YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board LOGO

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board PWODWIKONTI LIVRAY

 • Komisyon Konsèy Stand Up Paddle (SUP).
 • fen
 • Ponp lè
 • twous reparasyon

JENERAL

Tanpri, li manyèl sa a ak anpil atansyon.
Manyèl la pa kouvri yon kou sou gid sekirite. Pou sekirite ou, jwenn eksperyans nan manyen ak operasyon anvan premye vwayaj ou a. Jwenn enfòmasyon sou lekòl espò nan dlo oswa ale nan klas si sa nesesè. Asire w ke previzyon an pou van ak houle apwopriye pou paddleboard ou a epi ke ou ka itilize li nan kondisyon sa yo.
Tanpri tcheke règleman lokal yo oswa pèmi espesyal nan chak peyi anvan ou opere. Toujou kenbe paddleboard ou byen konsève. Nenpòt paddleboard ka seryezman domaje si move itilizasyon. Konsidere eta lanmè a lè vitès ak volan tablo a. Chak itilizatè nan tablo a ta dwe mete yon èd pou flotan ki apwopriye (giakèt sovtaj / sovtaj).
Tanpri sonje ke nan kèk peyi li obligatwa pou mete yon èd pou flotan ki konfòm ak règleman nasyonal yo. Tanpri kenbe manyèl sa a nan yon kote ki an sekirite epi remèt li bay nouvo pwopriyetè a lè w vann li.
ATANSYON: SI YO SWIV ENSTRIKSYON SEKIRITE AK AVÈTISMAN YO NAN MANYÈL LA OSWA AK PWODWI A KAPAB RESULTE BLESI OSWA, NAN KA EKTRÈM, LANMO.

 • Tcheke epi respekte kapasite maksimòm chaj tablo a.
 • Toujou mete yon flotè sekou Gad Kòt apwouve.
 • Seri tablo a se sèlman apwopriye pou moun ki ka naje.
 • Komisyon Konsèy la mande pou kapasite nan balans. Sèvi ak tablo a sèlman ak konpetans apwopriye.
 • Pa janm sèvi ak tablo a nan van lanmè (van k ap soufle soti nan tè nan direksyon dlo).
 • Pa janm sèvi ak tablo a nan kouran lanmè (kouran k ap deplase lwen rivaj la).
 • Pa sèvi ak tablo a nan vag.
 • Kenbe yon distans sekirite ak rivaj la nan 50m.
 • Toujou mete yon laisse sekirite (sèlman enkli kòm yon opsyon). Van ak aktyèl ka lakòz tablo a flote pi vit.
 • Pa janm sote tèt tablo a an premye nan dlo a.
 • Fè atansyon ak resif; pa monte rapid.
 • Pa branche paddleboard la nan yon bato epi rale li.
 • Stand Up Paddleboard la se pa yon jwèt epi li pa apwopriye pou timoun ki poko gen 14 an. Pa janm kite minè yo sèvi ak tablo a san sipèvizyon.
 • Pa janm sèvi ak tablo a apre solèy kouche, anvan douvanjou, oswa pandan peryòd limyè ki ba.
 • Tcheke lwa ak règleman lokal yo pou itilizasyon apwopriye ak san danje nan pwodui sa a.
 • Pa ekspoze paddleboard la nan limyè solèy la dirèk lè w deyò dlo a.
 • Kenbe tablo a lwen objè byen file.
 • Gonfle chanm lè a nan presyon ki apwopriye a.
 • Pa gonfle ak yon COMPRESSOR.
 • Sere boulon valv la anvan ou lanse tablo a. Lage presyon apre w fin itilize.
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 2 ATANSYON/DANJE/AVÈTISMAN
Pa gen pwoteksyon kont neye
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 1 ENTÈDI
Itilizasyon nan dlo blan entèdi. Itilizasyon nan brike entèdi. Itilize nan kouran dlo entèdi. Itilize nan van lanmè entèdi
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 3 GID OBLIGATWA
Li enstriksyon yo an premye Gonfle tout chanm lè a Se sèlman apwopriye pou natasyon

