Airrex AH-200/300/800 infravörös melegítő felhasználói kézikönyv

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő felhasználói kézikönyv

 • Köszönjük, hogy Airrex infravörös fűtőt vásárolt!
 • Kérjük, olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet, mielőtt a fűtőtestet üzemeltetné.
 • Miután elolvasta a felhasználói kézikönyvet, győződjön meg arról, hogy azt úgy tárolták, hogy mindenki számára elérhető legyen a fűtést használó személy.
 • A fűtés használata előtt különös gonddal tanulmányozza át a biztonsági utasításokat.
 • Ezeket a fűtőtesteket úgy alakították ki, hogy az észak-európai körülmények között működjenek. Ha a fűtőtestet más helyre viszi, ellenőrizze a hálózati feszültségettage a célországban.
 • Ez a felhasználói kézikönyv a hároméves garancia aktiválására vonatkozó utasításokat is tartalmaz.
 • Az aktív termékfejlesztés miatt a gyártó fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül módosítsa a jelen kézikönyv műszaki specifikációit és funkcionális leírásait.

HEPHZIBAH Co. logó

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Jelen biztonsági utasítás célja az Airrex fűtőberendezések biztonságos használatának biztosítása. Ezen utasítások betartása megakadályozza a sérülés vagy halál kockázatát, valamint a fűtőberendezés, valamint egyéb tárgyak vagy helyiségek károsodását.
Kérjük, gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat.
Az utasítások két fogalmat tartalmaznak: „Figyelmeztetés” és „Megjegyzés”.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Figyelem

Ez a jelölés sérülés és / vagy halál kockázatát jelzi.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Vigyázat

A jelölése kisebb sérülések vagy szerkezeti sérülések kockázatát jelzi.

A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT JELEK:

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés Jelkép

Tiltott intézkedés

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Kötelező intézkedés Szimbólum

Kötelező intézkedés

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Figyelem

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Kötelező intézkedés SzimbólumCsak 220/230 V-os hálózati áramot használjon. Helytelen köttage tüzet vagy áramütést okozhat.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés Jelkép

Mindig ellenőrizze a tápkábel állapotát, és ne hajlítsa meg, és ne helyezzen semmit a vezetékre. A sérült hálózati kábel vagy csatlakozó rövidzárlatot, áramütést vagy akár tüzet okozhat.
Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképNe kezelje nedves kézzel a tápkábelt. Ez rövidzárlatot, tüzet vagy halálveszélyt okozhat.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképSoha ne használjon tűzveszélyes folyadékokat vagy aeroszolokat tartalmazó edényeket a fűtőberendezés közelében, és ne hagyja azokat a közvetlen közelében a tűz- és / vagy robbanásveszély miatt.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Kötelező intézkedés SzimbólumGyőződjön meg arról, hogy a biztosíték megfelel az ajánlásnak (250 V / 3.15 A). A nem megfelelő biztosíték meghibásodásokat, túlmelegedést vagy tüzet okozhat.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképNe kapcsolja ki a fűtőtestet az áramellátás megszakításával vagy a hálózati csatlakozó kihúzásával. A fűtés közbeni áramellátás meghibásodásához vagy áramütéshez vezethet. Mindig használja a készülék bekapcsológombját vagy a távirányító ON / OFF gombját.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Kötelező intézkedés SzimbólumA sérült tápkábeleket azonnal ki kell cserélni a gyártó vagy az importőr által engedélyezett karbantartó műhelyben, vagy más, az elektromos javításokra feljogosított karbantartó műhelyben.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Kötelező intézkedés SzimbólumHa a dugó piszkos lesz, gondosan tisztítsa meg, mielőtt az aljzathoz csatlakoztatja. A piszkos dugó rövidzárlatot, füstöt és / vagy tüzet okozhat.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképNe hosszabbítsa meg a tápkábelt úgy, hogy további hosszúságú vezetékeket csatlakoztat hozzá vagy annak csatlakozóihoz. A rosszul kötött csatlakozások rövidzárlatot, áramütést vagy tüzet okozhatnak.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Kötelező intézkedés SzimbólumA készülék tisztítása és karbantartása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból, és hagyja, hogy a készülék megfelelően lehűljön. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása égési sérüléshez vagy áramütéshez vezethet.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Kötelező intézkedés SzimbólumA készülék tápkábelét csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképNe takarja le a fűtőtestet olyan akadályokkal, mint ruházat, szövet vagy műanyag zacskó. Ez tüzet okozhat.

