Heat Pad 
TÍPUSSZÁM: DK60X40-1S

Kmart DK60X40 1S fűtőbetét

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KÉRJÜK, OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT
ÓVATOSAN ÉS TARTSA MEG
JÖVŐBELI HIVATKOZÁS

Olvassa el az ICON-t BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

Az elektromos pad használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet
Győződjön meg arról, hogy ismeri az elektromos betét működését és kezelését. Az elektromos betétet az utasításoknak megfelelően karbantartja a megfelelő működés érdekében. Tartsa ezt a kézikönyvet az elektromos betéttel együtt. Ha az elektromos betétet harmadik fél használja, akkor ezt a használati útmutatót mellékelni kell hozzá. A biztonsági utasítások önmagukban nem szüntetik meg teljesen a veszélyt, és mindig megfelelő baleset-megelőzési intézkedéseket kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget a jelen utasítások be nem tartásából, vagy bármely más nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen kezelésből eredő károkért.
Figyelem! Ne használja ezt az elektromos betétet, ha bármilyen módon megsérült, ha nedves vagy nedves, vagy ha a tápkábel sérült. Azonnal küldje vissza a kiskereskedőnek. Az elektromos betétek elektromos biztonságát évente ellenőrizni kell az áramütés vagy tűz kockázatának csökkentése érdekében. A tisztítással és tárolással kapcsolatban olvassa el a „TISZTÍTÁS” és „TÁROLÁS” fejezeteket.
BIZTONSÁGOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

  • Biztonságosan rögzítse a párnát a hevederrel.
  • Ezt a betétet csak alátétként használja. Nem ajánlott futonokhoz vagy hasonló összecsukható ágyneműrendszerekhez.
  • Ha nem használja, csomagolja be az alátétet az eredeti csomagolásába a legjobb védelem érdekében, és tárolja hűvös, tiszta és száraz helyen. Kerülje el, hogy éles gyűrődéseket nyomjon a betétbe. A betétet csak akkor tárolja, ha teljesen kihűlt.
  • Tároláskor ügyesen, de ne szorosan hajtsa össze (vagy tekerje fel) az eredeti csomagolásban anélkül, hogy a fűtőelemen éles hajlítások lennének, és olyan helyen tárolja, ahol semmilyen tárgy nem kerül rá.
  • Tárolás közben ne gyűrje meg az alátétet úgy, hogy tárgyakat helyez rá.

Figyelem! A betétet nem szabad állítható ágyon használni. Figyelem! A párnát biztonságosan kell rögzíteni a felszerelt hevederrel.
Figyelem! A vezetéknek és a vezérlőnek távol kell lennie más hőforrásoktól, például fűtéstől és lamps.
Figyelem! Ne használja összehajtott, gyűrött vagy gyűrött állapotban, vagy amikor damp.
Figyelem! A MAGAS beállítást csak használat előtti előmelegítéshez használja. Ne használja a magas fokozatra állított vezérlőt. A folyamatos használathoz erősen ajánlott a párnát alacsony hőfokra állítani.
Figyelem! Ne használja a vezérlőt túl magasra állítva huzamosabb ideig.
Figyelem! A használat végén ne felejtse el a padvezérlőt „OFF” állásba kapcsolni, és húzza ki a hálózatból. Ne hagyja a végtelenségig. Tűzveszély állhat fenn. Figyelem! A nagyobb biztonság érdekében ezt a betétet ajánlatos olyan hibaáram-védőberendezéssel (biztonsági kapcsolóval) használni, amelynek névleges maradékáram nem haladja meg a 30 mA-t. Ha bizonytalan, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
Figyelem! A betétet vissza kell juttatni a gyártóhoz vagy képviselőihez, ha az összekötő elszakadt.
Őrizze meg későbbi használatra.

