logo

homelabs vízadagoló

Termék

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:
A belső károsodások megelőzése érdekében nagyon fontos, hogy a hűtőegységeket (mint ez is) az utazásuk során függőlegesen tartsák. Kérjük, hagyja függőlegesen állva és 24 órán át a dobozon kívül, mielőtt bedugná.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A sérülések és az anyagi károk kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia ezt a teljes útmutatót az adagoló összeszerelése, telepítése, működtetése és karbantartása előtt. A kézikönyv utasításainak be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ez a termék nagyon magas hőmérsékleten adagolja a vizet. A nem megfelelő használat személyi sérüléseket okozhat. A gyermekeket mindig felügyelni kell, amikor a készüléket használják és használják. Az adagoló működtetésekor mindig tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve a következőket:

 • Ne érintse meg a forró felületeket. Használja helyette a kezelőpanel fogantyúit vagy gombjait. A készülék háza hosszú ideig tartó használat során nagyon felmelegszik, ezért kérjük, óvatosan bánjon vele.
 • Használat előtt ezt az adagolót megfelelően össze kell szerelni és be kell szerelni a jelen kézikönyvnek megfelelően.
 • Ez az adagoló csak vízadagolásra szolgál. NE használjon más folyadékot.
 • NE használja más célokra. Az adagolóban soha ne használjon más, csak ismert és mikrobiológiailag biztonságos palackozott vizet.
 • Csak beltéri használatra. Tartsa a vízadagolót száraz helyen, közvetlen napfénytől távol. NE használja a szabadban.
 • Csak kemény, sík és sík felületre telepítse és használja.
 • NE helyezze az adagolót zárt helyre vagy szekrénybe.
 • NE üzemeltesse az adagolót robbanásveszélyes füstök jelenlétében.
 • Az adagoló hátulját legfeljebb 8 hüvelyk távolságra helyezze el a faltól, és engedje meg a szabad levegő áramlását a fal és az adagoló között. A légáramlás biztosításához legalább 8 hüvelyk távolságnak kell lennie az adagoló oldalán.
 • Csak megfelelően földelt csatlakozókat használjon.
 • Ne használjon hosszabbító kábelt a vízadagolóval.
 • Mindig fogja meg a dugót, és húzza ki egyenesen a konnektorból. Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a tápkábel meghúzásával.
 • NE használja az adagolót, ha a kábel elkopik vagy más módon megsérül.
 • Az áramütés elleni védelem érdekében NE merítse a kábelt, a dugót vagy az adagoló bármely más részét vízbe vagy más folyadékba.
 • Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy az adagolót kihúzta a konnektorból.
 • Soha ne engedje, hogy a gyermekek megfelelő és közvetlen felügyelet nélkül adagolják a forró vizet. Ha nem használja az egységet, húzza ki a hálózati csatlakozót a gyermekek felügyelet nélküli használatának megakadályozása érdekében.
 • A szervizelést csak képesített szakember végezheti.
 • FIGYELEM: Ne károsítsa a hűtőközeg áramkört.
 • Ezt a készüléket nem korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást kapott a készülék használatával kapcsolatban.
 • A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.
 • Ezt a készüléket háztartásokban és hasonló alkalmazásokban, például üzletek konyhájában, üzletekben, irodákban és más munkahelyeken használják; parasztházak; és az ügyfelek általi használata szállodákban, motelekben, panziókban és más lakossági környezetekben; vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.
 • Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártót, a szervizképviseletet vagy hasonlóan képzett személyeket kell kicserélnie. Ne használja az adagolót, ha bármilyen sérülés vagy szivárgás van a hátsó oldal kondenzátorcsövéből.
 • A készüléket nem szabad vízsugárral tisztítani.
 • A készülék csak beltéri használatra alkalmas.
 • FIGYELEM: A szellőzőnyílásokat a készülékházban vagy a beépített szerkezetben tartsa akadálymentesen.
 • FIGYELEM: A leolvasztási folyamat felgyorsításához ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket, a gyártó által ajánlottakon kívül.
 • Ne tároljon ebben a készülékben robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos kannákat.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

 • A készüléket 38 ° F ~ 100 ° F hőmérsékletű és legfeljebb 90% páratartalmú környezetben kell üzemeltetni.
 • Ez a készülék nem alkalmas olyan területekre történő telepítésre, ahol vízsugár használható.
 • Soha ne fordítsa fejjel lefelé a gépet, és ne hajoljon 45 ° -nál nagyobbra.
 • Amikor a gép a jégpont alatt van, és jég elzárja, a hűtéskapcsolót 4 órán át le kell zárni, mielőtt újra bekapcsolná, hogy folytassa működését.
 • Ezt a gépet csak 3 perc múlva szabad bekapcsolni a főkapcsoló kikapcsolása után.
 • Tiszta víz használata ajánlott. Ha meg kell tisztítani a csöveket vagy el kell távolítani a mérleget, akkor szakképzett szakember segítségét kell kérnie.
 • Ezt a terméket nem ajánlott 3000 méter (9842 láb) feletti magasságban használni.