VIGYÁZZA MINDEN HASZNÁLATOT, AMELYEK MINDEN FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐEK A KÉSZÜLÉK közelében.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképNe tegye a kezét vagy semmilyen tárgyat a biztonsági hálóba. A fűtés belső alkatrészeinek megérintése égési sérüléseket vagy áramütést okozhat.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképNe mozgassa a működő fűtőtestet. A készülék mozgatása előtt kapcsolja ki a fűtőtestet és húzza ki a tápkábelt.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképA fűtőtestet csak beltéri helyiségek fűtésére használja. Ne használja ruházat szárítására. Ha a fűtőtestet növényeknek vagy állatoknak szánt helyiségek fűtésére használják, a kipufogógázokat kifelé kell vezetni egy füstgázon keresztül, és elegendő mennyiségű friss levegőt kell biztosítani.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképNe használja a fűtőtest zárt helyiségekben vagy olyan helyeken, ahol elsősorban gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők tartózkodnak. Mindig ügyeljen arra, hogy a fűtéssel egy helyen tartózkodók megértsék a hatékony szellőzés szükségességét.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképJavasoljuk, hogy ezt a fűtőtestet ne használja rendkívül magas magasságban. Ne használja a készüléket 1,500 m-nél magasabb tengerszint feletti magasságban. 700–1,500 XNUMX magasságban a szellőzésnek hatékonynak kell lennie. A fűtött helyiség rossz szellőzése szén-monoxid képződéséhez vezethet, ami sérülést vagy halált okozhat.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképNe használjon vizet a fűtés tisztításához. A víz rövidzárlatot, áramütést és / vagy tüzet okozhat.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképNe használjon benzint, hígítót vagy más műszaki oldószert a fűtés tisztításához. Rövidzárlatot, elektromos és / vagy tüzet okozhatnak.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképNe helyezzen elektromos eszközöket vagy nehéz tárgyakat a fűtőberendezésre. A készüléken található elemek meghibásodást, áramütést vagy sérülést okozhatnak a fűtőberendezésről történő leeséskor.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképA fűtőtestet csak jól szellőző, nyílt helyeken használja, ahol a levegő óránként 1-2 alkalommal cserélődik. A fűtőtest rosszul szellőző helyiségekben történő használata szén-monoxidot eredményezhet, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképNe használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol az emberek az épületen kívül vezető füstcső nélkül alszanak, és nem biztosítják a helyettesítő levegő megfelelő mennyiségét.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Kötelező intézkedés SzimbólumA fűtőtestet olyan helyre kell helyezni, ahol a biztonsági távolságra vonatkozó követelmények teljesülnek. A készülék minden oldalán 15 cm, a készülék előtt és felett legalább 1 m távolságnak kell lennie.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Vigyázat

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés JelképNe helyezze a fűtőtest instabil, ferde vagy ingatag alapokra. A készülék megdőlése és / vagy lebukása meghibásodásokat okozhat és tüzet okozhat.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés Jelkép

Ne próbálja szétszerelni a fűtés távirányítóját, és mindig védje erős ütésektől.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Kötelező intézkedés Szimbólum

Ha a fűtőtestet hosszabb ideig nem használják, húzza ki a tápkábelt.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Kötelező intézkedés Szimbólum

Vihar esetén a készüléket ki kell kapcsolni, és ki kell húzni a hálózati aljzatból.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Tiltott intézkedés Jelkép

Soha ne engedje nedvesíteni a fűtőtestet; a készüléket tilos fürdőszobákban vagy más hasonló helyiségekben használni. A víz rövidzárlatot és / vagy tüzet okozhat.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Kötelező intézkedés SzimbólumA fűtőtestet száraz helyen, beltérben kell tárolni. Ne tárolja forró vagy különösen nedves helyen. A nedvesség okozta korrózió meghibásodásokat okozhat.