Olvassa el az ICON-tfigyelmeztetés 2 FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Elektromos készülékek használatakor mindig tartsa be a biztonsági előírásokat, ahol alkalmazható, hogy csökkentse a tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatát. Mindig ellenőrizze, hogy a tápegység megfelel-e a voltage a vezérlő adattábláján.
Figyelem! Ne használja az elektromos betétet összehajtva. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - párnaNe használja az elektromos betétet
rontott. Kerülje a párna gyűrődését. Ne helyezzen csapokat az elektromos alátétbe. NE használja ezt az elektromos alátétet, ha nedves, vagy víz fröccsent rá.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - szenvedett
Figyelem! Ne használja ezt az elektromos párnát csecsemővel vagy gyermekkel, vagy hőre érzéketlen személyekkel és más nagyon érzékeny személyekkel, akik nem képesek reagálni a túlmelegedésre. Ne használja tehetetlen vagy cselekvőképtelen személynél, vagy olyan személynél, aki olyan egészségügyi betegségben szenved, mint például magas vérkeringés, cukorbetegség vagy fokozott bőrérzékenység. Figyelem! Kerülje el ennek az elektromos padnak a hosszú ideig tartó használatát magas fokozaton. Ez égési sérüléseket okozhat.
Figyelem! Kerülje a párna gyűrődését. Gyakran vizsgálja meg az alátétet, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés jele. Ha ilyen jelek vannak, vagy ha a készüléket helytelenül használták, minden további használat előtt ellenőriztesse azt szakképzett elektromos szakemberrel, vagy a terméket ártalmatlanítani kell.
Figyelem! Ez az elektromos betét nem kórházi használatra készült.
Figyelem! Az elektromos biztonság érdekében az elektromos betétet csak a termékhez mellékelt 030A1 levehető vezérlőegységgel szabad használni. Ne használjon más, az alátéthez nem mellékelt tartozékokat.
Kínálat
Ezt az elektromos betétet megfelelő 220-240V-50Hz-es tápegységhez kell csatlakoztatni. Ha hosszabbítót használ, győződjön meg arról, hogy a hosszabbító kábel megfelelő 10-esamp teljesítmény értékelése. Használat közben teljesen tekerje le a tápkábelt, mivel a tekercses kábel túlmelegedhet.
Figyelem! Mindig húzza ki a konnektorból, ha nem használja.
Tápkábel és csatlakozó
Ha a tápkábel vagy a vezérlő megsérül, a veszély elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval vagy annak szervizképviselőjével, vagy egy hasonlóan képzett személyrel.
Gyerekek
Ezt a készüléket nem szabad olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használni, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei csökkentek, vagy nincs tapasztalatuk és ismereteik, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást kapott a készülék használatával kapcsolatban. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.
Kmart DK60X40 1S Heat Pad - gyerekeknek Figyelem! Három éven aluli gyermekek nem használhatják.

Mentse el ezeket a használati utasításokat csak a háztartások használatára

CSOMAG TARTALMA

lx 60x40 cm fűtőpárna
lx használati utasítás
Figyelem! A csomagolás kiselejtezése előtt ellenőrizze az összes alkatrészt. Biztonságosan dobjon ki minden műanyag zacskót és egyéb csomagolóelemet. Potenciálisan veszélyesek lehetnek a gyermekek számára.

MŰKÖDÉS

Helyszín és használat
Az alátétet csak alátétként használja. Ezt a betétet kizárólag háztartási használatra tervezték. Ez a betét nem alkalmas kórházi és/vagy idősotthoni orvosi használatra.
Felszerelés
Rögzítse a betétet gumival Győződjön meg arról, hogy a betét teljesen sík, és nem hajlott vagy gyűrött.
Művelet
Miután az elektromos betét megfelelően a helyére került, csatlakoztassa a vezérlő tápcsatlakozóját egy megfelelő konnektorhoz. Győződjön meg arról, hogy a vezérlő „Ki” állásban van, mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz. Válassza ki a kívánt hőfokozatot a vezérlőn. A mutató lamp azt jelzi, hogy a pad be van kapcsolva.
Controls
A vezérlő a következő beállításokkal rendelkezik.
0 NINCS FŐ
1 ALACSONY HŐ
2 KÖZEPES HŐ
3 MAGAS (ELŐMELEGÍTÉS)
A „3” a legmagasabb beállítás az előmelegítéshez, és nem ajánlott hosszabb ideig tartó használathoz, csak javasoljuk, hogy először ezt a beállítást használja a gyors felmelegítéshez. Van egy LED lámpa, amely akkor világít, ha a pad be van kapcsolva.
FONTOS! Az elektromos párna egy automatikus időzítővel van felszerelve, amely KI kapcsolja a párnát 2 óra folyamatos használat után bármelyik fűtési fokozaton (azaz alacsony, közepes vagy magas). Az automatikus kikapcsolás funkció 2 órára újra aktiválódik minden alkalommal, amikor a vezérlőt KI, majd újra BE kapcsolja a Be/Ki gomb megnyomásával és 1 vagy 2 vagy 3 fűtési fokozat kiválasztásával. A 2 órás időzítő automatikus, és nem állítható manuálisan.

