anko LD-K1045 Manyèl Itilizatè Kettle dlo san fil

anko LD-K1045 Manyèl Itilizatè Kettle Dlo San Fil –Enstriksyon Enpòtan pou Sekirite– Itilizasyon entansyonèl Kettle a fèt sèlman pou bouyi dlo. Chofaj lèt, bwason gazeuz oswa lòt likid pral lakòz fonksyone byen oswa domaje aparèy la. Aparèy la fèt pou itilize nan kay la sèlman. Li pa apwopriye pou itilizasyon komèsyal yo. DANJE pou timoun ak enfim...