FONTOS TUDNIVALÓK MEGHATÁROZÁS ELŐTT

A FŰTŐHELY BIZTONSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA

 • A fűtőberendezés közelében gyúlékony anyagoktól mentesnek kell lennie.
 • A fűtőelem oldalai és hátulja, valamint a legközelebbi bútordarab vagy más akadály között mindig 15 cm távolságnak kell lennie.
 • A fűtés előtt és felett egy (1) méter távolságot minden elemtől és anyagtól távol kell tartani. Felhívjuk figyelmét, hogy a különböző anyagok eltérően reagálhatnak a hőre.
 • Győződjön meg arról, hogy a fűtés közelében nincsenek olyan szövetek, műanyagok vagy egyéb tárgyak, amelyek elfedhetik azt, ha azokat légáram vagy más erő mozgatja. A melegítőt szövet vagy egyéb akadály borítja, ami tüzet okozhat.
 • A fűtőtestet egyenletes alapra kell helyezni.
 • Amikor a fűtés a helyén van, rögzítse a görgőket.
 • Kis helyiségekben külön füstgáz-elvezető csöveket kell használni. A csővezeték átmérőjének 75 mm-nek kell lennie, maximális hossza pedig 5 méter. Ügyeljen arra, hogy a víz ne áramolhasson a fűtőberendezésbe a nyomócsöveken keresztül.
 • Helyezzen olajos és vegyi tüzekre alkalmas oltóberendezéseket a fűtőberendezés közvetlen közelében.
 • Ne helyezze a fűtőtest közvetlen napfénybe vagy erős hőforrás közelébe.
 • Helyezze a fűtőtestet a konnektor közvetlen közelében.
 • A tápkábel dugójának mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.

A FŰTŐBEN CSAK NAGY FOKOZATÚ BIODIZELET VAGY Könnyű tüzelőolajat használjon.

 • A könnyű fűtőolajon vagy a dízelolajon kívül más üzemanyagok meghibásodásokat vagy túlzott koromképződést okozhatnak.
 • MINDIG kapcsolja ki a fűtőtestet, amikor üzemanyagot tölt a tartályba.
 • A fűtőelem minden szivárgását azonnal meg kell javítani a gyártó / importőr által engedélyezett szervizben.
 • Üzemanyag kezelésekor tartsa be az összes vonatkozó biztonsági utasítást.

A FŰTÉS MŰKÖDÉSI KÖVTAGE IS 220 / 230 V / 50 HZ

 • A felhasználó felelőssége, hogy a készüléket olyan elektromos hálózathoz csatlakoztassa, amely biztosítja a megfelelő feszültségettage.

FŰTŐSZERKEZET

SZERKEZETI ÁBRÁK

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - SZERKEZETI ÁBRÁK

ÜZEMKAPCSOLÓK ÉS KIJELZŐ

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - ÜZEMKAPCSOLÓK ÉS KIJELZŐ

 1. LED KIJELZŐ
  A kijelző segítségével ellenőrizhető a hőmérséklet, az időzítő, a hibakódok stb.
 2. A TERMOSZTÁT MŰKÖDÉSE
  Ez a lámpa akkor világít, amikor a fűtés termosztát üzemmódban van.
 3. IDŐZÍTŐ MŰKÖDTETÉSE
  Ez a fény akkor világít, amikor a fűtés időzítő üzemmódban van.
 4. TÁVIRÁNYÍTÓ VEVŐ
 5. BEKAPCSOLÓ GOMB (BE / KI)
  A készülék be- és kikapcsolása.
 6. MÓDVÁLASZTÁS
  Ezzel a gombbal választhatja ki a kívánt üzemmódot a termosztát és az időzítő működése között.
 7. NYÍL GOMBOK A BEÁLLÍTÁSI FUNKCIÓKHOZ (NÖVEKEDÉS / CSökkentés)
  Ezekkel a gombokkal állíthatja be a kívánt hőmérsékletet és állíthatja be a fűtési ciklus hosszát.
 8. BILLENTYŰZÁR
  Ha ezt a gombot három (3) másodpercig lenyomja, a billentyűk lezáródnak. Ennek megfelelően a gomb további három (3) másodpercig történő lenyomása feloldja a gombokat.
 9. LEÁLLÍTÓ IDŐZÍTŐ
  Ez a gomb aktiválja vagy deaktiválja a kikapcsolási időzítő funkciót.
 10. KIKAPCSOLÓDÓ IDŐZÍTŐ FÉNY
  A fény jelzi, hogy a kikapcsolási időzítő aktív-e vagy sem.
 11. ÉGŐ HIBAMUTATÓ FÉNY
  Ez a jelzőfény világít, ha az égő meghibásodott vagy leállt működés közben.
 12. ÉGŐJELZŐ FÉNY
  Ez a jelzőfény világít, amikor az égő aktív.
 13. ÜZEMANYAGSZINT-JELZŐ
  A három lámpából álló oszlop jelzi a maradék üzemanyagot.
 14. TÚLFŰTÉS FIGYELMEZTETŐ FÉNY
  A figyelmeztető lámpa világít, ha a fűtőelem felső részében a hőmérséklet meghaladja a 105 ° C-ot. A fűtés ki van kapcsolva.
 15. DÖNTÉSÉRZÉKELŐ FIGYELMEZTETŐ FÉNYE
  A figyelmeztető lámpa kigyullad, ha a készüléket 30 ° C-nál nagyobb mértékben megdönti, vagy ha olyan külső erő éri, amely jelentős mozgást eredményez.
 16. Üzemanyagmennyiség figyelmeztető lámpa
  A figyelmeztető lámpa akkor világít, ha az üzemanyagtartály majdnem üres.
 17. KULCSZÁR MUTATÓ FÉNY
  Ha ez a lámpa világít, a készülék gombjai zárolva vannak, ami azt jelenti, hogy a beállításokat nem lehet elvégezni.
REMOTE CONTROL