SEKIRITE

 • Pa janm pagaye san yon lòt moun ki toupre sòf si ou nan zòn benyen an sekirite.
 • Pa janm sèvi ak seri tablo a si ou anba enfliyans medikaman, alkòl oswa dwòg.
 • Egzèsis previzyon ak prekosyon lè w ap itilize tablo a epi pa janm depase pwòp kapasite w. Lè w ap pedale, sèvi ak misk ou yo yon fason pou ou ka toujou pedal tounen distans ou te kouvri a.
 • Sèlman pagay nan dlo ki toupre kòt la.
 • Kenbe distans ou ak sous kouran, flotsam ak lòt obstak.
 • Abitye tèt ou ak règleman sekirite lokal yo, avètisman ak règ pou aktivite bato anvan ou soti sou dlo a.
 • Tcheke enfòmasyon metewolojik lokal yo pou dlo ak kondisyon metewolojik aktyèl yo anvan ou ale sou dlo a. Pa pagaye nan move tan.
 • Lè w ap pedale, asire w ke pwa a sou tablo a toujou distribye egalman.
 • Lè w ap pedale, asire w ke pye w pa trape nan kòd atachman an oswa nan manch pou pote.
 • Pa sèvi ak tablo a si li gen yon koule epi li pèdi lè. Repare koule a jan sa dekri nan chapit "Reparasyon" oswa kontakte manifakti a atravè adrès sèvis la.
 • Pa janm kite plis pase yon moun sèvi ak tablo a an menm tan. Li fèt pou pote chay yon sèl granmoun sèlman.
 • Enfòme lòt moun byen sou règleman ak enstriksyon sekirite anvan yo kite yo sèvi ak seri tablo a.

AVÈTISMAN SOU

 • Padel, najwa ak tablo gonfle yo difisil epi yo ka lakòz blesi.
 • Atansyon pou moun k ap gade lè w ap transpòte seri tablo a.
 • Fè atansyon ak lòt moun ki nan dlo a lè w ap pedale.
 • Si ou tonbe nan dlo a nan tanperati frèt, ou ka jwenn ipotèmi.
 • Mete yon kostim tèmik lè pedale tablo a nan tanperati frèt.
 • Danje pou trangle! Timoun piti yo ka pran nan kòd la ak liy sekirite tablo a epi trangle tèt yo.
 • Kenbe tablo a lwen timoun piti!

NÒT

 • Risk pou domaj! Komisyon Konsèy la apwouve pou yon maksimòm presyon ranpli nan 1bar (15 PSI). Nan pi wo presyon, materyèl la twò lonje epi li ka chire.
 • Gonfle tablo a nan yon presyon ranpli maksimòm 1bar (15 psi).
 • Si presyon an pi wo pase 1bar (15 psi), louvri valv la epi kite kèk lè soti.
 • Po a deyò nan tablo a ka domaje si li antre an kontak ak lòt objè ak materyèl.
 • Kenbe lwen rivaj wòch, waf oswa shoals ak tablo a.
 • Pa kite lwil, likid korozif oswa pwodui chimik tankou pwodui netwayaj kay, asid batri oswa konbistib antre an kontak ak po ekstèn lan. Si sa rive, tcheke koki a byen pou fwit oswa lòt domaj.
 • Kenbe tablo a lwen dife ak objè cho (tankou sigarèt limen).
 • Pa transpòte tablo a nan yon eta gonfle sou machin yo.
 • Danje pou pèt presyon! Si valv la pa fèmen byen, presyon an nan tablo a ka diminye san entansyonèl oswa valv la ka vin kontamine.
 • Toujou kenbe valv la fèmen lè ou pa gonfle tablo a oswa degonfle li.
 • Asire w ke zòn nan alantou valv la toujou pwòp epi sèk.
 • Anpeche sab oswa lòt kontaminan antre nan valv la.
 • Nan ka yon pèt presyon, tcheke tou valv la nan ka li ka koule. Tanpri swiv etap sa yo nan enstriksyon reparasyon yo.
 • Danje pou derive! San yo pa yon liy sekirite, tablo a ka flote epi yo dwe pèdi.
 • Sèvi ak yon liy sekirite ak tablo a sof si ou nan zòn ki an sekirite epi ou ka rive nan rivaj la san danje nan naje.
  Nòt lè tablo a pa itilize sou dlo a
 • Pa ekspoze tablo a nan limyè solèy la dirèk pou peryòd tan ki long, espesyalman nan tanperati cho, lè li pa sou dlo a. Akòz chofaj la fò ak ekspansyon nan lè a andedan tablo a (jiska 100 degre), presyon an ka ogmante konsiderableman epi mennen nan domaj nan tablo a e menm pete nan kouti yo. Lè yo itilize sou dlo a, chalè a gaye pa kontak dirèk ak dlo a. Transpò sou yon etajè do kay la tou inofansif lè machin nan ap deplase. Chalè a gaye pa kouran lè a.
 • Sere tablo a nan lonbraj la lè li pa itilize epi evite limyè solèy la dirèk.
 • Diminye presyon an pa lage lè.
 • Gonfle tablo a ankò anvan ou itilize selon enstriksyon jeneral yo.

