JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar Manyèl Itilizatè

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar ENSTRIKSYON SEKIRITE ENPÒTAN Pou tout pwodwi: Li enstriksyon sa yo. Kenbe enstriksyon sa yo. Fè atansyon tout avètisman yo. Swiv tout enstriksyon yo. Netwaye sèlman ak yon twal sèk. Pa bloke okenn ouvèti vantilasyon. Enstale aparèy sa a an akò ak enstriksyon manifakti a. Pa enstale aparèy sa a toupre nenpòt sous chalè tankou...