Acuity Brands S2WI Endirèk Mi Enstriksyon Manyèl

Aprann kijan pou w enstale epi kenbe aparèy limyè endirèk S2WI ak S4WI san danje epi efektivman soti nan Acuity Brands. Swiv egzijans Kòd Elektrik Nasyonal la epi mete ekipman pèsonèl pou fè pou evite Dechaj Elektwostatik. Kenbe materyèl ki ka pran dife lwen aparèy la epi evite ekspoze dirèk nan je sous limyè a. Maksimòm wattage ak polarite enfòmasyon yo bay. Li manyèl itilizatè a pou enstriksyon konplè etap pa etap.