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - TÁVIRÁNYÍTÓ

 • Irányítsa a távirányító végét a fűtés felé.
 • Erős napfény vagy erős neon- vagy fluoreszcens fény megzavarhatja a távirányító működését. Ha úgy gondolja, hogy a fényviszonyok problémákat okozhatnak, használja a távirányítót közvetlenül a fűtés előtt.
 • A távirányító hangot ad ki, amikor a fűtés parancsot észlel.
 • Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
 • Óvja a távirányítót minden folyadéktól.
A TÁVIRÁNYÍTÓ AKKUMULÁTOROK CSERÉJE

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - A TÁVIRÁNYÍTÓ AKKUMULÁTOROK CSERÉJE

 1. AZ AKKUMULÁTOR NYITVA
  Enyhén nyomja meg az 1. területet, és nyomja az elemtartó fedelét a nyíl irányába.
 2. AZ AKKUMULÁTOROK CSERÉJE
  Vegye ki a régi elemeket, és helyezze be az újakat. Győződjön meg arról, hogy az elemeket megfelelően illesztette be.
  Minden egyes akkumulátor (+) pólusának össze kell kapcsolódnia a tok megfelelő jelölésével.
 3. AZ AKKUMULÁTOR ESETÉN ZÁRVA
  Tolja az akkumulátor tokját a helyére, amíg a zár kattanását nem hallja.
ÉGŐFELÉPÍTÉS

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - ÉGŐSZERKEZET

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Aktiválás és hatástalanítás
 1. INDÍTSA A FŰTŐT
  • Nyomja meg a bekapcsológombot. A készülék aktiválásakor hangjelet bocsát ki.
  • A készülék ugyanazon gomb megnyomásával kikapcsolható. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - INDÍTSA BE A FŰTŐT
 2. Válassza ki a működési módot
  • Válassza ki a kívánt üzemmódot, akár termosztátot, akár időzítőt.
  • A kiválasztást a TEMP / TIME gombbal végezheti el.
  • Az alapértelmezett a termosztát működése. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Válassza ki a működési módot
 3. A NYÍL GOMBOKKAL állítsa be a CÉLHŐMÉRSÉKLETET vagy a FŰTÉSI IDŐT
  • A hőmérséklet 0–40 ºC között állítható.
  • A minimális fűtési idő 10 perc, és nincs felső határ.
   JEGYZET!
   Aktiválás után a fűtés alapértelmezett üzemmódja a termosztát működése, amelyet a megfelelő jelzőfény mutat. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - A CÉL HŐMÉRSÉKLETÉT VAGY FŰTÉSI IDŐT A NYÍL GOMBOKKAL BEÁLLÍTÁSA

LEÁLLÍTÓ IDŐZÍTŐ
Ha azt szeretné, hogy a fűtés magától kikapcsoljon, használhatja a kikapcsolási időzítőt.
A TIMER gombbal aktiválhatja a kikapcsolási funkciót. Ezután válassza ki a kívánt kikapcsolási késleltetést a nyílgombokkal. A minimális késés 30 perc. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - KIKAPCSOLÓ IDŐZÍTŐ

TIPPEK A FŰTŐHASZNÁLATHOZ

 • A fűtés akkor aktiválódik, ha a beállított hőmérséklet 2 ° C-kal magasabb, mint a környezeti hőmérséklet.
 • Aktiválás után a fűtés alapértelmezés szerint a termosztát működését végzi.
 • A készülék kikapcsolásakor az összes időzítő funkció alaphelyzetbe áll, és szükség esetén újra be kell állítani.
A TERMOSZTÁT MŰKÖDÉSE

Ebben az üzemmódban beállíthatja a kívánt hőmérsékletet, amely után a fűtés automatikusan működik és szükség szerint bekapcsolja magát a beállított hőmérséklet fenntartásához. A fűtés aktiválásakor alapértelmezés szerint a termosztát működése van kiválasztva.