ASSEMBLY

Tanpri pa sèvi ak zouti byen file!

DEPLYE KONSÈY LA
Jwenn yon sifas ki lis ak pwòp pou dewoulman kò tib la.
Pou premye enflasyon ak familyarize w ak nouvo pwodwi YEAZ ou a, nou rekòmande pou w gonfle l nan tanperati chanm. Materyèl PVC a mou, sa ki fè li pi fasil pou rasanble. Si paddleboard la te estoke nan yon tanperati ki anba a 0 ° C, estoke li nan 20 ° C pou 12 èdtan anvan dewoulman.

Opere valv laYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 4

Pou gonfle tablo a, retire bouchon sekirite a nan valv la. Pou fè sa, vire l nan direksyon goch. Se valv la louvri (lè degonfle nan pati anba a) oswa fèmen (lè gonfle nan tèt la) pa yon insert prentan-chaje. Anvan ou kòmanse gonfle, tanpri asire w ke zegwi insert valv la nan pozisyon "moute". Si zegwi a nan pozisyon "desann", tanpri peze sou zegwi nwayo valv la jiskaske li parèt.

ENFLASYONYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 5
Mete bouch kawotchou a nan valv tablo a epi vire atachman an nan direksyon goch. Apre enflasyon, retire kawotchou a epi fèmen bouchon sekirite valv la pou sele li pou tout tan.
Sèvi ak yon COMPRESSOR ka domaje atik ou a; tout reklamasyon garanti yo anile si yo itilize yon COMPRESSOR.
ATANSYON: mwenSi ou ekspoze paddleboard la nan solèy la cho, tanpri tcheke presyon lè a epi lage yon ti lè, otreman materyèl la ta ka overstretched. Tanperati a anbyen afekte presyon entèn chanm yo: yon devyasyon nan 1 ° C rezilta nan yon devyasyon presyon nan chanm lan nan +/-4 mBar (.06 PSI).

MONTE FIN LA

Aliman najwa a menm jan ak de najwa fiks yo. Dekole vis la konplètman soti nan fin la. Lè sa a, alalejè vis vis ki lach la tounen nan nwa kare a. Sa fè li pi fasil pou pozisyon nwa a nan tren an. Koulye a, mete li nan ouvèti a nan mitan tren an. Lè sa a, sèvi ak vis la pouse nwa kare a nan pozisyon an vle epi kounye a dekole vis la nèt. Nwa a rete nan tren gid la. Koulye a, mete fin la ak boulon an kwiv premye nan ouvèti tren an nan pozisyon panche, Lè sa a, dwat li epi pouse fin la jiskaske twou a se dirèkteman anwo nwa a kare epi ranje fin la nan li ak vis la.YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 6

RETIRE FIN LA
Devise vis la soti nan nwa kare a. Glise fin la ak Lè sa a nwa kare a soti nan ray la avèk èd nan vis la. Imedyatman reattache vis la ak nwa kare nan fin la.

LAGE LÈ A YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 7

Dousman peze zegwi insert valv la tou dousman lage presyon nan tablo a. Lè w lage lè a, tanpri asire w ke pa gen okenn sab oswa pousyè tè alantou valv la oswa antre andedan.