TISZTÍTÁS

Figyelem! Ha nincs használatban, vagy tisztítás előtt, mindig húzza ki a betétet a fő áramforrásból.
Spot Clean
Szivaccsal törölje át a területet semleges gyapjútisztítószerrel vagy enyhe szappanos oldattal langyos vízben. Szivacsot tiszta vízzel és használat előtt teljesen szárítani.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - mosás Ne mosson
Ponttisztításkor húzza ki a levehető vezetéket az alátétről.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - tisztításSZÁRÍTÁS
Vezesse át a betétet egy szárítókötélre, és szárítsa meg.
NE használjon csapokat a párna rögzítéséhez.
NE szárítsa hajszárítóval vagy fűtőberendezéssel.
FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a kezelőszervek olyan helyzetben vannak, hogy a csepegő víz ne essen a vezérlő egyetlen részére sem. Hagyja a betétet alaposan megszáradni. Csatlakoztassa a levehető vezetéket a pad csatlakozójához. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó megfelelően rögzült a helyére.
VIGYÁZAT! Áramütés veszélye. Győződjön meg arról, hogy az elektromos betét és az alátét csatlakozója teljesen száraz, víztől vagy nedvességtől mentes, mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz.
Figyelem! Mosás és szárítás közben a levehető vezetéket le kell választani, vagy úgy kell elhelyezni, hogy a víz ne kerüljön a kapcsolóba vagy a vezérlőegységbe. Figyelem! Ne engedje, hogy a tápkábelt vagy a vezérlőt folyadékba merítse. Figyelem! Ne csavarja ki a párnát
Figyelem! Ne tisztítsa szárazon ezt az elektromos alátétet. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - szárazEz károsíthatja a fűtőelemet vagy a szabályozót.
figyelmeztetés! Ne vasalja ezt a betétet Kmart DK60X40 1S Heat Pad - vasNe mossa gépben vagy szárítsa gépben.
Figyelem! Ne szárítsa szárítógépben.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - szárítólap
figyelmeztetés
I Ne használj fehérítőt. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - fehérítőCsak árnyékban szárítsaKmart DK60X40 1S Heat Pad - lapos

TÁROLÁS

FONTOS! Biztonsági ellenőrzés
Ezt a betétet évente ellenőriznie kell egy megfelelően képzett személynek, hogy megbizonyosodjon a biztonságáról és a használatra való alkalmasságáról.
Tárolja biztonságos helyen
Figyelem! Tárolás előtt hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt összecsukná. Ha nem használja, tárolja a betétet és a használati útmutatót biztonságos és száraz helyen. Tekerje fel vagy óvatosan hajtsa be az alátétet. Ne gyűrődjön. A védelem érdekében megfelelő védőzsákban tárolja. Tárolás közben ne helyezzen tárgyakat az alátétre. Tárolás utáni újbóli használat előtt ajánlott, hogy a betétet megfelelően képzett személlyel ellenőrizze, hogy elkerülje a sérült betét által okozott tűz vagy áramütés veszélyét. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, nincs-e rajta kopás vagy sérülés jele. Ha ilyen jelek vannak, vagy ha a készüléket nem megfelelően használták, az elektromos biztonság érdekében szakképzett elektromos személynek ellenőriznie kell a betétet, mielőtt újra bekapcsolná.

MŰSZAKI ADATOK

Mérete 60cm x 40cm
220-240V-50Hz 20W
Vezérlő 030A1
12 havi garancia
Köszönjük, hogy vásárolt a Kmart-tól.
A Kmart Australia Ltd szavatolja, hogy új terméke anyag- és gyártási hibáktól mentes a fent említett időtartamig, a vásárlás napjától számítva, feltéve, hogy a terméket a mellékelt ajánlásoknak vagy utasításoknak megfelelően használják. Ez a jótállás az ausztrál fogyasztóvédelmi törvényben foglalt jogokon felül jár. A Kmart lehetőséget biztosít Önnek a termék visszatérítésére, javítására vagy cseréjére (ha lehetséges), ha az a jótállási időn belül meghibásodik. A Kmart viseli a jótállás igénylésének ésszerű költségeit. Ez a garancia már nem érvényes, ha a hiba átalakítás, baleset, helytelen használat, visszaélés vagy hanyagság eredménye.
Kérjük, őrizze meg a nyugtát a vásárlás igazolásaként, és vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálati Központunkkal a 1800 124 125 (Ausztrália) vagy a 0800 945 995 (Új-Zéland) telefonszámon, vagy a Kmart.com.au ügyfélszolgálatán keresztül, ha termékével kapcsolatban bármilyen probléma merül fel. A jótállási igényeket és a termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket Ügyfélszolgálati Központunkban lehet intézni a 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170 címen. Termékeinkre olyan garanciák vonatkoznak, amelyeket az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény nem zárhat ki. Jogosult a cserére vagy a visszatérítésre súlyos meghibásodás esetén, valamint bármely más ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítésére. Ön jogosult az áru javítására vagy cseréjére is, ha az áru minősége nem megfelelő, és a meghibásodás nem minősül súlyos meghibásodásnak.
Új-Zéland ügyfelei számára ez a garancia kiegészíti az új-zélandi jogszabályok által betartott törvényi jogokat.

Dokumentumok / Források

Kmart DK60X40-1S fűtőbetét [pdf] Használati útmutató
DK60X40-1S, fűtőbetét, DK60X40-1S hőpárna, pad

Véleménye fontos számunkra!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra. Kötelező kitölteni *