 1. Csatlakoztassa a tápkábelt. Indítsa el a fűtést. Amikor a fűtés működik, az aktuális hőmérséklet látható bal oldalon, a beállított célhőmérséklet pedig jobb oldalon. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Dugja be a tápkábelt. Indítsa el a fűtést.
 2. A megfelelő jelzőfény világít, ha a termosztát üzemmódot választja. A termosztátos üzemmódról az időzítőre történő váltáshoz nyomja meg a TEMP / TIME gombot. Airrex infravörös melegítő AH-200-300-800 - A megfelelő jelzőfény világít, ha a termosztát működése kiválasztva
 3. A hőmérséklet a nyílgombokkal állítható.
  • A hőmérséklet a 0–40ºC tartományban állítható
  • A fűtés alapértelmezett beállítása 25ºC.
  • A nyílgomb két (2) másodpercig történő folyamatos lenyomása gyorsabban megváltoztatja a hőmérséklet-beállítást.
  • Az aktuális hőmérséklet-kijelzés tartománya -9… + 50ºC. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - A hőmérséklet a nyílgombokkal állítható
 4. Bekapcsoláskor a fűtés automatikusan bekapcsol, ha az aktuális hőmérséklet két (2ºC) fokkal a célhőmérséklet alá csökken. Ennek megfelelően a fűtést kikapcsolják, amikor az aktuális hőmérséklet egy fokkal (1ºC) a beállított célhőmérséklet fölé emelkedik. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Bekapcsolt állapotban a fűtés aktiválódik
 5. Amikor a készülék kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot, a kijelző csak az aktuális hőmérsékletet mutatja. Airrex infravörös melegítő AH-200-300-800 - A kikapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot

TIPPEK A FŰTŐHASZNÁLATHOZ

 • Ha az aktuális hőmérséklet -9ºC, akkor az aktuális hőmérséklet mellett a „LO” szöveg jelenik meg view. Ha az aktuális hőmérséklet +50ºC, akkor a „HI” szöveg jelenik meg az aktuális hőmérséklet mellett view.
 • Egy nyílgomb egyetlen megnyomása egy fokkal megváltoztatja a hőmérséklet beállításait. Ha egy nyílgombot két (2) másodpercnél hosszabb ideig nyomva tart, a kijelző beállítása 0.2 másodpercenként egy számjeggyel változik.
 • Ha mindkét nyílgombot öt (5) másodpercig lenyomja, a hőmérsékleti egység Celsius-ról (ºC) Fahrenheitre (ºF) változik. A készülék alapértelmezés szerint Celsius-fokot (ºC) használ.
IDŐZÍTŐ MŰKÖDTETÉSE

Az időzítő működtetésével a fűtés időközönként működtethető. Az üzemidő 10 és 55 perc között állítható be. A ciklusok közötti szünet mindig öt perc. A fűtés beállítható úgy is, hogy folyamatosan be legyen kapcsolva. Időzítő üzemmódban a fűtés nem veszi figyelembe a termosztát hőmérsékletét vagy a beállított hőmérsékletet.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - IDŐZÍTŐ MŰKÖDTETÉS

 1. INDÍTSA A FŰTŐT Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - INDÍTSA BE A FŰTŐT
 2. Válassza ki az időzítő működését
  Válassza ki az időzítő működését a TEMP / TIME gomb megnyomásával. Az időzítő működésének jelzőfénye világít. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - VÁLASSZON IDŐZÍTŐT
 3. Ha az időzítő működése be van kapcsolva, a bal oldalon egy fénygyűrű jelenik meg. A beállított üzemidő (percben) a jobb oldalon jelenik meg. A nyílgombokkal válassza ki a kívánt működési időt. A kiválasztott idő villog a kijelzőn. Ha a nyílgombokat nem nyomja meg három (3) másodpercig, akkor a képernyőn látható időbeállítás aktiválódik. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Ha be van kapcsolva az időzítő
 4. Az üzemidő beállítható 10 és 55 perc között, vagy beállítható a fűtés folyamatos működése. Miután a működési ciklus befejeződött, a fűtés mindig öt (5) percre felfüggeszti a működést. A szünetet jelző két sor (- -) jelenik meg a kijelzőn az üzemidő mellett. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Az üzemidő 10 és 55 perc között állítható be

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

TISZTÍTÓ FELÜLETEK

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - TISZTÍTÓ FELÜLETEK

VIGYÁZZA AZ KÖVETKEZŐ TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOKAT:

 • Szükség esetén a külső felületeket enyhe tisztítószerekkel enyhén meg lehet tisztítani.
 • Tisztítsa meg a reflektorokat a fűtőcsövek mögött és oldalán puha és tiszta (mikroszálas) ruhával.