Mentse el ezeket az utasításokat

Csak beltéri használatra

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

JEGYZET: Ez a gép 3- vagy 5 gallonos palackokhoz alkalmas. NE használjon kemény vizet, mert az a kazán belsejében hámlást okozhat, és befolyásolhatja a fűtési sebességet és teljesítményt.
Ezt az egységet a csomagolás és szállítás előtt tesztelték és fertőtlenítették. A szállítás során por és szagok felhalmozódhatnak a tartályban és a vezetékekben. A víz elfogyasztása előtt adagoljon és dobjon ki legalább egy liter vizet.

Több, mint view

Nem. RÉSZ NÉV Nem. RÉSZ NÉV
1 Nyomja meg a forró víz gombját (a gombbal)

gyerekzár)

8 Adagoló ajtaja
2 Nyomja meg a gombot langyos vízzel 9 Éjszakai kapcsoló
3 Nyomja meg a gombot hideg vízzel 10 Fűtés kapcsoló
4 Vízkiöntő 11 Hűtés kapcsoló
5 Elülső fedél 12 Tápkábel
6 Rács 13 Forróvíz kivezetés
7 Vízgyűjtő 14 Kondenzátor

MŰKÖDÉS

ADAGOLÓ HELYSZÍNE
 1. Helyezze az adagolót függőlegesen.
 2. Helyezze az adagolót egy kemény, vízszintes felületre; hűvös, árnyékos helyen, földelt fali aljzat közelében.
  Jegyzet: NE csatlakoztassa még a tápkábelt.
 3. Helyezze az adagolót úgy, hogy hátulja legalább 8 hüvelyknyire legyen a faltól, és mindkét oldalon legalább 8 hüvelyk legyen a hézag.
FELHELYEZÉSI

kép

 1. Vegye ki a csepegtetőtálcát a vízgyűjtőből, és helyezze a rácsot a vízgyűjtéshez.
 2. Dugja be a rács- és vízgyűjtőt az adagoló ajtajába.
 3. Nyissa ki az adagoló ajtaját a kulacs behelyezéséhez.
 4. Helyezze a szonda szerelvényt a szonda fogasára. Lásd a jobb oldali ábrát.
 5. Helyezzen friss üveget a szekrényen kívülre.
 6. Távolítsa el a teljes műanyag kupakot az üveg tetejéről.
 7. Tisztítsa meg az új üveg külsejét ruhával.
 8. Helyezze a szondát az üvegbe.
 9. Csúsztassa a gallért lefelé, amíg a helyére nem kattan.
 10. Nyomja a fejét lefelé, amíg a csövek el nem ütnek az üveg alján.
 11. Csúsztassa az üveget a szekrénybe, és csukja be az adagoló ajtaját.
 12. Dugja be a tápkábelt egy megfelelően földelt fali aljzatba. A szivattyú elkezdi mozgatni a vizet a meleg és a hideg tartályokba. A tartályok első feltöltése akár 12 percet is igénybe vehet. Ebben az időszakban a szivattyú folyamatosan működik.

FŰTÉS ÉS HŰTÉS AKTIVÁLÁSA
Jegyzet: Ez az egység addig nem ad forró vagy hideg vizet, amíg a kapcsolókat be nem kapcsolják. Az aktiváláshoz nyomja be a főkapcsolók felső oldalát a víz melegítéséhez és hűtéséhez.

 • Ha nem akar vizet melegíteni, nyomja be a piros kapcsoló alsó oldalát.
 • Ha nem akar vizet hűteni, nyomja be a zöld kapcsoló alsó oldalát.

A NIGHTLIGHT AKTIVÁLÁSA
Az éjszakai fény bekapcsolásához nyomja be a Nightlight kapcsoló felső oldalát. Nyomja be az alsó oldalt az éjszakai fény kikapcsolásához.

HIDEG VÍZ ELADÁSA

 1. A kezdeti beállításoktól körülbelül 1 óra telik el, amíg a víz teljesen kihűl. A hűtőfény kialszik, ha teljesen lehűlt.
 2. A hideg víz kiadásához nyomja meg a hideg víz nyomógombját.
 3. Engedje el a nyomógombot, ha eléri a kívánt szintet.

Forró víz kiadása

 1. Körülbelül 12 percet vesz igénybe az első üzembe helyezés, amíg a víz el nem éri a maximális hőmérsékletet. A fűtőlámpa kialszik, miután teljesen felmelegedett.
 2. Ez a vízadagoló gyermekbiztonsági funkcióval van felszerelve, hogy megakadályozza a meleg víz véletlen kiadását. A forró víz kiadásának engedélyezéséhez csúsztassa el és tartsa lenyomva a piros vízzáró gombot a forró víz nyomógombján, amikor megnyomja a gombot.
 3. Engedje el a nyomógombot, ha eléri a kívánt szintet.

VIGYÁZAT: Ez az egység vizet adagol olyan hőmérsékleten, amely súlyos égési sérüléseket okozhat. Kerülje a forró vízzel való közvetlen érintkezést. Adagolás közben tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat az egységtől. Soha ne engedje, hogy a gyermekek megfelelő közvetlen felügyelet nélkül adagoljanak forró vizet. Ha fennáll annak a veszélye, hogy a gyerekek hozzáférhetnek a vízadagolóhoz, győződjön meg arról, hogy a fűtési funkció ki van kapcsolva, ha a fűtéskapcsolót kikapcsolja.

Palackok cseréje
A villogó piros fény figyelmeztet, ha a palackja üres. A lehető leghamarabb cserélje ki az üveget.
VIGYÁZAT: Ne adagoljon forró vagy hideg vizet, ha a piros lámpa villog, mivel kiürítheti a tartályokat, és az adagolót túlmelegedhet.

 1. Nyissa ki az adagoló ajtaját.
 2. Csúsztassa ki az üres üveget a szekrényből.
 3. Távolítsa el a szonda egységet az üres palackból. Helyezze a szonda egységet a szonda fogasára. Lásd a 9. oldalon található ábrát.
 4. Tegye félre az üres üveget.
 5. Helyezze az új üveget a szekrényen kívülre. Távolítsa el a teljes műanyag kupakot az üveg tetejéről. Tisztítsa meg az új üveg külsejét ruhával.
 6. Helyezze a szondát az üvegbe. Csúsztassa a gallért lefelé, amíg a helyére nem kattan. Nyomja lefelé a fejet, amíg a csövek el nem ütnek az üveg alján.
 7. Csúsztassa az üveget a szekrénybe, és csukja be az ajtót.

A balesetek elkerülése érdekében a következő utasítások szerint tisztítás előtt szakítsa meg az áramellátást. A takarítást szakszemélyzet irányítása alatt kell elvégezni.

Tisztítás:
Javasoljuk, hogy a takarítás érdekében vegye fel a kapcsolatot a professzionális takarítószolgálattal.
VIGYÁZAT: Ez az egység vizet adagol olyan hőmérsékleten, amely súlyos égési sérüléseket okozhat. Kerülje a forró vízzel való közvetlen érintkezést. Adagolás közben tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat az egységtől.

Fertőtlenítés: Az egységet a gyár elhagyása előtt megtisztították. Három havonta fertőtleníteni kell egy külön megvásárolt fertőtlenítővel. Kövesse a fertőtlenítőszer utasításait, majd tisztítsa meg vízzel.

Az ásványi lerakódások eltávolítása: Keverjen össze 4 liter vizet 200 g citromsav kristályokkal, fecskendezze be a keveréket a gépbe, és győződjön meg arról, hogy a víz kifolyhat-e a forró vízcsapból. Kapcsolja be az áramellátást, és kb. 10 percig melegítse. 30 perc múlva engedje le a folyadékot, és kétszer vagy háromszor tisztítsa meg vízzel. Általában ezt félévente kell megtenni. A károk és a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében soha ne szerelje szét ezt az adagolót.

FIGYELMEZTETÉS! Ha nem telepíti a készüléket az utasításoknak megfelelően, veszélyes lehet, és sérülést okozhat.

A felhasznált csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Javasoljuk, hogy válasszon szét műanyagot, papírt és kartont, és adja át újrahasznosító cégeknek. A környezet megóvása érdekében a termékben használt hűtőközeg R134a
(Hidrofluor-szénhidrogén - HFC), amely nem befolyásolja az ózonréteget, és kevéssé befolyásolja az üvegházhatást.

HIBAELHÁRÍTÁS

 

PROBLÉMA

 

Szivárog a víz.

 

MEGOLDÁS

 

• Húzza ki az adagolót, húzza ki az üveget, és cserélje ki egy másikra.

A kifolyóból nem jön víz. • Ügyeljen arra, hogy a palack ne legyen üres. Ha üres, cserélje ki.

• Ügyeljen arra, hogy csúsztassa és tartsa lenyomva a piros gyermekzár gombot a forró víz melegvíz-nyomógombján.