ATANSYON: Sèlman retire kouvèti valv la pou gonfle/degonfle lè a. Sa a pral anpeche flit lè aksidan ak antre nan nenpòt patikil nan valv la.
Koulye a, kòmanse dousman woule tablo a soti nan devan an nan direksyon valv la pou libere nenpòt lè ki rete nan tablo a. Ranplase bouchon valv la epi fèmen li byen sere pou anpeche pousyè tè ak imidite antre. Koulye a, dewoulman kanpe tablo a pedal ankò epi kòmanse woule l 'nan lòt bò kote valv la sitiye. Nan fason sa a, tablo a se pi fasil yo pliye ak najwar yo pi byen pwoteje an menm tan an. Mete kousinen kim yo bay sou najwar fiks yo pou pwoteksyon.

ITILIZE TABLÈT LA

 • Sèvi ak kòd bagaj la pou pote ak an sekirite atik siplemantè sou tablo a.
 • Sèvi ak manch pou pote a si ou vle transpòte tablo a sou tè a.
 • Toujou pote pagay apwovizyone a lè w ap itilize tablo a.
 • Si tablo ou a chavire epi li kouche ak tèt tablo a sou sifas dlo a, vire l ak tou de men pou tèt la ap fè fas anlè ankò. Si sa nesesè, ale nan rivaj la si ou pa kapab fè sa nan dlo a.

NETTOYAGE

 • Netwayaj move oswa iregilye nan seri tablo a ka lakòz domaj.
 • Pa sèvi ak ajan netwayaj agresif, bwòs ak pwal metal oswa nilon oswa objè netwayaj byen file oswa metalik tankou kouto, spatul difisil ak lòt bagay. Yo ka domaje sifas yo.
 • Pa sèvi ak Solvang pou netwaye seri tablo a.
 • Netwaye tablo a byen apre chak itilizasyon.
 • Ou ka netwaye tablo a lè li gonfle oswa lè lè a degonfle.
 1. Mete tablo a sou yon sifas ki lis, plat ak sèk.
 2. Flite tablo a ak yon kawotchou jaden oswa netwaye li ak yon eponj mou mouye ak dlo tiyo pwòp.
 3. Siye tablo a pwòp ak yon twal sèk, mou epi pèmèt li sèk nèt.

STORAGE

 • Risk pou domaj! Move depo nan tablo a ak Pwodwi pou Telefòn li yo ka mennen nan mwazi.
 • Pèmèt tout pati nan seri tablo a sèk nèt anvan ou estoke.
 • Degonfle tablo a konplètman epi asire w ke tiyo a fiks nan pozisyon an louvri.
 • Sere tablo woule-up la nan sak pote a.
 • Sere tablo a ki pa rive jwenn timoun yo epi byen fèmen.
 • Pa mete okenn objè lou oswa byen file sou seri tablo a.
 • Tcheke seri tablo a pou siy mete oswa aje apre depo pwolonje.

REPARASYON

 • Tcheke tablo a pou pèt presyon, twou oswa fant anvan chak itilizasyon.
 • Toujou degonfle anvan repare tablo a.

LEKS RECHECH

 1. Asire w ke pa gen okenn sab oswa lòt enpurte nan valv la.
 2. Gonfle tablo a konplètman jan sa dekri nan seksyon an "Gofle".
 3. Rense tablo a, ki gen ladan zòn ki ozalantou valv la, ak dlo savon modere. Si bul parèt, koule a dwe repare.

Tiyo koule
Si bul parèt alantou valv la, li pwobableman vle di ke valv la pa fèmen konplètman sere. Nan ka sa a, sere boulon valv la nan direksyon goch lè l sèvi avèk kle valv la bay nan twous reparasyon an.

Valv ki defektye
Si bul pa fòme sou koki a oswa alantou valv la lè tablo a gonfle, sa ka vle di ke valv la se defo:

 1. Mete bouchon valv la sou valv la epi vire l nan sens goch pou sere boulon. 2.
 2. Imid bouchon valv la fèmen ak dlo savon.
 3. Si bul fòme kounye a, valv la dwe ranplase nèt (gade chapit "Ranplase valv la").