JEGYZET!
A fűtőcsövek kerámia réteggel vannak bevonva. Különleges gondossággal tisztítsa meg őket. Ne használjon súrolószert.

NE HASZNÁLJON TÖBBET SEMMILYEN FŰTŐCSŐT!

 • Tisztítsa meg a kezelőpanelt és a LED-kijelzőt puha és tiszta (mikroszálas) ruhával.
 • Tisztítás után helyezze vissza a biztonsági hálót.
FŰTŐTÁROLÁS

Célszerű minden tárolási időszak alatt kihúzni a tápkábelt. Helyezze a tápkábelt a fűtőberendezés belsejében lévő tartályba, nehogy beszoruljon egy gumiabroncs alá, plample, amikor mozgatják.

Hagyja a fűtőtestet teljesen kihűlni, mielőtt raktárba helyezné. Tárolás közben védje meg a fűtőtestet úgy, hogy letakarja a szállítási terjedelemben található táskával.

Ha a fűtőtest hosszabb ideig nem működik, töltse fel az üzemanyagtartályt adalékanyaggal, hogy megakadályozza a mikrobák növekedését a tartály belsejében.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Vigyázat

A fűtőtest szabadban vagy rendkívül nedves környezetben történő tárolása korróziót okozhat, ami jelentős műszaki károkat okozhat.

AZ ÜZEMANYAGSZŰRŐ CSERÉJE

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - AZ Üzemanyagszűrő cseréje

Az üzemanyagszűrő a fűtőtankban található. Javasoljuk az üzemanyagszűrő rendszeres cseréjét, de fűtési szezonban legalább egyszer.

AZ ÜZEMANYAGSZŰRŐ CSERÉJE

 1. Válasszuk le az üzemanyagtömlőket az üzemanyag-szivattyúról.
 2. Csavarhúzóval emelje le az üzemanyagtartály gumitömítését.
 3. Csavarja ki az anyát csavarkulccsal.
 4. Az új üzemanyagszűrő felszerelése előtt ellenőrizze, hogy két (2) kicsi O-gyűrű marad-e a rézcsövön.
 5. Csavarja fel az üzemanyagszűrőt enyhén a rézcsőre.
 6. Helyezze vissza az üzemanyagszűrőt a tartályba, és rögzítse az üzemanyagtömlőket az üzemanyag-szivattyúhoz.

JEGYZET!
Az üzemanyag-szűrő cseréje után szükség lehet a légtelenítésre.

AZ ÜZEMANYAG-RENDSZER LÉGZÉSE

Ha a fűtés üzemanyag-szivattyúja rendkívül hangosan szól, és a fűtés nem működik megfelelően, akkor annak valószínű oka az üzemanyag-rendszer levegője.

AZ ÜZEMANYAG-RENDSZER LÉGZÉSE

 1. Lazítsa meg az üzemanyag-szivattyú alján lévő légtelenítő szárnyas anyát 2-3 forgatással.
 2. Indítsa el a fűtést.
 3. Amikor meghallja az üzemanyag-szivattyú elindulását, várjon 2-3 másodpercet, és zárja le a légtelenítő csavart.

A rendszer légtelenítéséhez 2-3 alkalommal meg kell ismételni ezt az eljárást.