 

A hideg víz nem hideg.

• A beállítás után akár egy órát is igénybe vehet a hideg víz kiadása.

• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva egy működő aljzathoz.

• Győződjön meg arról, hogy az adagoló hátulja legalább 8 hüvelyknyire van a faltól, és ott van

szabad légáramlás az adagoló minden oldalán.

• Ellenőrizze, hogy az adagoló hátulján lévő zöld tápkapcsoló be van-e kapcsolva.

• Ha a víz még nem volt hideg, kérjen segítséget a szerviztechnikustól vagy a hOme ™ ügyfélszolgálattól.

 

A forró víz nem meleg.

• A beállítás után 15-20 percig tart a forró víz kiadása.

• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva egy működő aljzathoz.

• Ellenőrizze, hogy az adagoló hátulján lévő piros hálózati kapcsoló be van-e kapcsolva.

Az éjszakai fény nem működik. • Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva egy működő aljzathoz.

• Ellenőrizze, hogy az adagoló hátulján lévő éjszakai fény kapcsolója be van-e kapcsolva.

Az adagoló zajos. • Ellenőrizze, hogy az adagoló egy sík felületen van-e.

GARANCIA

A hOme ™ korlátozott kétéves garanciát („jótállási időtartamot”) nyújt minden termékünkre, amelyet újonnan és fel nem használt módon vásároltunk a hOme Technologies, LLC-től vagy egy hivatalos viszonteladótól, a vásárlás eredeti igazolásával, és ha részben vagy egészben hiba merült fel. , a garanciális időszak hibás gyártása, alkatrészei vagy kivitelezése következtében. A garancia nem érvényes, ha a károkat más tényezők okozzák, ideértve, de korlátozás nélkül:
a) normális kopás;
(b) visszaélés, helytelen kezelés, baleset vagy az üzemeltetési utasítások be nem tartása;
c) folyadéknak való kitettség vagy idegen részecskék beszivárgása;
(d) a termék szervizelése vagy módosítása, nem a hOme ™ által; e) kereskedelmi vagy nem beltéri használat.

A hOme ™ garancia fedezi a bizonyítottan hibás termék helyreállításával vagy bármely hibás alkatrész cseréjével és szükséges munkával kapcsolatos összes költséget, hogy az megfeleljen az eredeti előírásoknak. A hibás termék kijavítása helyett cseretermék is rendelkezésre állhat. A hOme ™ jelen garancia szerinti kizárólagos kötelezettsége az ilyen javításra vagy cserére korlátozódik.

A vásárlás dátumát jelző nyugta szükséges minden követeléshez, ezért kérjük, őrizze meg minden nyugtát biztonságos helyen. Javasoljuk, hogy regisztrálja termékét nálunk webwebhely, homelabs.com/reg. Bár nagyra értékelik, a termék regisztrációja nem szükséges a garancia aktiválásához, és a termék regisztrálása nem szünteti meg a vásárlás eredeti bizonylatának szükségességét.

A jótállás érvényét veszti, ha a javítást nem engedélyezett harmadik felek kísérlik meg és / vagy ha a hOme ™ által biztosítottaktól eltérő alkatrészeket használnak. A garancia lejártát követően felár ellenében szervizelhet is.

Ezek a garanciális szolgáltatás általános feltételei, de mindig arra kérjük ügyfeleinket, hogy bármilyen kérdéssel forduljanak hozzánk, függetlenül a jótállási feltételektől. Ha problémája van egy hOme ™ termékkel, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az 1-800-898-3002 telefonszámon, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy megoldjuk.

Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és más törvényes jogokkal is rendelkezhet, amelyek államonként, országonként vagy tartományonként eltérőek. Az ügyfél bármely jogát saját belátása szerint érvényesítheti.

FIGYELEM

Az összes műanyag zacskót tartsa távol gyermekektől.

Csak beltéri használatra

© 2018 hOme Technologies, LLC 37 East 18 Street, 7. emelet, New York, NY 10003

homelabs.com/chat
1- (800) -898-3002
[e-mail védett]

További dokumentumok [pdf]: c11e93cb-f4c4-46cd-a5d8-a094eb935dd2, 601090-Alul-betöltő-adagoló-önfertőtlenítő-angol

Dokumentumok / Források

homelabs vízadagoló [pdf] Felhasználói kézikönyv
Vízadagoló, HME030236N

Referenciák

Csatlakozz a beszélgetés

2 Comments

 1. (1) Szükségem van a HME030337N kézikönyvére.
  (2) Mit jelent a villogó zöld jelzőfény. Az összes többi funkció, például hideg, meleg ... jól működik.
  Kösz
  Kevin Zilvar

Véleménye fontos számunkra!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.