LOWES 4139434 Sierra Pale Oak Manyèl Enstriksyon

LOWES 4139434 Sierra Pale Oak NON PWODWI: SIERRA PALE OAK ATANSYON: Sèvi ak linèt sekirite ak gan lè w ap koupe planche plastifye. Planche Plastifye pral kreye pousyè bwa; toujou sèvi ak yon mask pousyè pwoteksyon epi koupe pwodwi a nan yon zòn ki byen vantile. Pa janm tape bor long; tape sèlman jan yo enstwi nan gid sa a. Pa janm sèvi ak zouti ki fèt...