Fwit Dlo
Si bul yo fòme sou po ekstèn lan, ou ka sele fwit la ak lakòl espesyal ak patch materyèl yo apwovizyone nan twous reparasyon an (gade chapit "Fwit sele"). Si tablo a gonfle pèdi rèd, yon koule se pa nesesèman kòz la. Fluctuations tanperati yo ka lakòz tou yon gout nan presyon.

FIT SELE

 • Risk domaj!
 • Se pa tout adezif ki apwopriye pou repare tablo a. Reparasyon ak lakòl ki pa apwopriye ka mennen nan plis domaj.
 • Sèlman sèvi ak lakòl espesyal pou bato enflatab. Ou ka jwenn lakòl sa yo nan men dilè espesyalis.
 • Ou ka sele twou oswa fant ak lakòl ak plak materyèl yo bay nan twous reparasyon an.
 • Degonfle tablo a anvan repare.

Pi piti koule (pi piti pase 2 mm)
Fwit ki pi piti pase 2 mm ka repare ak lakòl.

 1. byen netwaye zòn pou repare a.
 2. Pèmèt zòn nan dwe repare sèk nèt.
 3. Aplike yon ti gout adezif sou koule a.
 4. pèmèt adezif la sèk pou approx. 12 èdtan.

Pi gwo koule (pi gwo pase 2 mm)
Fwit ki pi gwo pase 2 mm ka repare ak plak adezif ak materyèl.

 1. Netwaye zòn yo dwe repare byen epi kite l sèk nèt.
 2. Koupe yon moso nan plak materyèl ki sipèpoze koule a pa apeprè. 1.5 cm sou chak bò.
 3. Aplike lakòl sou anba plak koupe a.
 4. Aplike yon kouch mens lakòl nan koule a ak po ekstèn ki antoure sou tout gwosè patch materyèl la.
 5. Pèmèt adezif la mete pou 2-4 minit jiskaske li vizib kolan.
 6. Alase patch materyèl ki koupe sou koule a epi peze li byen fèm.
 7. Pèmèt adezif la sèk pou approx. 12 èdtan.
 8. Pou sele zòn nan konplètman, aplike adezif ankò sou bor yo nan plak materyèl la apre li fin cheche.
 9. Pèmèt adezif la sèk pou approx. 4 èdtan.

Anvan w sèvi ak tablo a nan dlo a ankò, tcheke si koule a vrèman byen sele. Si ebulisyon toujou rive, mennen tablo a nan yon atelye espesyalis pou reparasyon oswa kontakte adrès sèvis yo bay nan enstriksyon sa yo.

Ranplase valv la

Si valv la bezwen ranplase, ou ka bay lòd pou yon valv ranplasman nan adrès sèvis yo bay la.

 1. Lage lè a nan tablo a.
 2. Vire bouchon valv la nan sens antihorai epi retire li.
 3. Mete kle valv ki soti nan twous reparasyon yo bay sou tèt valv la epi vire l nan sens goch pou dekole li. Pandan w ap fè sa, ranje pati ki pi ba nan valv la andedan tablo a ak men ou epi asire w ke li pa glise nan tablo a.
 4. Mete valv ranplasman an sou pati anba a epi vire l nan direksyon goch pou sere boulon li. Asire w ke valv la santre.
 5. Pran kle valv la epi sere boulon tèt valv la nan direksyon goch.
  Anvan w itilize tablo a ankò, tcheke si valv la vrèman fèmen.

JETE

Jete anbalaj la selon kalite. Mete katon ak katon nan koleksyon papye fatra. Foil nan koleksyon an resikle.
Jete seri tablo a dapre règleman lokal yo ak lwa.

GARANTI
Garanti sou domaj materyèl ak fabrikasyon se 2 ane ak itilizasyon apwopriye

Manifakti

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 8

VEHNSGROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
Xn Minik
Almay
[imèl pwoteje]
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
Sijè a chanjman ak erè
Manifakti a pa aksepte okenn responsablite pou domaj ki te koze pa itilizasyon kòrèk, move oswa enkonpatib pwodwi a.
© VEHNS GROUP GmbH

www.yeaz.eu

Dokiman / Resous

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board [pdf] Manyèl itilizatè
AQUATREK, Stand Up Paddle Board, AQUATREK Stand Up Paddle Board

Kite yon kòmantè

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye.