home logóENERGY STAR MINŐSÍTÉSŰ PÁRÁTLANÍTÓ

hOmeLabs párátlanító22, 35 és 50 Pint* kapacitású modellek
HME020030N
HME020006N
HME020031N
HME020391N

Köszönjük, hogy minőségi készülékünket választotta. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Ha bármilyen kérdése van a termék használatával kapcsolatban,
kérjük, hívja az 1-800-898-3002 telefonszámot.
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:
A belső sérülések elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a hűtőberendezéseket (mint ez) függőlegesen tartsák útjuk során. Kérjük, hagyja állva és a dobozon kívül 24 óra mielőtt csatlakoztatná.
Abban az esetben, ha a termék meghibásodik, vagy a vásárló úgy véli, hogy hibás, a vevőnek fel kell vennie a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, és meg kell őriznie a hibás terméket a további utasításokig. A hibás termékeket egyértelműen meg kell jelölni, vagy olyan helyen kell tárolni, ahol véletlenül nem használhatók fel újra. A termék megtartásának elmulasztása akadályozhatja a hOme™ azon képességét, hogy kijavítson bármilyen jogos problémát, és korlátozhatja a hOme™ jogorvoslati lehetőségét.
Gratulálunk
hazahozza az új készülékét!
Ne felejtse el regisztrálni termékét a következő címen: homelabs.com/reg frissítésekért, kuponokért és egyéb releváns információkért.
Bár nagyra értékelik, a garancia aktiválásához nem szükséges a termék regisztrációja.

Fontos biztonsági utasítások

hOmeLabs párátlanító - ikonFONTOS MEGJEGYZÉS AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ

FIGYELEM:
Ez a párátlanító alapértelmezés szerint FOLYAMATOS MÓD, letiltja a használatát BAL JOBB gombokat. A gombok ismételt használatához erősítse meg A FOLYAMATOS ÜZEMMÓD ki van kapcsolva.

hOmeLabs Párátlanító - alsó

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT / CSAK HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÁSRA
A felhasználó vagy más személyek sérülésének és az anyagi károk elkerülése érdekében a párátlanító használatakor kövesse az alábbi utasításokat. Az utasítások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen működés sérülést vagy károsodást okozhat.

 1. Ne lépje túl a konnektor vagy a csatlakoztatott eszköz névleges értékét.
 2. Ne működtesse és ne kapcsolja ki a párátlanítót a készülék csatlakoztatásával vagy kihúzásával. Használja helyette a vezérlőpultot.
 3. Ne használja, ha a tápkábel törött vagy sérült.
 4. Ne módosítsa a tápkábel hosszát, és ne ossza meg másokkal a konnektort
 5. Ne érintse meg a csatlakozódugót nedvesen
 6. Ne telepítse a párátlanítót olyan helyre, ahol éghető gázok érhetik.
 7. Ne helyezze a párátlanítót hőforrás közelébe.
 8. Húzza ki az áramellátást, ha furcsa hangok, szagok vagy füst jön ki a párátlanítóból.
 9. Soha ne próbálja meg szétszedni vagy megjavítani a párátlanítót
 10. Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki és húzza ki a párátlanítót.
 11. Ne használja a párátlanítót gyúlékony gázok vagy éghető anyagok, például benzin, benzol, hígító stb. közelében.
 12. Ne igya meg és ne használja a párátlanítóból leeresztett vizet.
 13. Ne vegye ki a vízvödröt, amíg a párátlanító működik
 14. Ne használja a párátlanítót kis helyen.
 15. Ne helyezze a párátlanítót olyan helyre, ahol víz fröccsenhet rá.
 16. Helyezze a párátlanítót a készülék vízszintes, stabil részére
 17. Ne takarja le a párátlanító szívó- és kipufogónyílásait ruhával vagy törölközővel.
 18. Ne tisztítsa a készüléket semmilyen vegyszerrel vagy szerves oldószerrel, pl. etil-acetáttal,
 19. Ez a készülék nem használható gyúlékony vagy éghető anyagok közelében
 20. Legyen óvatos, ha a párátlanítót olyan helyiségben használja, ahol a következő személyek tartózkodnak: csecsemők, gyermekek és idősek.
 21. Nedvességre érzékeny emberek számára ne állítsa túl alacsonyra a páratartalmat
 22. Soha ne dugja az ujját vagy más idegen tárgyat a rácsokba vagy nyílásokba. Különös gonddal figyelmeztesse a gyerekeket ezekre
 23. Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre, és ügyeljen arra, hogy a kábel ne legyen
 24. Ne másszon fel vagy üljön rá
 25. A szűrőket mindig biztonságosan helyezze be. Ügyeljen arra, hogy minden alkalommal tisztítsa meg a szűrőt
 26. Ha víz kerül a párátlanítóba, kapcsolja ki a párátlanítót és húzza ki az áramellátást, a veszély elkerülése érdekében forduljon az Ügyfélszolgálathoz.
 27. Ne helyezzen virágvázát vagy más víztartályt a tetejére

ELEKTROMOS INFORMÁCIÓK

hOmeLabs Páramentesítő - ELEKTROMOS

 • A hOme™ adattábla a párátlanító hátlapján található, és a párátlanítóra jellemző elektromos és egyéb műszaki adatokat tartalmazza.
 • Győződjön meg arról, hogy a párátlanító megfelelően földelve van. A sokk- és tűzveszély minimalizálása érdekében fontos a megfelelő földelés. Ez a tápkábel háromágú földelő dugóval van ellátva, hogy megvédje az ütésveszélyektől.
 • A párátlanítót megfelelően földelt fali aljzatban kell használni. Ha a fali csatlakozóaljzat nincs megfelelően földelve, vagy nem védi késleltetett biztosítékkal vagy megszakítóval, akkor szakképzett villanyszerelővel szereltesse be a megfelelő aljzatot.
 • Kerülje el a tűzveszélyt vagy az áramütést. Ne használjon hosszabbítót vagy adapterdugót. Ne távolítson el semmilyen horgot a tápkábelből.

VIGYÁZAT

 • Ezt a párátlanítót csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják felügyelet mellett, illetve a párátlanító használatára vonatkozó utasításokat. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
 • Ha a tápkábel megsérült, azt szakképzett személynek kell kicserélnie. A veszély elkerülése érdekében forduljon az Ügyfélszolgálathoz.
 • Tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt a párátlanítót le kell választani az elektromos hálózatról.
 • Ne telepítse a párátlanítót olyan helyre, ahol éghető gázok érhetik.
 • Ha éghető gáz gyűlik fel a párátlanító körül, az tüzet okozhat.
 • Ha a párátlanító használat közben felborul, azonnal kapcsolja ki a párátlanítót és húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból. Szemrevételezéssel ellenőrizze a párátlanítót, hogy nincs-e sérülés. Ha azt gyanítja, hogy a párátlanító megsérült, javítás vagy csere érdekében forduljon az Ügyfélszolgálathoz.
 • Zivatar idején az áramellátást meg kell szakítani, hogy elkerüljük a párátlanító villámlás okozta károsodását.
 • Ne vezesse a vezetéket szőnyeg alá. Ne takarja le a vezetéket szőnyegekkel, futószalagokkal vagy hasonló burkolatokkal. Ne vezesse a vezetéket bútorok vagy készülékek alá. A vezetéket a forgalmi területtől távol helyezze el, és olyan helyen, ahol nem botlik meg.
 • A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használja ezt a párátlanítót semmilyen félvezetős sebességszabályozó eszközzel.
 • A párátlanítót a nemzeti bekötési előírásoknak megfelelően kell felszerelni.
 • A párátlanító javításával vagy karbantartásával kapcsolatban forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

Alkatrészek leírása

FRONT

HÁTULSÓ

hOmeLabs párátlanító - Leírás

KIEGÉSZÍTŐK
(a páramentesítő vödrébe helyezve)

hOmeLabs Párátlanító - KIEGÉSZÍTŐK

Művelet

ELHELYEZÉS

hOmeLabs párátlanító – Működés 1

 • Lehetséges, hogy ez az egység megdőlt vagy fejjel lefelé került szállítás közben. Az eszköz megfelelő működésének biztosítása érdekében, kérjük, az első használat előtt legalább 24 órán keresztül függőlegesen álljon.
 • Ezt a párátlanítót 41°F (5°C) és 90°F (32°C) közötti munkakörnyezetben való működésre tervezték. további görgők (négy pontra szerelve a párátlanító alján)
 • Ne kényszerítse a görgőket, hogy a szőnyegen mozogjanak, és ne mozgassa a párátlanítót, ha víz van a vödörben. (A párátlanító felborulhat és kiömlhet a víz.)

OKOS FUNKCIÓK

 • Automatikus kikapcsolás
  Ha a vödör megtelik és/vagy a páratartalom elérte a beállított értéket, a párátlanító automatikusan kikapcsol.
 • Bekapcsolási késleltetés
  A párátlanító károsodásának elkerülése érdekében a párátlanító csak három (3) perc után indul el egy teljes ciklus után. A művelet három (3) perc után automatikusan elindul.
 • Vödör teljes visszajelző lámpa
  A Tele jelző világít, ha a vödör készen áll a kiürítésre.
 • Automata kiolvasztás
  Amikor a dér felgyülemlik az elpárologtató tekercseken, a kompresszor leáll, és a ventilátor tovább működik, amíg a fagy el nem tűnik.
 • Automatikus újraindítás
  Ha a párátlanító váratlanul kikapcsol az áramkimaradás miatt, a párátlanító automatikusan újraindul az előző funkcióbeállítással, amikor az áramellátás folytatódik.

JEGYZET:
A kézikönyvben található összes illusztráció csak magyarázat célját szolgálja. Az Ön párátlanítója kissé eltérő lehet. A tényleges forma az irányadó. A tervezés és a specifikációk a termékfejlesztés érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak. A részletekért forduljon az Ügyfélszolgálathoz.
KEZELŐPANEL

hOmeLabs párátlanító – Működés 2

hOmeLabs párátlanító – Működés 4PUMP gomb (csak a HME020391N esetén)
Nyomja meg a szivattyú működésének aktiválásához.
Jegyzet: A szivattyú indítása előtt győződjön meg arról, hogy a szivattyú leeresztő tömlőjét csatlakoztatta, a folyamatos leeresztő tömlőt eltávolította, és a folyamatos leeresztő tömlő kimenetének műanyag fedelét szorosan visszahelyezte. Amikor a vödör megtelik, a szivattyú működésbe lép. Az összegyűjtött víz eltávolításával kapcsolatban lásd a következő oldalakat.
Jegyzet: Idő kell ahhoz, hogy az elején vizet szivattyúzzák.
hOmeLabs párátlanító – Működés 8COMFORT gomb
Nyomja meg ezt a gombot a kényelmi funkció be- és kikapcsolásához. Ennél a modellnél a páratartalom manuálisan nem állítható, hanem előre be van állítva az ajánlott kényelmes szintre a környezeti hőmérséklet alapján. A szintet az alábbi táblázat szerint szabályozzuk:

Környező Hőmérséklet <65 ˚F 65-77 ˚F >77 ˚F
Relatív Nedvesség 55% 50% 45%

Jegyzet: nyomja meg hOmeLabs párátlanító – Működés 19or hOmeLabs párátlanító – Működés 20gombot, a COMFORT mód törlődik, és a páratartalom állítható.
hOmeLabs párátlanító – Működés 10SZŰRŐ gomb
A szűrőellenőrzés funkció emlékeztet a légszűrő tisztítására a hatékonyabb működés érdekében. A szűrő jelzőfénye (a szűrőtiszta jelzőfény) 250 üzemóra után villog. A szűrő tisztítása utáni visszaállításhoz nyomja meg a szűrő gombot, és a lámpa kialszik.
hOmeLabs párátlanító – Működés 12FOLYAMATOS gomb
Nyomja meg a folyamatos párátlanítás aktiválásához. A készülék folyamatosan működik, és nem áll le, kivéve, ha a vödör megtelt. Folyamatos üzemmódban a és hOmeLabs párátlanító – Működés 19or hOmeLabs párátlanító – Működés 20gombok le vannak zárva.
hOmeLabs párátlanító – Működés 5TURBO gomb
Szabályozza a ventilátor sebességét. Nyomja meg a magas vagy a normál ventilátorsebesség kiválasztásához. Állítsa a ventilátor vezérlőt High állásba a nedvesség maximális eltávolítása érdekében. Ha a páratartalom csökkent, és a csendes működést részesíti előnyben, állítsa a ventilátort Normál állásba.
hOmeLabs párátlanító – Működés 9TIMER gomb
Nyomja meg az automatikus be- vagy kikapcsolási időzítő beállításához (0–24 óra) a hOmeLabs párátlanító – Működés 19és hOmeLabs párátlanító – Működés 20gombokat. Az időzítő csak egy ciklust fut, ezért ne felejtse el beállítani az időzítőt a következő használat előtt.

 • A készülék csatlakoztatása után nyomja meg a gombot IDŐZÍTŐ gombot, a TIMER OFF jelzőfény kigyullad, ami azt jelenti, hogy az automatikus kikapcsolás időzítő beállítása aktiválva van.
  használat hOmeLabs párátlanító – Működés 19és hOmeLabs párátlanító – Működés 20gombokkal állítsa be a készülék kikapcsolásának időtartamát. Az egyszeri automatikus kikapcsolás időzítő beállítása befejeződött.
 • Nyomja meg a IDŐZÍTŐ gombot újra, a TIMER ON jelzőfény kigyullad, ami azt jelenti, hogy az Auto on timer beállítás aktiválva van. Használat hOmeLabs párátlanító – Működés 19és hOmeLabs párátlanító – Működés 20gombokkal állítsa be azt az időtartamot, ameddig a készüléket legközelebb be kívánja kapcsolni. Az egyszeri automatikus kikapcsolás időzítő beállítása befejeződött.
 • Az időzítő beállításainak módosításához ismételje meg a fenti műveleteket.
 • Nyomja meg vagy tartsa lenyomva hOmeLabs párátlanító – Működés 19és hOmeLabs párátlanító – Működés 20gombokkal módosíthatja az automatikus időt 0.5 órás lépésekben, legfeljebb 10 óráig, majd 1 órás lépésekben 24 óráig. A vezérlő visszaszámolja a rajtig hátralévő időt.
 • A kiválasztott idő 5 másodperc múlva regisztrálódik, és a rendszer automatikusan visszatér az előző páratartalom-beállítás megjelenítéséhez.
 • Az időzítő törléséhez állítsa az időzítő értékét 0.0-ra.
  A megfelelő időzítő jelzőfénye kialszik, ami azt jelenti, hogy az időzítő törlődik. Az időzítő törlésének másik módja a készülék újraindítása, az egyszeri időzítő is azzá válik
  érvénytelen.
 • Amikor a vödör megtelik, a képernyőn megjelenik a „P2” hibakód, majd a készülék automatikusan kikapcsol. Az automatikus be- és kikapcsolási időzítő egyaránt törlődik.

hOmeLabs párátlanító – Működés 22LED kijelző
Megjeleníti a beállított %-os páratartalmat 35% és 85% között, vagy az automatikus indítási/leállítási időt (0-24) beállítás közben, majd a tényleges (±5%-os pontossággal) szoba %-os páratartalmat mutatja 30% RH (relatív páratartalom) tartományban. ) 90% relatív páratartalomra.
Hibakódok:
AS – Páratartalom-érzékelő hiba
ES – Hőmérséklet-érzékelő hiba
Védelmi kódok:
P2 – A vödör megtelt, vagy a vödör nincs a megfelelő helyzetben.
Ürítse ki a vödröt és helyezze vissza a megfelelő helyzetbe.
Eb – A vödör eltávolítva, vagy nincs a megfelelő helyzetben.
Helyezze vissza a vödröt a megfelelő helyzetbe. (Csak a szivattyú funkcióval rendelkező egységre vonatkozik.)
hOmeLabs párátlanító – Működés 24Bekapcsológomb
Nyomja meg a párátlanító be- és kikapcsolásához.
hOmeLabs párátlanító – Működés 23BAL / JOBB gombok
JEGYZET: A párátlanító első bekapcsolásakor alapértelmezés szerint Folyamatos üzemmódba kapcsol. Ezzel letiltja a BALRA/JOBBRA gombok használatát. Győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a Folyamatos módot, hogy visszanyerje funkcióját ezeken a gombokon.
Páratartalom beállítása vezérlőgombok

 • A páratartalom 35%RH (relatív páratartalom) és 85%RH (relatív páratartalom) tartományban állítható be, 5%-os lépésekben.
 • Szárazabb levegő eléréséhez nyomja meg a gombot hOmeLabs párátlanító – Működés 19gombot, és állítsa alacsonyabb százalékos értékre (%).
  A damplevegő, nyomja meg a gombot hOmeLabs párátlanító – Működés 20gombot, és állítson be magasabb százalékértéket (%).

Timer Set Control gombok

 • Nyomja meg az automatikus indítás és leállítás funkció elindításához, a gombbal együtt hOmeLabs párátlanító – Működés 19és hOmeLabs párátlanító – Működés 20gombok.

Jelzőfények

 • BE ………………… Időzítő BE jelzőfény
 • KI ………………. Időzítő KI lámpa
 • MEGTELT …………….. A víztartály megtelt, és ki kell üríteni
 • KIOLVASZTÁS ……… A készülék Kiolvasztás üzemmódban van

Jegyzet: Ha a fenti meghibásodások valamelyike ​​fellép, kapcsolja ki a párátlanítót, és ellenőrizze, hogy nincs-e benne akadály. Indítsa újra a párátlanítót, ha a hiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a párátlanítót és húzza ki a tápkábelt. Javításért és/vagy cseréért forduljon az Ügyfélszolgálathoz.
AZ GYŰJTETT VÍZ ELTÁVOLÍTÁSA

 1. Használja a vödröt
  Amikor a vödör megtelt, vegye ki a vödröt, és ürítse ki.
  hOmeLabs párátlanító – Működés 25
 2. Folyamatos ürítés
  A víz automatikusan leereszthető a padlólefolyóba, ha a párátlanítót egy belső menetes végű víztömlőhöz csatlakoztatja. (JEGYZET: Egyes modelleknél a belső menetes vég nem tartozék)
  hOmeLabs párátlanító – Működés 26Jegyzet: Ne használjon folyamatos leeresztést, ha a külső hőmérséklet 32°C vagy annál kisebb, különben a víz megfagy, ami a víztömlő eltömődését és a párátlanító károsodását okozhatja.
  hOmeLabs párátlanító – Működés 29Jegyzet:
  Győződjön meg arról, hogy a csatlakozás szoros és nincs szivárgás.
  • Vezesse a víztömlőt a padló lefolyójához vagy egy megfelelő vízelvezető berendezéshez, a leeresztőberendezésnek alacsonyabbnak kell lennie, mint a párátlanító leeresztő nyílása.
  • Ügyeljen arra, hogy a víztömlőt lefelé hajtsa, hogy a víz egyenletesen kifolyhasson.
  • Ha nem használja a folyamatos leeresztő funkciót, távolítsa el a leeresztő tömlőt a kimenetről, és szorosan helyezze vissza a folyamatos leeresztő tömlő kimenetének műanyag fedelét.
 3. Szivattyú leeresztése (csak a HME020391N típusra vonatkozik)
  • Távolítsa el a folyamatos leeresztő tömlőt az egységről.
  Helyezze vissza szorosan a folyamatos leeresztő tömlő kimenetének műanyag fedelét.
  • Csatlakoztassa a szivattyú leeresztő tömlőjét (külső átmérő: 1/4”; hossza: 16.4 láb) a szivattyú leeresztő tömlőjének kimenetéhez. A betétmélység nem lehet kisebb 0.59 hüvelyknél.
  Vezesse a lefolyótömlőt a padlólefolyóhoz vagy egy megfelelő vízelvezető berendezéshez.
  hOmeLabs párátlanító – Működés 30Jegyzet:

  Győződjön meg arról, hogy a csatlakozás szoros és nincs szivárgás.
  Ha a szivattyútömlő leesik a vödör eltávolításakor, a szivattyúházat fel kell szerelni az egységre, mielőtt visszahelyezné a vödröt az egységbe.
  • A maximális szivattyúzási magasság 16.4 láb.
  hOmeLabs párátlanító – Működés 32Jegyzet: Ne használja a szivattyút, ha a külső hőmérséklet 32°C vagy annál kisebb, különben a víz megfagy, ami a víztömlő eltömődését és a párátlanító károsodását okozhatja.

Ápolás és tisztítás

A PÁRÁTARTÓ ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA
FIGYELEM: Tisztítás előtt kapcsolja ki a páramentesítőt, és húzza ki a dugót a fali aljzatból.
Tisztítsa meg a párátlanítót vízzel és enyhe tisztítószerrel.
Ne használjon fehérítőt vagy csiszolóanyagot.

hOmeLabs párátlanító – Működés 35

 1. Tisztítsa meg a rácsot és a tokot
  • Ne fröcsköljön vizet közvetlenül a fő egységre. Ez áramütést, a szigetelés megromlását vagy az egység rozsdásodását okozhatja.
  • A levegő bemeneti és kimeneti rácsok könnyen szennyeződnek. Tisztításhoz használjon porszívót vagy kefét.
 2. Tisztítsa meg a vödröt
  Kéthetente tisztítsa meg a vödröt vízzel és enyhe tisztítószerrel.
 3. Tisztítsa meg a légszűrőt
  Tisztítsa meg a szűrőt ivóvízzel legalább 30 naponként.
 4. A párátlanító tárolása
  Tárolja a párátlanítót, ha hosszabb ideig nem használja.
  • A párátlanító kikapcsolása után várjon egy napot, amíg a párátlanító belsejében lévő összes víz befolyik a vödörbe, majd ürítse ki a vödröt.
  • Tisztítsa meg a fő párátlanítót, a vödröt és a légszűrőt.
  • Csavarja be a zsinórt, és kösse össze a pánttal.
  • Fedje le a párátlanítót műanyag zacskóval.
  • A párátlanítót függőlegesen, száraz, jól szellőző helyen tárolja.

Hibaelhárítás

Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal, reviewEzzel a listával időt takaríthat meg. Ez a lista azokat a leggyakoribb jelenségeket tartalmazza, amelyek nem a párátlanító gyártási vagy anyaghibáinak a következményei.

PROBLÉMA

OK / MEGOLDÁS

A párátlanító nem indul el
 • Győződjön meg arról, hogy a páramentesítő dugója teljesen be van dugva a konnektorba. – Ellenőrizze a ház biztosítékát/megszakítódobozát.
 • A párátlanító elérte jelenlegi szintjét, vagy a kanál megtelt.
 • A vödör nincs a megfelelő helyzetben.
A párátlanító nem szárítja a levegőt, ahogy kellene
 • Ügyeljen arra, hogy elegendő időt hagyjon a nedvesség eltávolítására.
 • Győződjön meg arról, hogy a párátlanító elejét vagy hátulját nem takarja el a függöny, a redőny vagy a bútor.
 • Lehetséges, hogy a páratartalom nincs elég alacsonyra állítva.
 • Ellenőrizze, hogy minden ajtó, ablak és egyéb nyílás biztonságosan be van-e zárva. – A szobahőmérséklet túl alacsony, 41°C (5°F) alatt van.
 • A szobában petróleum fűtőtest van, vagy valami vízgőzt kibocsátó.
A párátlanító működés közben hangos zajt ad ki
 • A légszűrő eltömődött.
 • A párátlanító a függőleges helyett meg van döntve, ahogy kell. – A padlófelület nem vízszintes.
A tekercseken fagy jelenik meg
 • Ez normális. A párátlanító automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.
Víz a padlón
 • A páramentesítő egyenetlen padlóra került.
 • A csatlakozó tömlője vagy a tömlő csatlakozása laza lehet.
 • Használja a vödröt a víz összegyűjtésére, de a hátsó leeresztő dugót eltávolítják.
A tömlőből nem folyik ki víz
 • Előfordulhat, hogy az 5 lábnál hosszabb tömlők nem ürülnek megfelelően. A megfelelő leeresztés érdekében ajánlatos a tömlőt a lehető legrövidebbre tartani. A tömlőt a párátlanító aljánál alacsonyabban kell elhelyezni, és simán és simán kell tartani, megtörések nélkül.
A szivattyú jelzőfénye villog. (Csak a HME020391N-re vonatkozik)
 • A szűrő piszkos. A szűrő tisztításához olvassa el a Tisztítás és karbantartás című részt. – A szivattyú leeresztő tömlője nincs rögzítve a párátlanító hátuljához.
 • A vödör nincs a megfelelő helyzetben. Helyezze el megfelelően a vödröt.
 • A szivattyútömlő leesik. Szerelje vissza a szivattyútömlőt. Ha a hiba megismétlődik, hívja az ügyfélszolgálatot.

Forduljon az Ügyfélszolgálathoz, ha a párátlanító rendellenesen működik vagy nem működik, és a fenti megoldások nem hasznosak.

A hOme™ korlátozott egyéves garanciát („jótállási időszak”) kínál minden termékünkre, amelyet újonnan és nem használtan vásárolt a hOme Technologies, LLC-től vagy egy hivatalos viszonteladótól, a vásárlás eredeti bizonylatával, és amennyiben teljes vagy jelentős hiba keletkezett, a jótállási időn belüli hibás gyártás, alkatrész vagy gyártás eredményeként. A garancia nem vonatkozik arra az esetre, ha a károsodást más tényezők okozzák, ideértve a korlátozás nélkül: (a) normál kopást; (b) visszaélés, helytelen kezelés, baleset vagy a kezelési utasítások be nem tartása; c) folyadéknak való kitettség vagy idegen részecskék beszivárgása; (d) a termék szervizelése vagy módosítása a hOme™ kivételével; e) kereskedelmi vagy nem háztartási felhasználás.
A hOme™ garancia fedezi a bizonyítottan hibás termék helyreállításával kapcsolatos összes költséget a hibás alkatrész javításával vagy cseréjével és a szükséges munkával, hogy az megfeleljen az eredeti specifikációnak. A hibás termék javítása helyett cseretermék is biztosítható. A hOme™ kizárólagos kötelezettsége a jelen garancia értelmében az ilyen javításra vagy cserére korlátozódik.
A vásárlás dátumát jelző nyugta szükséges minden követeléshez, ezért kérjük, őrizze meg minden nyugtát biztonságos helyen. Javasoljuk, hogy regisztrálja termékét nálunk webwebhely, homelabs.com/reg. Bár nagyra értékelik, a termék regisztrációja nem szükséges a garancia aktiválásához, és a termék regisztrálása nem szünteti meg a vásárlás eredeti bizonylatának szükségességét.
A garancia érvényét veszti, ha a javítást nem engedélyezett harmadik felek kísérlik meg és/vagy ha a hOme ™ által biztosított alkatrészektől eltérő alkatrészeket használnak.
A garancia lejártát követően felár ellenében szervizelhet is.
Ezek a garanciális szolgáltatás általános feltételei, de mindig arra kérjük ügyfeleinket, hogy bármilyen kérdéssel forduljanak hozzánk, függetlenül a jótállási feltételektől. Ha problémája van egy hOme ™ termékkel, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az 1-800-898-3002 telefonszámon, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy megoldjuk.
Ez a jótállás különleges törvényes jogokat biztosít Önnek, és más törvényes jogokkal is rendelkezhet, amelyek államonként, országonként vagy tartományonként eltérőek. Az ügyfél saját belátása szerint érvényesíthet ilyen jogokat.

figyelmeztetés

Ezt a kézikönyvet a modellszámokkal rendelkező összes elemmel együtt kell használni
HME020030N
HME020006N
HME020031N
HME020391N
FIGYELEM: Az összes műanyag zacskót tartsa távol gyermekektől.
A gyártó, a forgalmazó, az importőr és az eladó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból, tárolásból, gondozásból vagy a termékhez kapcsolódó figyelmeztetések be nem tartásából eredő SEMMILYEN károkért.

Kapcsolat

Email-Icon.pngCHAT velünk HívásHÍVJON SONY CFI-1002A PS5 PlayStation -- Hívások --EMAIL USA
homelabs.com/help 1- (800) -898-3002 [e-mail védett]

home logóCsak háztartási használatra
1-800-898 3002-
[e-mail védett]
homelabs.com/help
© 2020 hOmeLabs, LLC
37 East 18 Street, 7. emelet
New York, NY 10003
Minden jog fenntartva, home™
Kínában nyomtatva.

Dokumentumok / Források

hOmeLabs párátlanító [pdf] Felhasználói kézikönyv
homeLabs, Energy Star, névleges, párátlanító, HME020030N, HME020006N, HME020031N, HME020391N

Referenciák

Véleménye fontos számunkra!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.