MŰKÖDÉSEK MEGHATÁROZÁSA ÉS JAVÍTÁSA

HIBAÜZENETEK
 1. ÜZEMZAVAR
  Az égő meghibásodása.Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - MŰKÖDÉS
 2. Túlmelegedés
  A figyelmeztető lámpa akkor világít, ha a fűtőelem felső részében a hőmérséklet meghaladja a 105 ° C-ot. A fűtést biztonsági rendszerei kikapcsolják. Miután a készülék lehűlt, automatikusan újraindul. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Túlmelegedés
 3. ÜTÉS VAGY DÖNTÉS
  A figyelmeztető lámpa világít, ha a készüléket 30 ° C-nál nagyobb mértékben megdönti, vagy erős ütésnek vagy rázkódásnak van kitéve. A fűtést biztonsági rendszerei kikapcsolják. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - ÜTÉS VAGY DÖNTÉS
 4. Üzemanyagtartály üres
  Amikor az üzemanyagtartály teljesen üres, a kijelzőn az „OIL” üzenet jelenik meg. Ezen túlmenően az üzemanyagmérő EMPTY jelzőfénye folyamatosan világít, és a készülék folyamatos hangjelet ad ki. A tartályt nem lehet eléggé kiüríteni ahhoz, hogy az üzemanyag-szivattyút légteleníteni lehessen.Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Üzemanyagtartály üres
 5. BIZTONSÁGI RENDSZER HIBA
  A biztonsági rendszer kikapcsol minden égőfunkciót. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos karbantartással. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - BIZTONSÁGI RENDSZER HIBA
 6. BIZTONSÁGI RENDSZER HIBA
  A biztonsági rendszerek kikapcsolják az égő összes funkcióját. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos karbantartással. Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - 2. BIZTONSÁGI RENDSZER HIBA

JEGYZET!
Ha a fűtést a biztonsági rendszerek leállítják, gondosan szellőztesse a fűtött helyet az összes kipufogógáz és / vagy üzemanyaggőz eltávolítása érdekében.

TIPP A FŰTŐHASZNÁLATHOZ
A hibaüzenetek összes lehetséges okát lásd a 16. oldalon található táblázatban.

A MŰKÖDÉSI HIBÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS JAVÍTÁSA

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - MŰKÖDÉSI HIBÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS JAVÍTÁSA 1Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - MŰKÖDÉSI HIBÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS JAVÍTÁSA 2

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - Vigyázat

BIZTOSÍTSA A FELELŐS SZELLŐZÉSET!

Az összes üzemzavar több mint 85% -a elégtelen szellőzés miatt következik be. Célszerű a fűtőtestet egy központi és nyitott helyre tenni, hogy akadálytalanul sugározhasson előtte hőt. A fűtőberendezéshez oxigénre van szükség a működéshez, ezért biztosítani kell a helyiség megfelelő szellőzését. A hatályos építési előírásoknak megfelelő természetes szellőzés elegendő, feltéve, hogy nincsenek eltömődve be- vagy kimeneti szellőzők. Ugyancsak nem javasolt helyettesítő szellőzőnyílást elhelyezni a készülék közelében, hogy a termosztát vezérlését ne zavarják.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - BIZTONSÁGOS SZELLŐZÉS BIZTOSÍTÁSA

 • Fontos, hogy a fűtött térben levegő keringjen. Ideális esetben a levegőt az alján lévő beömlőnyíláson keresztül kell bevezetni, a CO2-tartalmú levegőt pedig a tetején lévő kimeneti nyíláson keresztül kell kibocsátani.
 • A szellőzőnyílások ajánlott átmérője 75–100 mm.
 • Ha a helyiségben csak be- vagy kimeneti nyílás található, akkor a levegő nem keringhet benne, és a szellőzés is elégtelen. A helyzet ugyanaz, ha a szellőzést csak nyitott ablakon keresztül biztosítják.
 • A kissé nyitott ajtókból / ablakokból beáramló levegő nem garantálja a megfelelő szellőzést.
 • A fűtés elegendő szellőzést igényel akkor is, ha a kipufogócsövet kivezetik a fűtött helyiségből.

MŰSZAKI ADATOK ÉS CSATLAKOZÁSI DIAGRAM

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - MŰSZAKI ADATOK

 • A gyártó nem javasolja, hogy ezeket a fűtőtesteket -20ºC alatti hőmérsékleten használják.
 • Az aktív termékfejlesztés miatt a gyártó fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül módosítsa a jelen kézikönyv műszaki specifikációit és funkcionális leírásait.
 • A készülék csak 220/230 V-os villamos hálózatra csatlakoztatható.

Airrex AH-200-300-800 infravörös melegítő - CSATLAKOZÁSI DIAGRAM

AIRREX GARANCIA

Minél jobban használják az Airrex fűtőtesteket, annál megbízhatóbb a működésük. Az Airrex szigorú minőség-ellenőrzési eljárásokat alkalmaz. Minden terméket a befejezés után ellenőriznek, és egyes termékeket szüntelen funkcionális teszteknek vetnek alá.

A váratlan hibák vagy meghibásodások orvoslásához vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az importőrrel.
Ha a hibát vagy meghibásodást a termék vagy annak egyik alkatrészének hibája okozza, a garanciális időszak alatt a terméket ingyenesen kicserélik, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

NORMÁL GARANCIA
 1. A garancia időtartama a készülék vásárlásától számított 12 hónap.
 2. Ha a hibát vagy meghibásodást felhasználói hiba vagy külső tényező által okozott kár okozza, az összes javítási költséget az ügyfél terheli.
 3. A garanciális karbantartáshoz vagy javításhoz az eredeti vásárlási bizonylat szükséges a vásárlás dátumának igazolásához.
 4. A garancia érvényességéhez megköveteli, hogy a készüléket az importőr által felhatalmazott hivatalos kiskereskedőtől vásárolja meg.
 5. A készülék garanciális szervizbe vagy garanciális javításba történő elszállításával kapcsolatos összes költség az ügyfél költségét terheli. A szállítás megkönnyítése érdekében tartsa meg az eredeti csomagolást. A kereskedő / importőr viseli az eszköz vevőnek történő visszaszolgáltatásával járó költségeket a garanciális szervizelés vagy a garanciális javítás után (ha az eszközt garanciális szervizelésre / javításra engedélyezték).
3 ÉV KIEGÉSZÍTŐ GARANCIA

Az Airrex infravörös melegítők importőre, a Rex Nordic Oy 3 év garanciát vállal az importált dízel infravörös melegítőkre. A 3 éves garancia egyik előfeltétele, hogy a vásárlástól számított 4 héten belül aktiválja a garanciát. A garanciát elektronikus úton kell aktiválni: www.rexnordic.com.

3 ÉVES GARANCIA FELTÉTELEK

 • A garancia minden olyan alkatrészre vonatkozik, amelyre az általános jótállási feltételek vonatkoznak.
 • A garancia csak a Rex Nordic Group által behozott és hivatalos márkakereskedő által értékesített termékekre vonatkozik.
 • Csak a Rex Nordic Group által engedélyezett kereskedők forgalmazhatják és hirdethetik a 3 éves garanciát.
 • Nyomtassa ki a jótállási bizonyítványt a kiterjesztett garanciára, és őrizze meg a vásárlási bizonylat mellékleteként.
 • Ha a készüléket a hosszabbított jótállási időn belül garanciális szervizbe küldik, akkor a meghosszabbított jótállásról szóló nyugtát és jótállási igazolást vele együtt kell elküldeni.
 • Ha a hibát vagy meghibásodást felhasználói hiba vagy külső tényező által okozott kár okozza, az összes javítási költséget az ügyfél terheli.
 • A jótállási szervizhez vagy jótállási javításhoz a meghosszabbított jótálláshoz szükséges nyugta és jótállási jegy szükséges.
 • A készülék garanciális szervizbe vagy garanciális javításba történő elszállításával kapcsolatos összes költség az ügyfél költségét terheli. A szállítás megkönnyítése érdekében tartsa meg az eredeti csomagolást.
 • A készülék garanciális szerviz vagy garanciális javítás után történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket (ha az eszközt garanciális szervizelésre / javításra engedélyezték) a kereskedő / importőr terheli.

A 3 éves garancia érvényessége

A garancia a nyugtán feltüntetett vásárlás napjától számítva három évig érvényes, feltéve, hogy a garancia a fenti utasításoknak megfelelően aktiválódik. A 3 éves garancia csak az eredeti nyugtával érvényes. Ne felejtse el megőrizni a nyugtát. Ez az érvényes garancia bizonyítéka.

Airrex logó

GYÁRTÓ

HEPHZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Nam-gu,
Incheon, Korea
+ 82 32 509 5834

IMPORTŐR

REX NORDIC GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola
FINNORSZÁG

FINNORSZÁG +358 40 180 11 11
SVÉDORSZÁG +46 72 200 22 22
NORVÉGIA +47 4000 66 16
NEMZETKÖZI +358 40 180 11 11

[e-mail védett]
www.rexnordic.com


Airrex AH-200/300/800 infravörös melegítő felhasználói kézikönyv - Optimalizált PDF
Airrex AH-200/300/800 infravörös melegítő felhasználói kézikönyv - Eredeti PDF

Csatlakozz a beszélgetés

1 Comment

Véleménye fontos számunkra!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.