre van szüksége, olvassa el az „Ügyfélszolgálat” című részt.

Mira Honesty ERD rudas szelep és szerelvények - hibadiagnosztika

Alkatrészek

Mira Honesty ERD rudas szelep és szerelvények alkatrészei 1

 

Mira Honesty ERD rudas szelep és szerelvények alkatrészei 2

Megjegyzések

Vevőszolgálat

Mira Őszinteség ERD rudas szelep és szerelvények - Ügyfélszolgálat

Mira Honesty ERD rudas szelep és szerelvények - Ügyfélszolgálat 1

© Kohler Mira Limited, 2018. április

Mira Honesty ERD rudas szelep és szerelvények felhasználói kézikönyve - Optimalizált PDF
Mira Honesty ERD rudas szelep és szerelvények felhasználói kézikönyve - Eredeti PDF

Csatlakozz a beszélgetés

1 Comment

 1. Kemény vízterületen élek. Hogyan akadályozhatom meg a patronok méretének növekedését?

Véleménye fontos számunkra!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.